به گزارش عصر آنارشیسم

عکس هایی از حضور اعتراضی اپوزیسیون در خارج استادیوم سوئد در هنگام بازی فوتبال ایران و سوئد

2 آوریل اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است