ترجمه توسط همقطاران آنارشیست فرانسه به زبان پرتقالی

NOVA ONDA DE REPRESSÃO CONTRA PRISIONEIRAS E PRISIONEIROS POLÍTICOS NO IRÃO

۱۶ مرداد اخبار روز
اسماعیل بخشی: خط قرمز من، کارگران هفت‌تپه و وکیلم است!

Ismail Bakhshi: My red line is the Haft-Tappeh workers and the defense lawyer

۱۴ مرداد اخبار روز
Hasse - Nima Golkar, Retired bus driver. August 2, 2019 / از مبارزات کارگران و مردم در ایران پُشتیبانی کنیم

SUPPORT THE WORKERS AND PEOPLE’S STRUGGLE IN IRAN

۱۱ مرداد اخبار روز
پنجاه و پنج سال و شش ماه زندان برای سه زن در ایران

Fifty-five years and six months IMPRISONMENT FOR THREE WOMEN IN IRAN

۱۱ مرداد اخبار روز
ترجمه توسط همقطاران آنارشیست فرانسه

NOUVELLE VAGUE DE REPRESSION CONTRE LES PRISONNIERES ET PRISONNIERS POLITIQUES EN IRAN

۱۰ مرداد اخبار روز
ترجمه فرانسوی مصاحبه AMW English با اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران توسط همقطاران فرانسه

Les ANARCHISTES D’IRAN ET D’AFGHANISTAN A PROPOS DE LA MENACE DE GUERRE ENTRE LES USA ET L’IRAN

۱۰ مرداد اخبار روز
ترجمه اندونزیایی مصاحبه AMW English با اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران توسط همقطاران اندونزی

[Terjemahan] Wawancara dengan Persatuan Anarkis Iran dan Afghanistan

۸ مرداد اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است