OPEN LETTER IN PROTEST AGAINST THE INTERNATIONAL UNION OF FOOD – IUF

نامه سرگشاده اعتراضی به کنفدارسیون بین المللی مواد غذایی - ای یو اف

Text Size

 

ENGLISH – SWEDISH – PERSIAN

 

Open letter in protest against the International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF

  

We signed have been informed from the Sugarcane Workers Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz, in southwestern Iran, dated May 31, 2020, that the IUF has, without contact with Haft Tappeh Syndicate, sent a message to “Iran’s Islamic Court” concerning Omid Assad Beigi, employer of Haft Tappeh Sugercane Agro Industry Company, and launched Fereidoun Niko Fard as the Syndicate’s representative. This is despite the fact that neither Fereidoun Niko Fard nor Reza Rakhshan are longer members of the Sugarcane Workers Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz

These two people have made a written commitment to both the Iranian security authority and the company’s CEO that they will no longer participate in any of the Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz’s activity. These two persons have also committed several infringements and for this reason, its membership has been revoked by the Board of the Sugarcane Workers Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz 

Among other things, they did not participate in the Syndicate’s protest demonstrations and strikes, but instead they allied themselves with the employer and together with Assad Beigi and Rostami demanded more repression against the striking workers

When the striking workers were arrested and sentenced to heavy imprisonment, Fereidoun Nikou Fard and Reza Rakhshan spread false rumors to the strikers in order to create division and despair. All to stop workers’ protests and strikes

For this reason, we strongly object to IUF behavior and demand an explanation for their actions

– Why has the IUF launched Fereidoun Niko Fard as the syndicate’s representative, without first contacting Haft Tappeh Syndicate 

– Who has been in contact with the IUF and provided incorrect information about the Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz 

We expect the IUF to stand together side by side in the workers’ struggle. Especially in a situation where the Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz has for many years struggled to defend the workers’ interests and rights. Here we need more support and solidarity from the IUF, do not suffer from such irresponsible action on your part

Thanks to the Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz’s tireless struggle, they have succeeded in forcing the state to bring Omid Assad Beigi and his associates to court 

The Sugarcane Worker Syndicate for Haft Tappeh Ahwaz will continue his fight uninterruptedly 

We look forward to IUF answers, explanations and expect you to correct this error 

THE STRUGGLE OF THE WORKERS HAS NO BORDER

 

Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm

Coordinating Council against the Islamic Republic’s Slaughter – Voice of the Khavaran

Workers Solidarity Committee in Iran and Sweden

Iran’s Democratic Platform – Stockholm

Supporters of Mothers Park Laleh – Stockholm

June 2020

 

Swedish

 

Öppet brev i protest emot den Internationella Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetarförbundet samt förbundet inom hotell- och restaurangbranschen (IUF

Vi undertecknade har fått information från Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz, i sydvästra Iran, daterad den 31 maj 2020, att IUF har utan att varit i kontakt med Haft Tappeh Syndikatet, skickat ett meddelande till ”Irans islamiska domstol” rörande Omid Assad Beigi, arbetsgivare för Haft-Tappeh Sugercane Agro Industry Company, och lanserat Fereidoun Niko Fard som Syndikatets representant. Detta trots att varken Fereidoun Niko Fard eller Reza Rakhshan är längre medlemmar i Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz

Dessa två personer har gjort ett skriftligt åtagande till både Iranska säkerhetsmyndigheten och företagets VD att de inte längre kommer att delta i någon av Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz’s verksamhet. Dessa två personer har också gjort sig skyldig till flera överträdelser och av denna anledning har fått sitt medlemskap upphävd av styrelsen för Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz. Dom har bland annat inte deltagit i Syndikatets protestdemonstrationer och strejker, utan istället har lierat sig med arbetsgivaren och tillsammans med Assad Beigi och Rostami krävt mer förtryck emot de strejkande arbetarna

När de strejkande arbetarna arresterades och dömdes till tunga fängelsestraff så spred Fereidoun Nikou Fard och Reza Rakhshan falska rykten mot de strejkande för att på detta sätt skapa splittring och förtvivlan. Allt för att sätta stopp på arbetarnas protester och strejker

Av denna anledning protesterar vi skarpt mot IUF beteende och kräver en förklaring till deras handlande

– Varför har IUF lanserat Fereidoun Niko Fard som syndikatets representant, utan att först tagit kontakt med Haft Tappeh Syndikatet

– Vem har varit i kontakt med IUF och lämnat felaktig information om Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz

Vi förväntar oss att IUF ska stå solidariskt sida vid sida i arbetarnas kamp. Framför allt i ett läge där Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz har under många år kämpat med att försvara arbetarnas intressen och rättigheter. Här behöver vi mer stöd och solidaritet ifrån IUF, inte drabbas av en sådan oansvarig handling från er sida

Tack vara Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz oförtröttliga kamp har dom lyckats att tvinga staten att dra Omid Assad Beigi och hans kompanjoner till domstol

Sockerrörsarbetarsyndikatet för Haft Tappeh Ahwaz kommer att oavbrutet fortsätta sin kamp

Vi ser fram emot IUF svar, förklaringar och förväntar oss att ni rättar till denna felaktighet

ARBETARNAS KAMP ÄR GRÄNSLÖSA

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm

Rådet mot den islamiska regimens massmord (Khavarans rop)

Iransk-Svenska arbetarsolidaritetskommittén

Irans Demokratiska Plattform-Stockholm

Supporters för Mödrarnas Park Laleh-Stockholm

Juni 2020

 

Persian

 

نامه سرگشاده اعتراضی به کنفدارسیون بین المللی مواد غذایی  ای یو اف

 

از طریق نامه سرگشاده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اهواز واقع در جنوب غربی ایران در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ ما امضاء کنندگان زیر مطلع شدیم که “کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی ( ای. یو. اف )” پیامی به مسئولین دادگاه امید اسد بیگی، کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه، بدون تماس با سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ارسال کرده است و خواهان شرکت فریدون نیکو فرد بعنوان نماینده کارگران هفت تپه در جلسه دادگاه شده است.

فریدون نیکو فرد و رضا رخشان عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیستند. هر دو فرد به نهادهای امنیتی و مدیرعامل شرکت هفت تپه تعهد کتبی داده اند که در هیچ فعالیتی شرکت نخواهند کرد. آنها نیز تخلفّات متعددی داشته اند و به همین دلیل از طرف هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه اخراج شدند. این هر دو نفر نه تنها در کنار کارگران در اعتراضات و اعتصابات حضور نداشتند، بلکه در همراهی با اسد بیگی و رُستمی، خواستار سرکوب بیشتر کارگران اعتصابی نیز شده بودند.

در شرایطی که کارگران اعتصابی و فعالین سندیکا بعلت مبارزه برای خواسته های به حق خود، از طریق دولت حامی کارفرمایان و صاحبان سرمایه، دستگیر و زندانی شده و به جُرم های سنگین محکوم می شدند،  فریدون نیکو فرد و رضا رخشان فعالانه علیه اعتصابات و فعالین سندیکا شایعه پراکنی کرده و با ایجاد جّو تفرقه و نا امیدی، سعی در به انحراف کشاندن اعتراضات و اعتصابات کارگران به نفع کارفرمایان و صاحبان کارخانه مشغول بودند. 

بر همین پایه ما ضمن اعتراض شدید به چنین اقدامی از طرف کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی ( ای یو اف )، خواهان توضیح هستیم که چگونه این اقدام غیر مسئولانه را بدون تماس با سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه انجام داده اید و چه کسانی بدون اطلاع سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نام سندیکا در ارتباط با شما بوده و به شما اطلاعات غیر واقعی در مورد سندیکا داده اند؟

انتظار ما از کنفدراسیون بین المللی ای یو اف این است که می بایست در کنار مبارزات کارگران و حامی اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران باشد.  اما برعکس در شرایطی که سندیکای هفت تپه سالها مبارزه علیه بی عدالتی را در دستور کار خود داشته تا از حقوق و منافع کارگران دفاع کند و نیاز به حمایت و همبستگی بیشتر کنفدراسیون دارد، با چنین کاری غیر مسئولانه از طرف شما روبرو می شود.

خوشبختانه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه موفق شد که دولت را مجبور کند که  اسد بیگی و شرکاء را به دادگاه بکشاند. سندیکا بی وقفه این مبارزه را ادامه خواهد داد و پیگیرانه به روشنگری و دخیل کردن هر چه بیشتر کارگران به واقعیت به پیش خواهد رفت.  

ما منتظر توضیحات شما و اصلاح این اقدام نا دُرست هستیم!

مبارزه کارگران مرزی نمی شناسد!

 

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم

حامیان مادران پارک لاله – استکهلم

ژوئن ۲۰۲۰

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل