فرزان الف

Farzan Alef /فرزان الف

بقا

۱۱ فروردین یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

خرابتر…!

۵ فروردین یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

بیا شاعر

۲۴ اسفند یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

هر روز

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

داربست

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

طاعون

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

شهادت از شما ، حکومت از ما

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

لب دوخته ام

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

اولین خطابه

۲۳ بهمن یادداشت ها
شعری از Farzan Alef /فرزان الف

خود خوری

۲۳ بهمن یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است