داعش ناقوس زنگ خطر برای تجزیه منطقه

مطلب رسیده / باریش جلال زاده 13.06.14

Text Size

نیروهای رزمی اسلامگرایان معروف به داعش با سرعت غیر قابل باور و با توطئه تسلیم بخش عظیمی از ارتش عراق و حمایت بخشی از مردم ناراضی در عراق در جریا ن است . به باور من این حرکت با روند آغازین تولد طالبان در افغانستان و استارت پروژه بی ثبات کردن منطقه  شباهت کاملی را داراست . نکته اصلی این سناریو جدید بی ارتباط با سازش و تسلیم سران رژیم ولایتی ایران در گفتگوهای به ظاهر مسائل اتمی و روند گفتگوهای دو طرف امریکا و رژیم اسلامی نیست .

همزمانی این تحرکات و روند سازش و تقسیم مناطق نفوذ مابین امریکا و ایران و نتایح همکاریهای منطقه ای مابین دو طرف بی تردید به مذاق رقبای امریکایی در بخش اروپایی وقدرتهای منطقه ای همچون عربستان  خوش نمی آمد .امریکا و ایران برای اجرایی کردن این توافقنامه از سوریه آغاز کردند . تغییر جهت سیاست امریکا و ادامه اقتدار بشار اسد از اصلیترین بخش سازش امریکا با ایران بود .

دربخش دوم سازش ایران و امریکا ادامه حاکمییت نیروهای وابسته به ایران یعنی دولت المالکی بود. مرحله سوم محقق شدن  آرزوی دیرین و دست نایافتنی اجازه نفود تدریجی بخش دموکرات حاکم  سرمایه داران امریکا به رهبری اوباما در غارت ایران بود. درست در مراحل پایانی این  گفتگوها  که پیشرفت محسوسی هم داشت اربابان حاکمییت وابسته و مزدور حکومت اسلامی چاره ای جز دخالت مستقیم نیافتند. بخش اعظم حاکمییت خطر فروپاشی رژیم را اولوییت اصلی میدانستند و خط سازش با امریکا و تسلیم را در سیاست اجرایی جا انداخته بودند.

حاکمییت  8 ساله دوران احمدی نژاد طیف راست و ویرانی ماحصلی آن تسلیم و سازش را اجتناب ناپذیر کرده بود بخش اعظم حاکمییت رژیم ولایتی با اکره و با شکوه تن به این سازشها داده بود . تفکر ساخت آلتر ناتیو جدید اربابان رژیم در گذار از رژیم استارت خورد . به باور من  گروه ارتجاع جهانی  مخالف  سازش امریکا و ایران که منافعشان را در خطر میبینند برای عدم باخت آینده شان در قبال رقیب در منطقه و گسترده کردن منابع مالی عظیم آینده اقدام به جنگ افروزی میکنند و داعش اثبات این ادعاست .

میلیتاریزم جهانی  با انتقال داعش از سوریه به عراق و با  حمایت مادی و تسلیحاتی با جذب همه گروههای سنی و ناراضی در عراق جبهه جدیدی را باز کردند که رقبای اروپایی امریکا  و روسیه و چین و بخشی از جمهوریخواهان سرمایه داری امریکا را شامل میشوند. این جبهه ابتدا در سوریه اختراع شد تا امریکا را درگیر جنگ فرسایشی کند که با تغییر سیاست اوباما در سازش با ایران موفق نگشت تا به ایحاد جنگی فراگیر دامن زند بنابر این راهبران این سناریو با انتقال این نیروها به خاک عراق و هماهنگیهای لازم در مورد پیوستن بخشی از ارتش بعثی و ناراضیان سنی و تطمیع کردها برای کسب استقلال کامل آینده نزدیک بصورت برق آسا نقشه خود را عملی کردند.

برای امریکا و ایران که بر اساس ثبات نسبی ایجاد شده در همکاریهای سابق دو طرف  در حمایت از دولت نوری المالکی شوک وارده غیر قابل تصور بود در روزهای آینده آمریکا و ایران در یک جبهه واحد حتی بصورت آشکار نظامی و تسلیحاتی علیه این جبهه جدید وارد عمل خواهند شد نتیجه جنگ این دو جبهه سرنوشت آتی منطقه را رقم خواهد زد. ارتجاع جهانی حتی به قیمت تجزیه عراق و کشاندن جنگهای قومی و مذهبی و شعله ور کردن آن در داخل ایران روند نفوذ امریکا به ایران و تقسیم منطقه توسط  ایران و امریکا جلوگیری خواهند کرد .

استارت حرکت داعش درست است که در عراق زده شد اما پروژه ایست برای ایران و منطقه. در نتیجه تبعیضهای قومی وملی و مذهبی و سرکوب وحشییانه رژیم ایران  بستر مناسبی فراهم گشته تا با اولین جرقه های این جنگ در ایران آتش خانمانسوز دامن گیر همه مردم ایران را بگیرد .

به باور من در طیف جنبشهای ملی و مذهبی بخاطر عدم پاسخگویی به حتی کف مطالبات برابری خواهانه  و شکست مدل مدنی و مسالمت آمیز, بخش رادیکال  و خشن جنبش ملی که از دیرباز توسط بخشی از حاکمییت اسلامی حمایت میشده و میشود با طرح شعارهای پوپولیستی و رادیکال خود بخش اعظم نیروهای مردمی ملتهای تحت ستم در ایران را در اختیار خواهند گرفت و همچون عراق که گروه گروه مردم ناراضی به این سناریو جذب میشوند درگیر این جنگ اجتناب ناپذیر خواهند شد .

هزاران نفر از این افراد در آذربایجان و کردستان و بلوچستان وخوزستان بخاطر عقب نگه داشتگی فرهنگی حتی سواد لازم و کافی را برای درک سیاسی و تشخیص درست از نادرست را ندارند و این طیف سالهاست توسط بخش راست و متحجر حاکمییت اسلامی بصورت سیستماتیک با تبلیغات فراوان آنان به دشمن سازی ملی کشانده شده اند. دشمن اصلی آنان نه حاکمییت ولایت اسلامی که فارس اشغالگر, کرد اشغالگر , ترک اشغالگر , لر و بختیاری و عرب و بلوچ اشغالگر است. داعش آینده ایران از این طیف با کین و نفرت از همدیگر چنان جنگی را به راه خواهد انداخت که ابعاد وحشیگری آن غیر قابل تصور خواهد بود.

به باور من سناریو آینده ایران نقطه استارتش زده شده است و قدرتهای ارتجاع جهانی در صورت باخت سیاسی در سازش ایران و آمریکا حاضرند با ایجاد جنگهایی که به مرگ ملیونها انسان منجر می شود ویرانه ای را تحویل اوباما دهند. با ایجاد این بحران در منطقه  بازار جدید و نامحدود برای فروش تسلیحات نظامی ایجاد میشود تا ارتجاع جهانی بتواند همچون تاریخ گذشته نه چندان دور به قیمت خون ملیونها انسان در کره خاکی به بحرانهای اقتصادی خود پایان دهد این هدف اصلیست.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل