این سنگسار کردن مجازی را پایان دهید !

Text Size

باز هم فرصتی دیگر برای  زن ستیزان بدست آمده  تا که دل و روده زنی را به  بیرون بکشند  و سینه اش را بدرند .
خوب می دانیم که زن ستیزی فقط مختص فرهنک کشورهای اسلامی نیست که زن را سنگسار می کنند  . این روزها بیشتر از ترامپ این مرد فاشیست و راسیست ، عکس های  زنی با بدن عریان دست بدست و سنگ های مجازی است که بسویش پرتاب می شود . مسخره و توهین از چب و راست  از سوی مردان و همچنبن زنان به زنی بنام ملینا است  و حملات شرم اور زن ستیزانه ای که شاهد ان هستیم .
برخی از زنان سنتی از روی حسادتی  که برق لذت را در چشم و لب و لوچه ی اب افتاده ی مردان خود میبینند فورا بدنبال سن و سال و سلیکون های ملانیا برای افشاگری  می گردند و او را یک عروسک خود فروش می نامند . و برخی از مردان هم  از روی غیظ و لج  و حسادت ، پوستر های بدن لخت او را به عنوان زن فاحشه سکسی در فضای مجازی می چرخانند همان هایی که در خفا با عکس های لخت ملینا در رختخواب جلق می زنند ..  زیبایی و عکس های عریان ملینا باعث ان شده که وجود مشمیز کننده این مرد کله پوک سرمایه دار یعنی ترامپ در سایه برود . منظور از این کار چیست ؟

ایا مگر موجه نبودن و بی صلاحیتی ترامپ به بخاطر زنیست که مدل مجلات سکسی بوده است ؟

بی صلاحیتی و نفرت انگیز بودن ترامپ در عملکرد و نطرات اوست که از انسان ها بهره کشی و استثمار شان کرده است و از این راه ملیاردها پول به جیب زده است و یا نظرات فاشیستی اوست که  انسان ها را برابر نمی داند و بجای انکه بحث را بر ان تمرکز دهیم  که سرمایه داری همانطور که قدرت ان را دارد با فریب کاری رای سیاسی را بخرد بدن زیبای زن را هم می خرد . افکار ضد انسانی ترامپ را نشانه بگیریم  چرا هفت تیر مان را بسوی بدن یک زن گرفته و  شلیک می کنیم  ؟

انتقادی که در واقع به ملینا می شود داشت نمایش بدن سکسی و لخت او نیست بلکه جاه طلبی اوست مقهور ثروت و قدرت شدن اوست ، سلیقه و فکر اوست که ترامب را انتخاب کرده است . همان اشتباهی که ملیون ها امریکایی دیگر برای سرنوشت سیاسی کشور خود داشته اند .
از اینکه ملینا با بدن خود چه کرده است فقط به خودش مربوط است و بس و بدن هر انسان متعلق به خود اوست و مجاز است که هر گونه که می خواهد از ان استفاده کند .

ایا مانکنی که مدل بیکینی و لخت مجلات باشد و عکس سکسی بیاندازد  بدتر است یا اینکه مدلی که مانکن پالتو پوستی  باشد که جنازه حیوانات را به نمایش می گذارد ؟

ان مانکنی که باید بایکوت شود و به انتقاد و مسخره گرفته شود بدن کاملا پوشیده ی مانکنی ست که با پالتو خز و پوست حیوانات پوشیده است . کدام یک از شماهایی که عکس لخت ملینا را می چرخانید و شماهایی که در فیسبوک و دیکر صفحه های مجازی لایک تایید می زنید وجدانا یک بار هم شده از مدلی که پوست حیوانی را که زنده زنده از تن او می کنند تا صد ها هزار دلار بفروشند و مانکنی نادان ان را می پوشد و به نمایش می گذارد انتقاد کرده اید ؟

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل