دلقک پامنبری و تولید اکانت های جعلی به نام این و آن

Text Size

حرکت احمقانه تولید اکانت‌های جعلی به نام “سردبیر سایت عصر آنارشیسم” در توییتر و اینستاگرام توسط فرقه دارالمجانین حزب مجازی، فاشیستی، سکسیستی، فیک، ضد زن و مردسالار ایرانارشیسم (ایران+آرشیسم) نشان مَی دهد که نه تنهاشدیدا مرتجع هستند، بلکه خودشان و لیدر پدوفیلشان کمترین اطلاعی از آنارشیسم هم ندارند و نمی دانند که ما آنارشیستها هیچگاه سردبیر، هیئت تحریریه، لیدر، مبصر، حزب و غیره نداشته ایم و نخواهیم داشت.
ادعای احمقانه آنها با درست کردن یک اکانت فیک به نام «سردبیر عصر آنارشیسم» که به قصد تخریب تیم عصر انارشیسم صورت گرفته است، تنها بدین دلیل است که بتوانند از زیر فشار افکار عمومی به دلیل فتوا و ترویج پدوفیلی و تجاوز و نژادپرستی توسط نرینه آخوند لباس شخصی، علی عبدالرضایی تئوریسین زیر شکم خارج کنند.
اکانتی که متعلق به خود شان است را تغییر داده و در بیوگرافی آن نام «سردبیر عصر آنارشیسم» ساکن تهران را نوشته اند که در واقع اصلا وجود خارجی نداشته و ندارد و با این ترفند ابلهانه خودشان یعنی حزب ایرانارشیسم فیک را مضحکه عام و خاص و فعالین اپوزیسیون کردند، چرا که اپوزیسیون از چپ تا راست، فعالین سایت عصر آنارشیسم را که همگی در خارج ازکشور هستند به خوبی می شناسند.
نگاهی به تاریخچه چرایی این همه دشمنی با عصر آنارشیسم؟
علت دشمنی لیدر طنزپرداز فرقه ایران+آرشیسم (ایرانارشیسم) به سال ۲۰۱۵ برمیگردد که چرا در تلویزیون پرگار، برنامه ای که به موضوع آنارشیسم اختصاص داشته است وی را دعوت نکرده اند. با اینکه ۷ سال قبل صدای آمریکا ایشان را دعوت کرده و همچنین در سال ۲۰۱۳ ایسنا نشریه رسمی جمهوری اسلامی گفتگوی مفصلی با عبدالرضایی (مدعی کنونی تنها سخنگو و صدای راستین براندازان ) انجام داده بود، آنهم کسی که خود را طرفدار سرنگونی و برانداز معرفی می کند و از تحریم انتخابات دفاع می کرده و حتی در سال ۲۰۱۴ مجددا علاوه بر چاپ کتاب شعر ایشان، که با اجازه وزارت ارشاد در ایران منتشر و پخش شده در همان سال باز هم ایسنا به معرفی و تبلیغ کتاب شعر عبدالرضایی می پردازد.و باز ایسنا در سال ۲۰۱۵ به تبلیغ کتاب های عبدالرضایی می پردازد یعنی ۳ سال و هر سال از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ایسنا به تبلیغ عبدالرضایی و کتاب های او می پردازد(البته امکان دارد تعداد بیشتری با سایت های رژیم مصاحبه یا تبلیغش را کرده باشند و فعلا این سه تا را اتفاقی پیدا کردیم)
سوال ابتدایی اینست که در واقع رهبر براندازان جمهوری اسلامی ایران و سیستم جهانی چگونه ایسنا و جمهوری اسلامی را به رسمیت می شناسد؟ و چطور جمهوری اسلامی هم نه تنها مشکلی با ایشان ندارد بلکه کتابش را هم چاپ و منتشر و تبلیغ می‌کند؟ (همچنان آن گفتگوی ایسنا با عبدالرضائی همچنان در سایت ایسنا موجود است.)

https://www.isna.ir/news/92062012433/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

https://www.isna.ir/news/92101810487/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AF

https://www.isna.ir/news/93101407696/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

یکی دیگر از موارد دشمنی ایشان با عصر انارشیسم از این قرار است که در سال ۲۰۱۷ جزوه ای با مباحث پراکنده و گاها بی ربط به نام «آنارشیستها واقعی ترند» را برای انتشار در سایت عصر آنارشیسم ارسال کرده و چون کتاب فاقد ارزش به لحاظ محتوایی بوده و تیتر با جزوه ایشان همخوانی نداشته است از انتشار آن سر باز زدیم و به او پاسخ داده شد: متاسفانه نظر مشترک برای انتشار کتاب شما وجود ندارد.
(و صد البته که تمام این موارد به لحاظ تاریخی قابل استناد و موجود میباشند.)
در این زمان رژیم هم خطر انارشیسم را در داخل ایران حس کرد و به فکر تخریب آن افتاد و پروژه امنیتی خود را کلید زد و با استفاده از دشمنی شخصی یک دلقک نادان پروژه “ایران آرشیسم” را پرده برداری کرد که با مزخرفات ضد انسانی یک منحرف جنسی بین اپوزیسیون شناخته شد. در تمام نوشته ها و رفتار و گفتار اعضای این دارالمجانین به وضوح رنگ و ردپای بازجویان و شکنجه گران رژیم دیده می‌شود. ما هم از طریق کانالهای خود کماکان برخورد حقوقی با این تروریست ها را دنبال میکنیم.

همه مَی دانیم که سایتهای غیر آنارشیستی سردبیر دارند و در واقع ادمینی سایت دست سردبیر می باشد و سردبیر همیشه یک ستون ثابت در سایت دارد، سوال اینست که چگونه حمیدرضا علاقه بند هیچگاه یک مطلب در سایت عصر آنارشیسم نداشته است؟
ایشان که ترس امنیتی هم ندارد و در تهران در اکانت خود قید کرده «سردبیر عصر انارشیسم» پس چرا مطلبی در سایت خود ننوشته است؟

احمق های ایرانآرشیسم اصلا نمی دانند که ما آنارکوسندیکالیست هستیم و تمام همقطاران ما به مبارزات رادیکال باور دارند و حتی در سطح آنارشیستهای بین اللمل در بسیاری از کشورها و قاره ها ما را به طور شخصی می شناسند، چراکه در مبارزات خیابانی آنارشیستها در این ده سال مدام شرکت داشته ایم.

در پایان باز هم به شما اعضای فرقه و نوچه های عبدالرضایی تاکید می کنیم که «آنارشیسم و آنارشیستها به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تئوریزه کردن تجاوز جنسی و شکنجه را نمی پذیرند» ،
باز هم به شما اعضای فرقه و نوچه های عبدالرضایی تأکید می کنیم «آنارشیسم چیست و چرا حزب ایرانارشیسم نمیتواند آنارشیستی باشد؟»،
باز هم به شما اعضای فرقه و نوچه های عبدالرضایی تاکید می کنیم “ایرانارشیسم” یک حزب فاشیستی – راسیستی است.

رفقای ما از فعالین شناخته شده اپوزیسیون هستند که در چندین برنامه تلویزیونی و رادیویی شرکت داشته اند و در مبارزات خیابانی فعالانه حضور دارند و در بسیاری از کنفرانس ها نیز به عنوان مهمان حضور داشته و خواهند داشت.

پاینوشت : لینک مرتبط

دلقک پامنبری و جمع کردن امضا

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل