• چگونه آنارشیسم مقبولِ طبع یک اگوییست است؟

  من (ایگو) معتقدم آنارشیسم یعنی حمایت از جوامعِ خودمختار؛ اما این جوامع، خود آمال و آرزوهای تاریخی‌ای دارد که می‌توان برخی از آن‌ها را نام برد: ۱. آن مدیر در رأس هر

 • کارکرد درونی و ساختار فدراسیون عصر آنارشیسم

  تجربهٔ بیش از یک دهه فعالیتِ ما، نشان داده است که همهٔ گرایشاتِ آنارشیستی می‌توانند با هم در یک تشکلِ مشترک فعالیت کنند، به‌جز آن‌هایی که قصدِ پیوندزدنِ ناسیونالیسم، پاسیفیسم، مذهب و

 • گروه‌های هم‌بستگی ، سنگ بنای بنیادین سازمان آنارشیستی

  گروه‌های هم‌بستگی سنگ بنای بنیادین سازمان آنارشیستی دوران متلاطمی پیش روی ماست. در حال حاضر محاصره‌ها، راهپیمایی‌های اعتراضی، شورش‌ها و درگیری‌ها مرتباً اتفاق می‌افتند. زمان سازمان‌یابیِ گسترده برای تحولات پیش‌رو گذشته است.

 • بیانیه سیاسی فدراسیون عصر آنارشیسم

  در همه‌جای جهان، مَردم از فرطِ جور و ستمگریِ حاکمان ، نژادپرستان، مردسالاران، سرمایه‌داران ، رهبرانِ دینی و استعمارگران به ستوه آمده‌اند. مَردم هم‌اکنون برخاسته‌اند تا زنجیرِ تمامیِ هنجارهایی را که باعثِویرانی‌های

شورش بر علیه نابودی زمین و دفاع از هر آنچه زنده است

REBELLION AGAINST EXTINCTION AND FOR ALL LIVING

30 آگوست مدرسه آنارشیستی
سُهیل عربی، زندانی سیاسی آنارشیست در ایران: ستمگران نیازمند سکوت ما هستند؛ به آنها یاری نرسانیم

SOHEIL ARABI, THE ANARCHIST POLITICAL PRISONER IN IRAN: ALL TYRANNY NEEDS OUR SILENCE, DO NOT HELP THEM

24 آگوست مدرسه آنارشیستی
بمناسبت زاد روز سهیل عربی؛ زندانی سیاسی آنارشیست در ایران

ON THE OCCASION OF SOHEIL ARABI’S BIRTHDAY; ANARCHIST POLITICAL PRISONER IN IRAN

20 آگوست مدرسه آنارشیستی
صدور فتوای جهاد آیت الله خمینی برعلیه کوردستان ایران

AYATOLLAH KHOMEINI’S WAR ORDER AGAINST THE IRANIAN KURDISTAN

19 آگوست مدرسه آنارشیستی
ترجمه فرانسوی کارکرد درونی و ساختار فدراسیون عصر آنارشیسم

Le fonctionnement interne et la structure de la Fédération de l’Ère de l’Anarchisme

7 سپتامبر یادداشت ها
کارکرد درونی و ساختار فدراسیون عصر آنارشیسم

الوظیفه الداخلیه وهیکلیه الاتحاد فی عصر الأنارکیه

5 سپتامبر یادداشت ها
ترجمه فرانسوی بیانیه سیاسی فدراسیون عصر آنارشیسم

Déclaration politique de la Fédération de l’ère de l’anarchisme

3 سپتامبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است