اینستاگرام آنارشیستهای بوکان فضایی برای معرفی و نشر اندیشه ی آنارشیسم

آنارشیستهای بوکان در اینستاگرام

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

اینستاگرام آنارشیستهای بوکان فضایست برای معرفی و نشر اندیشه ی آنارشیسم (خود مدیریتی دمکراتیک )


ما بعنوان آنارشیستهای بوکان اهمیت ویژه ای برای رسیدن جامعه به خود باوری از طریق خود آموزش دهی و ارتقاء شعور سیاسی، اجتماعی قائل هستیم .


اندیشه ی نظامی سیاسی اجتماعی، فارغ از سلسله مراتب و رهبر و پیرو، پیشینه ی تاریخی در جوامع بشری داشته است و بشر همیشه سعی در رهایی از زیر سلطه ی حاکمیتها داشته و برای رسیدن به خواسته هیچ وقت از فعالیت نایستاده است. آنارشیسم ایده ی در اختیار گرفتن و مدیریت جامعه را توسط خود افراد جامعه بدور از تمرکز گرایی قدرت و اتوریته پیشنهاد می دهد و برای این مهم فعالیت می کند.


اهمیت این موضوع از جایی برجسته تر می شود که با مشاهده وضعیت و اتفاقاتی که در جامعه ی جهانی در حال رخدادن هستند و سیستم حاکم خود نقش اصلی را در این بحرانها (جنگ و کشتارها، فقدان امنیت و مهاجرت و نابودی محیط زیست و همچنین طبقه بندی نژادی) داشته است و هرگز اجازه نداده است که زیر دستان (به اصطلاح خودشان عوام )اجازه ی کوچکترین اعتراض و چاره یابی را بدست بیاورند چرا که منافع سیستم سرمایه داری در بحران آفرینی و سواستفاده از زیر دستان بوده و خواهد بود.


با توجه به رشد آگاهی و شعور اجتماعی، بشر در هر مرحله از تاریخ خیز به جلو برداشته است و آنرا می توان پیشرفت در مسیر تکامل نام نهاد و این امر در زمان حال و آینده نیز صدق می کند وهمچنان ادامه دار خواهد بود ، این وظیفه ی ماست که برای نقش داشتن در این پروسه گامهای پیشرونده و روبه جلو برداریم.


جرقه ی عملی کردن ایده ی خود مدیریتی دمکراتیک از گذشته ها زده شده است ،برای نمونه می توان از تجربیات چیاپاس مکزیک ، کاتالونیای اسپانیا و نمونه ی امروزی آن [ روژآوا ]نامبرد، کانتونهای شمال سوریه در طی چند سال اخیر بدون وجود هیچ دولت و سیستم بالادستی تنها بوسیله شوراها و نهاد های مردمی و بصورت همگانی راهبری می شوند و با وجود شرایط بحرانی منطقه ،نسبت به مناطق تحت سلطه بسیار مترقی تر بوده و پیشرفت چشم گیری هم داشته اند.


ما برآن شده ایم که نقشی در این پروسه ی ترقی خواهانه و آزادی طلب انسانی بر عهده بگیریم تا در آینده ای نزدیک شاهد تغییرات مثبت بسوی آزادی و پیشرفت جامعه ی بشریت باشیم.


انارشیستهای بوکان از بطن جامعه بوده و وابسته به هیچ سازمان و حزب سیاسی نیست ،بلکه خواهان خود مدیریتی جامعه توسط افراد جامعه، فارغ ازهر گونه سلسله مراتب و تبعیض جنسیتی و اتنیکی می باشد.

 

منبع : آنارشیستهای بوکان در اینستاگرام

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشیآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی