بیانیه سهیل عربی و ۶ زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن
دگرگونی
تمام مسئله این است.فیلسوفان تنها جهان را به راههای گوناگون تأویل کرده‌اند اما مسئله بر سر دگرگون کردن آن است. اگرچه منتقدان کارل مارکس معتقدند که هر دگرگونی جهان پیش فرضی دارد که این پیش فرض دگرگونی در بازنمایی جهان تلقی شده است و دگرگونی در بازنمایی جهان بدست نمی‌آید مگر از راه تعریفی بسنده که آن دگرگونی را توجیه کند. اگرچه فلسفیدن و روشنگری تا ابد ادامه دارد اما دگرگونی، مرحله سوم و یکی از مهمترین چهار مرحله مبارزه، امروز به اندازه کافی توجیه دارد. توجیه این دگرگونی، تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و مناطق دور از پایتخت، لرزیدن و از سرما یخ زدن و مردن کولبرهای استان کردستان، بیکاری و فقر در اکثر شهرها و روستاهای دور از تهران، که البته در تهران نیز فقط عده‌ای از آقازاده ها و فاسدها، آن هم با فساد و ارتشا وضعیتی متفاوت دارند و قیام آبان ۹۸ گواه این گفته است. توجیه این دگرگونی جوانهای رباط کریم، شهریار، اسلامشهر، خانی اباد، شیراز، اهواز، کوهدشت، مریوان و … هستند که قیام آبانماه ۹۸ در اعتراض به شکاف طبقاتی، فقر و بی عدالتی برخاستند. و پاسخ اعتراض حق طلبانه آنان را با گلوله و زندان دادند. توجیه حق اعتراض است که حتی آنرا هم از ما گرفتند. توجیه پوریا بختیاری‌ها، علیرضا شیرمحمدعلی‌ها، ستار،ندا و ترانه ها. توجیه گلوله، باتوم و زندان در پاسخ به انتقاد و عدالت خواهی است. توجیه پدرانمان بوده‌اند که پس از سه شیفت کار و تلاش باز هم از حقوقی که نیازهای حداقلی فرزندانشان را تامین کنند محرومند.
مادری که شش سال چشم بدرب زندان دوخته است فرزندش بدلیل اعتراض و انتقاد و آزادیخواهی در زندان است اما چند یلدا را در حسرت به آغوش کشیدن فرزندت به صبح رساندی؟ با گریه می‌گوید دیگر رمق شمردن ندارم. توجیه فرهاد کولبر است که انقدر لرزید و مرد تا جان به برفها سپرد. اینجا مرگ را کیلویی سیزده هزار تومان به کولهای فرهاد چهارده ساله می فروشند. زیر سنگینی کوله بار ماندن و روی برفها لرزیدن را به جان میخرد تا لااقل خانه پدر گرم شود. از سرما که یخ زد و مرد تازه آقای کمیته امداد از صدقه‌های که کاک عثمان ها پیش از آنکه زمینگیر شود جمع کرده بود گاز خانه پدر فرهاد را وصل میکند. امشب منزل کاک عثمان پس از سالها گرم شده اما دیگر هیچکس در منزل نیست. او بر سر نعش نوجوانهایش اشک میریزد. اشکها روی هوا یخ میزنند. اصل چهل و هشت قانون اساسی و ماده چهارم قانون کار هم برای فرهاد و آزاد اشک میریزد و شرمنده‌اند که هیچ وقت برای ستمدیدگان، برای فرهاد ها، آزاد ها، پوریا ها، اجرا نشدند. بند نه اصل سوم دولت را موظف به رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است. آقای دولت اما در حال تعظیم کردن به ساز است.
عبا عمامه و چفیه کجا و رفع تبعیضات کجا؟ نکند خودمان را به خواب زده‌ایم؟ رژیم واپسگرای ستمگر قابل اصلاح نیست، باید سرنگون شود. و برای انقلاب و دگرگون سازی هر روز دیرتر می‌شود. چقدر پوریا، ازاد، فرهاد، ترانه، سحر بسوزند تا خواب از سرمان بپرد؟ من سهیل عربی، نویسنده این متن و هفت هم بندی‌ام که با امضای خود موافقتشان را با آنچه نوشتم اعلام می دارند، برای انتشار این متن فقط یک هدف و انگیزه داریم، و آن بازگویی این حقیقت است که برای نجات زادگاه و مردممان هیچ راهی نمانده مگر گذار از حکومت اسلامی، حکومت فاسد ارتجاعی. نظام سرمایه‌داری محکوم به سرنگونی است. و این ما هستیم که می‌توانیم و باید دگرگونی را ایجاد کنیم. پنج دی نه فقط روزی برای زنده نگه داشتن یاد جانباختگان ، بلکه روز برخاستن به قصد خونخواهی و از سرگیری قیامی است که قطعا به انقلاب ختم می‌شود، انقلاب آنارشیستی. فراموش نکنیم انقلاب در تقلاست که رخ دهد و فقط منتظر لحظه وقوع است. کسانی شایسته زندگی در دوران پس از سرنگونی رژیم جور و جهل و لایق زیستن در عصر آنارشیسم هستند که راه دشوار آزادی را پیموده‌اند‌. عصر آنارشیسم، عصری که نه ظالم میپذیرد و نه مظلوم. زیرا با انقلاب آنارشیستی ظلم ریشه کن و ظالم سرنگون می‌شود. و دایرکت دموکراسی (دموکراسی مستقیم) که فعالیت سیاسی را حق و تکلیف هر بشر می‌داند موجب می‌شود که دیگر نه ظالمی بماند و نه مظلومی. برابری، آزادی و عدالت جایگزین تبعیض، جور و خفقان می‌شود. کار خلاقانه، آرامش و رفاه حق و سهم هر بشر خواهد شد. و دیگر انسانها ابزار و چرخ دنده های ماشین کاپیتالیسم نخواهند بود. بشر در عصر پس از سرنگونی کاپیتالیسم دیگر مناسبات اجتماعی را در اقتصاد جای نمی‌دهد، بلکه در عصر آنارشیسم اقتصاد در مناسبات اجتماعی جای می‌گیرد.
کاپیتالیسم به معنی اداره جامعه بعنوان ضمیمه فرعی بازار است و اینگونه جهان را غرق در فساد کرده است. انسانها برای حفظ قدرت و ثروت جنایت می‌کنندحقیر و تحقیر ، خوار و پست می‌شوند. و بالاخره بوی خون و تعفن آنها را متوجه عمق فاجعه می‌کند و انقلاب رخ می‌دهد. باری، اگرچه ما رنج برده‌ایم، ما زخم خورده‌ایم، ما تا رسیدن به بیمرگی امید هر روز، هر روز، هر روز، هر روز مرده‌ایم. وقت مناسبی برای سوگواری نیست. اگرچه زخم از دست دادن عزیزانمان را مرهمی نیست اما ناله و نا امیدی دشمن را شاد می‌کند. برخیز که وقت انقلاب است، برزم گاه انتقام است. نکند خون پویا و سهراب‌ها، آزاد و فرهاد ها، ستار و ترانه‌ها پایمال شود. برخیز وقت انقلاب است. ما زندانیان سیاسی، ما مبارزان ازادی‌خواه محبوس در بند هشت اوین ضمن هم دردی با خانواده جانباختگان جاوید زنده یاد بختیاری و تمام حق طلبانی که در راه آزادسازی میهن جان سپردند از مردممان و تمام ازادی‌خواهان جهان می‌خواهیم نسبت به براندازی رژیم خونخوار و خونریز اسلامی جدیت و تلاش بیشتری خرج کنند. این جنایتکاران عمامه به سر و چفیه بر دوش نه فقط زادگاه ما و خاورمیانه که جهان را به خطر انداخته اند. و جمهوری اسلامی این غده سرطانی به هر وسیله که شده باید از اینجا خارج شده و به زباله دان تاریخ انداخته شود. به امید رهایی!
نویسنده: سهیل عربی
امضا کنندگان بیانیه: محسن حاجی محمدی، یوسف اریانمهر، ناصر فهیمی، حمید کاشانی، سهیل عربی، کیانوش سلاطینی، محمدرضا مرادی پینوشت: این شعر تقدیم به پویا و تمام یاران همیشه زنده، تمام دلاوران و مبارزان آزادی خواه، صدای تیر ربود از دهان کلامم را ستاره پرپر شد و سیم از قفس افتاد رنگ ماه پرید دگر کجا ببرم حرف ناتمامم را فریاد می‌زنم از پای این حصار فریاد می‌زنم در رنگ آن شکوفه شاداب می‌نگرم و از لای این مشبک خونین خار خار این سیم خاردار من بغض می‌شکنم به یاد آن جانباختگان دلیر وز ریشه می‌کنم جور و فساد و جهل را

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی