یازدهم ژوئن: آکسیون بین المللی در همبستگی با زندانیان آنارشیست!

June 11th: International Actions in Solidarity with Long-Term Anarchist Prisoners

Text Size

یازدهم ژوئن (بیست و یکم خرداد ماه) زمان مبارزه با فراموشی و تلاش برای حفظ حافظه ی بلند مدت در سپهر آنارشیستی است. این نه تنها باعث  پشتیبانی از آنارشیست‌هایی می‌شود که در زندان‌های سراسر جهان محبوس شده‌اند، بلکه ما را مجبور می سازد که به گذشته نیز نگاهی بیاندازیم و راهکارهای مبارزاتی نسل های پیشین را  تا به امروز مَد نظر قرار دهیم.

در  چنین روزی است  که  بسیاری از  آنارشیست ها  در همبستگی مبارزاتی با یکدیگر پیوند بر قرار می سازند  تا هرگز اجازه ندهند  رفقای زندانی آنارشیست که  توسط  تمامی دولت های موجود به بند کشیده شده اند، منزوی شده و در محاق فراموشی قرار بگیرند.

ما بر این باور هستیم که  یاری رسانی به افزایش آگاهی افکار همگانی و همچنین افرادی که در سیستم غیر انسانی زندان ها نگهداری می شوند، برای آموزش دهی و مشارکت  در  امور جامعه  از درجه اهمیت بالائی برخوردار می باشد؛ زیرا حتا اقدامات  هر چند کوچک در انجام آکسیونهای همبستگی گوناگون همانند تظاهرات و تجمع ها  در خیابان ها به بهبود شرائط زندان و کاهش انزوای تمامی  زندانیان سیاسی کمک  نموده و باعث افزایش روحیه ی مبارزاتی آنان می گردد.

آنارشیست ها تاریخ مبارزاتی و رفقای کُشته شده و زندانی خود را که تا کنون شُعله های شورش انقلابی را در خیابان ها و زندانهای سراسر جهان زنده نگه داشته اند به خاطر می سپارند.

تجربیات چندین ساله ی ما همراه با دیگر مبارزین در سراسر جهان نشان می دهد که  کارزارهای همبستگی در پُشتیبانی از  همقطاران آنارشیست در سراسر جهان از جمله رفیق «سهیل عربی»، زندانی سیاسی آنارکوسندیکالیست در ایران، کم و بیش کار ساز بوده و خواهد بود.

سهيل عربی  اینک در “زندان”  نیست و پس از خروج از زندان  در تهران مستقيم به «برُازجان» شهري بسيار دورتر از محل زندگي خود و خانواده اش فرستاده شده كه به اجبار می بایستی به مدت دو سال در آنجا بماند. البته زندانيان آنارشيست ديگري همچنان در زندان هاي  رژیم حاکم بر ایران (“جمهوري اسلامي”) وجود دارند که  در بد ترین شرائط ممکن به سَر می بَرند.

 فدراسیون عصر آنارشیسم» از جمله توجّه همگان را به وضعیت همقطار و همکارمان «نیکولا دِژیادوک» (متولد سال ۱۹۸۸ میلادی) جلب می نماید. او بِلاگر- ژورنالیستی آزاد و یکی از فعالان سیاسی در جنبش آنارشیستی بلاروس است که در تاریخ دوازدهم نوامبر ۲۰۲۰ توسط  پولیس امنیتی بازداشت گردید و در حین و پس از دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت.  رفیق نیکولا به پنج  سال حبس تعزیری محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می بَرد.

بیایید به یاد مبارزینی باشیم  که در راه آزادی، برابری و عدالت در شکنجه گاه های تمامی دولت ها از جانِ ارزشمند خویش گذشتند و برخی دیگر همچنان به مبارزه ی خستگی ناپذیر خود ادامه می دهند!

پایدار باد اتحاد و همبستگی  آنارشیستها در سراسر جهان!

زنده باد انقلاب! زنده باد آنارشی!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل