قانون طبیعی چیست و چرا ما ملزم به آموختن آن هستیم؟ #آنارشیسم_آلترناتیو_ممکن_است

Text Size

وقتی که صحبت از آزادی معنوی از دیدگاه انسان‌شناختی است، قانون طبیعی مهم ترین دانش برای کمک به شما در رسیدن به آزادی و دستیابی به اراده فردی است. اگر قانون طبیعی را مطالعه نکنید، هرگز پی نخواهید برد که چگونه حقوق طبیعی خود را به کار ببرید و “به طور خلاصه” جهان واقعا چگونه کار می کند.

سیر کردن در مطالعه قانون طبیعی بسیار قدرتمند است، زیرا به شما می آموزد که شما یک حقیقت مستقل و معنوی هستید. همچنین به شما می آموزد که چگونه خود را در برابر نیروهای تاریک با استفاده از قوانین طبیعت حفظ کنید، که تغییر ناپذیر و غیر قابل اجتناب هستند.

– درک “قانون طبیعی” برای آزادی معنوی مورد نیاز است.

قانون طبیعی یکی از هسته های “بلوک های ساختمان” جهان است. بدون قانون طبیعی، جهان نمیتواند وجود داشته باشد و بنابراین زندگی امکان شکوفایی نخواهد یافت. دانشمندان به خوبی می دانند که جهان دارای قوانین طبیعی مانند قانون گرانش است. با این حال، دانشمندان اغلب به این قوانین به عنوان قوانین علمی اشاره می کنند، از دیدگاه ادیان این قوانین به یک خالق مطلق نیازمند هستند.
قوانین طبیعت برای مدیریت پویایی جهان و حفظ همه چیز در تعادل است. به همین علت، اگر شما با قوانین طبیعت هماهنگ نباشید، باعث ایجاد تحریف در سیستم های انرژی بدن می شود، باعث ایجاد مشکلات سلامتی و روانی می شود.
به عبارت ساده، قانون طبیعی بدین معنی است که قانون طبیعی است و نه ساخته ی بشر. بعضی از مردم مایل به اشاره به قانون طبیعی به عنوان قانون خدا یا قانون کیهانی هستند. چیز مهمی که باید درباره قانون طبیعی بدانید این است که این واقعا یک ایده مذهبی یا علمی نیست، زیرا مدتها قبل از وجود دین و علم وجود داشته است.

– قانون طبیعی به شما می آموزد که چگونه از لحاظ درونی دارای توانایی و مسئولیت باشید.

از آنجا که قانون طبیعی چنین نقش مهمی را برای تکامل جهان بازی می کند، شناخت قانون طبیعی و یادگیری نحوه زندگی در هماهنگی با آن ملزم به آزادی معنوی است. اهمیت قانون طبیعی دراین است که سیستم آموزشی و دینی به ما آموزش نداده است و اکثریت نسل جدید نمی فهمد که قوانین طبیعی برای آزادی ذهنی و معنوی نیازمند هستند، چرا که اکثر معلمان نسل جدید قانون طبیعی را نمی آموزند.
نیروهای تاریک کاملا از قوانین طبیعی آگاهی دارند، به همین دلیل است که برای فریب دادن ما به قبول و اطاعت از قوانین مصنوعی خود (به عنوان مثال قانون اساسی، قوانین دینی، قانون اعتماد و قرارداد و تجارت ). این قوانین غیر طبیعی برای از بین بردن حاکمیت ما برخود و نابودی آزادی و تکامل ما طراحی شده و ما را از مطالعه قدرتمندترین قانون ، که قانون طبیعی است، منحرف می کنند . خبر خوب این است که اگر ما از قانون طبیعی آگاه باشیم این قوانین مصنوعی دیگر تاثیر گذار نخواهند بود.

– **آنارشیسم اندیشه ای بر مبنای قانون طبیعی و در ضدیت با دولت.

بیشتر مردم فکر می کنند که آنارشی موجب هرج و مرج می شود. این اعتقاد درست نیست. اما در جامعه ای که مردم بی مسئولیت هستند و به بلوغ فکری نرسیده اند، آنارشیزم ممکن است سیستم مطلوب اجتماعی نباشد. با این حال، اگر جامعه می خواهد واقعا آزاد باشد، افراد باید خود “رهبران” خودشان شوند و مسئولیت کامل زندگی و آینده خود را بر عهده بگیرند. در جوامع تحت سلطه دولت اغلب مردم از مسئولیت کامل زندگی اجتماعی و شخصی خود محروم میمانند و بنابراین مردم هرگز نمی توانند به طور واقعی آزاد باشند.

در واقع این به معنای آزاد بودن بدون حکومت است. نقش پنهان یک مؤسسه دولتی این است که ذهن ما را به بردگی بکشاند و دست ما را از اتخاذ مسئولیت شخصی برای زندگی و آینده کوتاه کند. به عبارت دیگر، نقش پنهان دولت این است که ما را بی کفایت و غیر مسئول نگه دارد. بدون مسئولیت شخصی، هیچ آزادی واقعی وجود ندارد. تا زمانی که ما مسئولیت شخصی نداشته باشیم، همیشه به رهبران یا سیاستمداران خاصی تکیه خواهیم کرد تا به ما بگویند چه کاری باید انجام دهیم. این باعث بی کفایتی ما و موجب آسان‌تر شدن روند برده داری برای دولت می‌شود.

– آیا میدانستید معنی لغت(government) یا همان دولت در اساس به معنی کنترل ذهن است؟ (govern /ment) در زبان لاتین و فرانسوی قدیمی به معنی (کنترل کردن/ذهن). در صورتی که انسان ذاتا با وجود یک ذهن آزاد می تواند به حقایق دست پیدا کند و تکامل یابد. آنها با تمام توان راه را برای دریافتن حقیقت از ما بسته اند و این برای هر نوع دولتی صدق می‌کند.
در مقابل Anarchism بە معنی بی دولتی و جامعه فارغ از قوانین دولت است. (قانون دولت) همان مقرراتیست که صرفا بر اساس منفعت کمپانی ها و درکل منافع سرمایه است. در نتیجه کنترل ذهن برای سرمایه امری حیاتیست! چرا.. که.. یک.. ذهن آزاد.. تن.. به بردگی.. نمی دهد.

– آنارشی به معنای زندگی کاملا بدون قوانین نیست، زیرا در حال حاضر با وضعیت تکامل ما غیر ممکن است که بدون قوانین بتوانیم زندگی کنیم. دلیل این امر این است که ما همیشه به قوانین طبیعی متعهد هستیم، که همچنین به عنوان قوانین جهان شناخته می شود. بنابراین، آنارشیسم بدان معنی است که بدور از قوانین دولتی زندگی کنیم و با قانون طبیعی هماهنگ شویم.

افرادی که می توانند بطور صلح آمیز در یک جامعه ی آنارشیستی زندگی کنند، بیان درستی از نظم اجتماعی هستند. آنها بیان درستی از نظم اجتماعی هستند به این دلیل که می دانند چگونه در هماهنگی با یکدیگر زندگی کنند و بدون تکیه بر حکومت بلکه با تکیه بر قانون طبیعی جهان رشد کنند. جامعه آرام و شجاع آنارشیستی به طور طبیعی مردم را به مسئولیت زندگی خود هدایت می کند و به همین دلیل آنها را برای تبدیل شدن به افراد مسئول پرورش میدهد. از این جهت، نظم اجتماعی و آزادی واقعی ترویج می شود

 

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل