نمایشگاه نقاشی در پُشتیبانی از اعتصاب غذای زنان افغانستان در شهر کلُن – آلمان

Painting Exhibition in support of the Afghanistan women's hunger strike in Cologne - Germany

Text Size

نمایشگاه نقاشی در پُشتیبانی از اعتصاب غذای زنان افغانستان در شهر کلُن – آلمان

همزمان با اوج کارزار مبارزاتی زنان و فعالین سیاسی و اجتماعی افغانستان برای به رسمیت‌شناساندن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، پروانه کبریت یکی از زنان افغانستان در ایتالیا، نمایشگاه نقاشی‌ای را در حمایت از این مطالبه برپا کرده است.

او با نمایش نقاشی‌هایش از اعتصاب غذایی زنان در شهر کلن آلمان حمایت کرده و خواهان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان است.

پروانه تاکید دارد که سازمان ملل متحد حامی طالبان است.

او می‌گوید؛ این سازمان برخلاف ادعاهای خود همواره در پی لابی‌گری برای طالبان بوده و زمینه گفتگو با طالبان و به رسمیت شناسی این گروه تروریستی را مهیا می‌سازد.

او می‌خواهد از طریق هنر اعتراضی خود صدای زنان و مردم افغانستان باشد و آن را بعنوان قدرت مردمی بر علیه طالبان و حامیان آن بکار می‌برد.

شبکه مردمی حقوق بشرافغانستان

September 8, 2023

https://t.me/hu1402

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل