پولیس در حالِ «آموزش» اخلاقِ اسلامی در ایران است!!! + ویدئوکلیپ

THE POLICE "TEACHING" ISLAMIC MORALITY IN IRAN

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

پولیس در حالِ «آموزش» اخلاقِ اسلامی در ایران است!!!

بیش از چهل و سه سال دستگیری، شکنجه، اعدام و ایجاد  سیستم ناأمنی اقتصادی – اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و جنسیتی به صورت آشکار و پنهان برای انسانهای آزادیخواه به ویژه زنان در خانه ها، خیابانها و زندان ها، مردم نا راضی را به چندین قیام بر علیه دولت اسلامی – شیعی حاکم بر ایران وا داشته است. آخرین آن شکنجه و به قتل رساندن مهسا (ژینا) امینی، زن بیست و دو ساله ی کورد بوسیله ی “پولیس امنیت اخلاقی” در تهران بتاریخ بیست و دوم شهریور ماه ۱۴۰۱ بود که این قیام از آنزمان تا کنون همچنان ادامه یافته است.

اینجا (۳ مهر ماه ۱۴۰۱) در روز روشن در میانه ی یکی از خیابانهای تهران، پولیس ضد شورش برای تحقیر و شکستن شخصیت معترضین؛ لباس یک زن را پائین می کشد و به وسیله ی دست مالی جنسی و تجاوز به حقوق آزاد و انسانی او در حالت «درس اخلاق اسلامی» دادن به او می باشد. با دقت مشاهده کنید و خودتان قضاوت نمائید. حال تصور کنید که پولیس امنیتی در پشت درهای بسته چه آسیبهای روانی – جسمانی به دگر اندیشان به ویژه زنانی همانند مهسا امینی و هزاران انسانهای دیگر، وارد آورده اند؟

(تصویر روی جلد از دو صحنه ی گوناگون در دو زمان مختلف با یکدیگر گرفته شده است).

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages



۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل