کودکان قربانیان دین و نژادپرستی در حادثه قتل کودکی به نام ستایش قریشی

Text Size
کودکان یکی از اولین قربانیان قوانین اسلامی و فرهنگ نژادپرستی می باشند .
وقتی قوانین قضائی کشوری تجاوز جنسی به کودک را مجاز می داند و به دختر “نه ” ساله تحت نام عقد اسلامی رسما می شود تجاوز قانونی کرد با پشتوانه این قوانین است که فرهنک تجاوز به کودکان در جامعه افریده می شود .
از سویی ، کودکی که تحت تاثیر این فرهنک اسلامی در خانواده اسلامی رشد می کند و تحت تاثیر این فرهنک اسلامی به بچه شش ساله تجاوز می کند مگر برای او تفاوت شش سال و نه سال چند سال می باشد ؟
ایا این قوانین و احکام اسلامی نیست که این فجایع را به بار می اورد که به قتل این کودک شش ساله افغان منجر می شود ؟!
وقتی قوانین کشوری بر علیه پناهندگان افغان است و کودکان افغان حق داشتن شناسنامه و تحصیل و دیگر إمکانات اولیه را ندارند کودکان افغان “آن دیگری ” و بیگانه به حساب می آیند و محرومیت ها یی که در واقع بی هویتی و بی حقوقی کودکان افغان را در جامعه نشان می دهد غیر مستقیم اجازه ی تجاوز بِه این کودکان هم داده می شود.
همانطور که می دانیم تفکرات و نظریات نژاد پرستانه حتی در جوامع غربی هم بیشترین تاثیر ات خود را در میان جوانان و نوجوانان جامعه می گذارد و طعمه ی خود را از میان این گروه های سنی بدست می اورد .
همانطوری که همه ادیان و بخصوص دین اسلام بیشترین تاثیرات مخرب را بر نوجوانان می گذارد و با شستشوی مغزی می توانتد کودکان را تحت نفوذ خود در اورند .
ناگفته نماند که یکی از نهادهایی که این فرهنک اسلامی و فرهنک نژادپرستانه را مهر تایید می زند و نقش عمده ی مخرب را إیفا می کند مدرسه است که تحت اموزش اسلامی می تواند کودک را تشویق به این اعمال غیر بشری کند .
تجاوز و قتلی صورت گرفته است قاتل و مقتول هر دو کودکند و قربانی . اری قوانین و فرهنک اسلامی و قوانین و فرهنک نژادپرستانه قتل می افریند .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل