ساخت یک نرم افزار ” اپلیکیشن”موبایل جهت کمک به زنان در مقابله با خیابان آزاری در افغانستان توسط ۳ زن مبتکر

Text Size

به گزارش خبرنگاران هرات این سه زن مبتکر و طراح امروز از طرف دفتر USAID بخاطر ساخت یک نرم افزار ” اپلیکیشن”موبایل جهت کمک به زنان در مقابله با خیابان آزاری در افغانستان مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند.
این نرم افزار طراحی شده این امکان را به زنان می دهد تا درصورت وقوع خیابان آزاری ، محل رویداد را همان لحظه گزارش دهند، یا دوستان و اعضای خانواده و سایر کاربران نرم افزار را از طریق یک پیام کتبی مطلع ساخته و تقاضای کمک نمایند.

فاطمه شفایی و الینا نیکو طراحان نرم افزار(حریم) و فرشته حبیب زی طراح نرم افزار (جامعه امن) برندگان این مسابقه کد نوییس هستند. این سه کد نویس یک تیم را تشکیل خواهند داد و برای طرح یک اپلیکیشن کامل و بی عیب و نقص بودجه معادل ۴۴۰۰ دالر امریکایی دریافت خواهند کرد.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل