سخن روز : حرکت مستقل جمعی از زنان در داخل و خارج «انسجام زنان مبارز افغانستان » ستودنی و نوری در تاریکی است

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

به جرات می توان گفت که این حرکت تازه آغاز شده از سال ۲۰۱۷ که”مستقل ” و “غیر حزبی ” جمعی از “زنان” در شرایط اسفناک جنگی و خطرناک کنونی افغانستان (و در شرایط هرج و مرج حاکم بر آن سرزمین جغرافیایی ) گامی است تاریخی که در تاریخ افغانستان امروز ثبت خواهد شد.

جمعی از زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور قدرت خود را باور کرده اند و شعارشان ” ما می توانیم ” است چراکه نیمی از جامعه انسانی از جمله اقغانستان زنان هستند که در آنجا عمدتا وجودشان ، توانایی هایشان و مطالباتشان ، عمدا و به دلایل مختلف ،نادیده گرفته شده است.

برای تغییر شرایط کنونی و موجود، ابتدا باید خود را باور کرد ، آنان که باور دارند که می توانند ، قطعا “خواهند توانست”

شرایط اسفناک تاریخ را وقتی ورقی بزنیم چیزی جز مدیریت ناقص و خون آلود عمدتا مردانه نمی بینیم.

اصلا چرا راه دور تاریخی برویم، در همین خاورمیانه جنگ زده و بحرانی اکثر سیاستمداران موثر جهانی و منطقه ای مرد هستند و اکثر نیروهای طالبان ،داعش،القاعده و….مردانی هستند با تفکرات مردسالارانه و ارتجاعی مذهبی که جای زن را فقط در آشپزخانه ، کلفنی در خانه ، نگه داری فرزندان و سرویس دادن جنسی به مردان می دانند و بس.

“انسجام زنان مبارز افغانستان ” به درستی در ابتدای قطعنامه امروز خود می نویسند : ” زنان افغانستان، به عنوان نیمی از پیکر جامعه که دخالتی در جنگ های داخلی و خونبار اخیر نداشته اند متحمل صدمات بزرگ و آسیب های جدی شده اند. زنانی که با از دست دادن اعضای خانواده شان ناخواسته وارد بازی قدرت طلبان و جنگ های نیابتی شدند و تاوان های سنگین پرداختند؛ زنان ما دچار معلولیت و آسیب های روانی میشوند، بیوه میشوند، خانه نشین میشوند و در بدترین حالت از طرف جامعه نیز به حاشیه رانده میشوند. با وجود این همه ظلم و ستم، زنان افغانستان تنها قشری از اجتماع بوده اند که کارنامه سفیدی دارند، به آرمان های ملی خیانت نکردند، از تاجران اسلحه و مواد مخدر حمایت نکردند و تا جای ممکن وارد دسیسه های سیاسی نیز نشدند، معامله گری نکردند و در برابر همه بی عدالتی ها موضع مشخص خود را حفظ کردند.

عصر آنارشیسم

۱۹ جوزا ۱۳۹۶

 

توضیح : برای خواندن متن فراخوان و متن قطعنامه روی آنها کلیک کنید.

 

اولین کنفرانس مطبوعاتی انسجام زنان افغانستان با حضور اعضای انسجام و رسانه ها موفقانه به پایان رسید. یک خسته نباشید به تمام اعضای بورد مشورتی و اعضای عمومی که در این چند روز شب و روز کار کردند. خصوصا دختران ما در کابل که با وجود چالش های فروان شجاعانه به خیابان رفتند.

برای جزئیات بیشتر ما را در رسانه های تصویری و چاپی تعقیب کنید.

به امید صلح ،برابری و عدالت

قطعنامه انسجام زنان مبارز افغانستان)

کابل، ۱۹ جوزا ۱۳۹۶( ۰۸ جون ۲۰۱۷)

” زنان افغانستان، به عنوان نیمی از پیکر جامعه که دخالتی در جنگ های داخلی و خونبار اخیر نداشته اند متحمل صدمات بزرگ و آسیب های جدی شده اند. زنانی که با از دست دادن اعضای خانواده شان ناخواسته وارد بازی قدرت طلبان و جنگ های نیابتی شدند و تاوان های سنگین پرداختند؛ زنان ما دچار معلولیت و آسیب های روانی میشوند، بیوه میشوند، خانه نشین میشوند و در بدترین حالت از طرف جامعه نیز به حاشیه رانده میشوند. با وجود این همه ظلم و ستم، زنان افغانستان تنها قشری از اجتماع بوده اند که کارنامه سفیدی دارند، به آرمان های ملی خیانت نکردند، از تاجران اسلحه و مواد مخدر حمایت نکردند و تا جای ممکن وارد دسیسه های سیاسی نیز نشدند، معامله گری نکردند و در برابر همه بی عدالتی ها موضع مشخص خود را حفظ کردند.
از همین رو، با افزایش تنش و درگیری میان نیروهای متخاصم و ترورسیم جهانی در کشور که پیامد های ناگوار برای همه شهروندان افغانستان داشته، کاسه صبر و حوصله زنان لبریز شده و این وضعیت سیاه به همه زنان انگیزه ای مضاعف برای ایستادگی در مقابل ناامنی ها و بی عدالتی های اخیر داده و باعث شده زنان افغانستان در داخل و سراسر جهان یک بسیج و انسجام ملی را رقم بزنند.
اهداف ذیل از مهمترین خواست های این انسجام است:

۱- زنان به عنوان اصلی ترین قربانیان جنگ های تحمیلی بین المللی، خواستار قطع آنی انفجار، انتحار و ناامنی در کشورشان هستند.
۲- زنان افغانستان به صورت جدی از حکومت، قانون گذاران و ارگان های قضایی خواستار یک ساختار عادلانه اجتماعی و سیاسی هستند که حقوق همه شهروندان علی الخصوص زنان، در ان به شکل قانونی و انسانی آن تامین، تضمین و نهادینه گردد.
۳- این انسجام هرگونه برخورد های زننده، تند و خارج از چوکات قانون را با مردم بی دفاع افغانستان که از جانب نیروهای امنیتی و داخلی صورت گرفته را محکوم میکند و تقاضا میکنیم که حکومت در برابر حرکت های مسالمت امیز و دادخواهانه از مردم حمایت کند و به خواست های قانونی انان رسیدگی کند.
۴- هرگونه مذاکره و تصمیم گیری چه از جانب حکومت و یا احزاب و مردم بدون حضور زنان و توجه به خواست های آنان، قابل قبول زنان افغانستان نمیباشد و برای ما مشروعیت ندارد.
۵- ما خواستار حمایت دولت و جامعه به این بسیج مردمی به هدف نه گفتن به تجارت اسلحه، تروریسم و مواد مخدر به منظور توسعه و ارتقای کشورمان هستیم.
۶- هرگونه عمل منفعت جویانه و ضد زن طی آشوب های اخیر که به مشکلات زنان بیشتر دامن بزند و تاثیر منفی روی زندگی روزمره و روان آنها بگذارد و یا نادیده انگاشتن خواسته های زنان را محکوم میکنیم و مورد پیگرد قانونی قرار میدهیم.
۷- ما از جامعه بین المللی زنان خواستار حمایت و توجه از داعیه انسانی زنان در کشورهایی چون افغانستان که در آن ها جنگ، خشونت های رو به افزایش، فقر و نابرابری بیداد میکند، هستیم.
۸- دولت، سازمان ها، نهاد های بین المللی و جامعه جهانی، گروه های اجتماعی، مدنی، فرهنگی و روحانیون دینی کشور را محترمانه فرا میخوانیم تا با درک شرایط وخیم و حساسیت های سیاسی و امنیتی این روزهای افغانستان، رسالت اخلاقی، انسانی و ملی شان را در جهت ارجحیت منافع ملی بر منافع شخصی و حزبی، با کمال مسئولیت پذیری و همدگرپذیری اعم از زن و مرد، فارغ از طبقه، قوم و ملیت بدون هر نوع چشم داشت و منفعت جویی و معامله گری ادا نمایند.
۹- انسجام زنان مبارز افغانستان در کنار دیگر زنان فعال، آگاه و آزادی خواه افغانستان، برای رسیدن به این خواست ها و دنبال کردن این اهداف مشروع، قانونی و حیاتی مان تا پاسخگویی و عملی شدن به اعتراض ادامه داده و مکررا خواهان همنوایی و پاسخ مثبت مسوولین، نهادهای بین المللی و حاکمان حکومت هستیم.
هدف انسجام زنان مبارز افغانستان و طبعاً هدف هر انسان آزاده و خواستار صلح در جهان، آتش بس، ایستادگی در برابر ظلم، نه گفتن به استبداد و خونریزی است. زنان امروز افغانستان، با آگاهی کامل و دقیق و شناخت جایگاه انسانی و نقش تاثیر گذارشان در اجتماع دیگر قادر به تحمل آشوب و کشتار بیشتر مردم بیگناه کشور نیستند و موضع مشخص خود را در مقابل تروریسم، تجارت اسلحه و مافیای قدرت رسما اعلام میدارند.
ما برای صلح و برابری مبارزه میکنیم، خواست ما از زنان سراسر جهان و جامعه مان این است که به جنگ باید خاتمه داد تا برای ایندگان جهانی زیبا و برابر را به ارث بگذاریم. ”

——————————————–

عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

 

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی