تهران را به بُمبی ساعتی علیه جمهوری اسلامی بَدَل کنیم!

Let's turn Tehran into a time bomb against the Islamic Republic

تهران را به بُمبی ساعتی علیه جمهوری اسلامی بَدَل کنیم!
Text Size

فراخوان اتحادیه آنارشیست‌های ایران و افغانستان بعنوان بخشی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصر آنارشیسم

تهران را به بمبی ساعتی علیه جمهوری اسلامی بدل کنیم!

نظر به آنچه از تهران گزارش می‌شود به دلیل حضور فوتبالیست پرتغالی مشهور (کریس رونالدو) در این شهر، مردم از شهرستان‌های زیادی در تهران مستقر شده‌اند و تمامی مسیرهای منتهی به هتل اسپیناس پالاس به شدت از حضور مردم پر است.

و این فرصتی است برای حضور آنارشیست‌ها و تمامی نیروهای مبارز ایران تا تهران را به میدان بزرگی از اعتراضات خیابانی بدل بکنند.

اتحادیه آنارشیست‌های ایران و افغانستان بعنوان بخشی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصر آنارشیسم طی این فراخوان از همه رفقای آنارشیست در نقاط مختلف ایران می‌خواهد تا با حضور خود در تهران، انگیزه‌بخش این اعتراضات خیابانی باشند.

تهران را می‌توان به بمبی ساعتی علیه جمهوری اسلامی بدل کرد

جهان عدالت

نه دولت نه ملت

به شادی و عزت

چنین سرکشم

برقرار باد

شوراهای آنارشیستی دموکراتیک خودگردان مردمی

اتحادیه آنارشیست‌های ایران و افغانستان

بخشی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصر آنارشیسم

#سرنگون_کنیم_رژیم_فاشیست_اسلامی_ایران_را

#زینه_زنده‌ای_آزادی

#ښځه_ژوند_آزادي

#قادین_یاشام_آزادلیق

#المرأة_الحياة_الحرية

#زن_زيويش_أزأیي

#جنین_زند_آجویی

#زن_زندگی_آزادی

#ژن_ژیان_ئازادی

#ژینا_ئه‌مینی

#OpIran

#Jina_Amini

#IranRevolution

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل