ادامه ی اعتصاب غذا در زندانهای ایران

بیانیه ی داد خواهان دربند + ویدئوکلیپ

Text Size

اعتصاب غذا خودکشی نیست، بلکه آخرین تلاش جان به لب رسیدگان  و آخرین راهکار برای نجات زندگی جامعه است.

شکست اعتصاب موجب وحشی تر شدن شکنجه گر می شود.

نوشتن درخواست شکستن اعتصاب، دلسوزی برای زندانی نیست، بلکه ظلمی است بزرگتر از آنچه شکنجه گر بر او روا داشته است.

اگر من دلسوز زندانی هستم، باید پیش از اینکه او جان به لب شود، برایش کاری کنم. آنها پیشتر تمام راه ها از جمله گفتگو و تحصن را رفته اند و سرکوب شده اند.

کمترین توجه به خواسته ها و دغدغه آنها شد،

خواسته ها و دغدغه هایی که نه برای منفعت شخصی، بل برای نجات جامعه است.

اگر یک سلبریتی و سوپاپ اطمینان حکومت با نقاب اصلاح طلب بین‌شان بود الان رسانه ها غوغا کرده بودند…

باید همه متحد شویم و خواسته های #دادخواهان_در بند را پیگیری کنیم.

SoheylArabiii  9 Feb. 2022@

*****

قوانین واپسگرایانه، روند ضد بشری وشکنجه های هنگامِ بازداشت، بازجویی ها ، بازپرسی ها ، محاکمه و حتی اجرای احکام و شکنجه های مضاعف موجب فجایع بسیار شده است.

#دادخواهانِ_دربند خواستار بهبود و دگرگونی های بنیادین در اوضاع قانون گذاری،  بازداشت‌ها،  روند بازجویی ها ، محاکمه و اجرای احکام هستند.

بیانیه ی داد خواهان دربند:

www.youtube.com/watch?v=TxYjWoTY-14

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل