ایران: جان فرهاد میثمی د رخطر است!

IRAN: FARHAD MEYSAMI'S LIFE IS IN DANGER

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

جان فرهاد میثمی د ر خطر است!

فرهاد میثمی متولد سال ۱۳۴۸ خورشیدی؛ پزشک، معلم، مترجم و فعال حقوق مدنی است. او در تاریخ نهم مرداد ماه ۱۳۹۷ بازداشت گردید و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. او از چهار ماه پیش (مهر ماه ۱۴۰۱) تا کنون در زندان رجایی شهر کرج واقع در غرب تهران در اعتراض به حجاب اجباری، دستگیری های ناعادلانه فعالان سیاسی – مدنی، خبرنگاران و اعدام ها دست به اعتصاب غذا زده است. جان او در خطر است!

فرهاد میثمی در نامه ای از زندان از جمله چنین نوشته است:

«برای روزهای زجرِ اندر زجرِ اندر زجر است! طی ۱۰ روز آینده آبی که می‌نوشم را تلخ خواهم کرد تا نشانه ای از روزگار تلخ ‌تر از زهری باشد که حاکمان جمهوری اسلامی از جمیع جهات برای همگان آفریده‌اند. من همچنان برسر خواسته‌های سه‌گانه‌ام؛ توقف اعدام معترضان، آزادی شش زندانی سیاسی – مدنی [محمد حبیبی (معلم)، ناهید شیربیشه (از مادران دادخواه)، رضا شهابی (از کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی)، بهاره هدایت (فعال دانشجویی)، مصطفی نیلی (وکیل دادگستری) و نیلوفر حامدی (خبرنگار)] و توقف حجاب اجباری، برسر همان ”مأموریت غیرممکن” خواهم ایستاد؛ باشد تا بعد ترها به کوششی جمعی، “ممکن” شود. در دوره‌ای که حاکمان در هر سه عرصه‌ امنیت جسم و جان، سفره و معیشت، و شأن و کرامت، چیزی جز زجر و رنج هر روزه و هرلحظه در بساط مردمان این سرزمین باقی نگذاشته‌اند، به سهم کوچک خود تلاشی را آغاز کردم تا بتوان در شرایطی، این زهر دم‌ افزون را با کوششی جمعی به پادزهری بدل کرد».

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل