سلام گرم افشین بایمانی به آنارشیست‌ها

Text Size

به همه دوستان آنارشیست سلام گرم منو بهشون برسون و بگویید؛ قلبن با تمام وجود دوستون دارم بگویید. توی این ۲۲ سال خیلی از گروها؛ حزبها و زندانیان سیاسی را دیدم و مرام ومسلک آنها را دیدم و با آنها  زندگی کردم.

ولی بدون تعارف و با شهامت اعلام می کنم دوستان و بچه های پر انرژی انارَشیست از نظر من با دیدن دوست عزیزم سهیل عربی و با راهنمایی هایی  که از ایشان شنیدم وبامهربانی و محبت برام وقت گذاَشتند ومقالاتی که در اختیارم گذاََشتند تا با این تفکر زیبا آشنا بشوم .

قلبن و با تمام وجود سپاس گذار و آرزوی پیروزی آنارشیست ها بر جهان رو دارم .

به امید پیروزی همه ی دوستان انارشیست خوب وبا انرژی و شادمون  .

از دور و در زندان رجایی شهر دست پر مهر ودوست داشتنی همه ی َشما را می فشرم .

امیدوارم لیاقت دوستی با شما خوبان جهان رو داشته باشم.

از دوست مهربان و دوست داشتنیه با وقارم انتظار دارم این متن را برآئ دوستان خوب انارشیستم  با گرمی ولبخندی که همیشه زینت بخش صورت زیبای آقای سهیل عربی است.‌‌. 

با مهربونی همیشگیش به همه ی دوستان عرض ادب و احترام اینجانب رو برسونه و به دوستان بفرمایند که قلب افشین بایمانی بعد از ۲۲ سآل (با قلبی پر از درد؟ همچون شما برای ایران) در زندان رجایی شهر به عشق دوستان خوب و پر تلاشَم به گرما؛ تابندگی ؛وهمانند درخشندگی خورشید .

که بدون هیچ منتی روشنایی را به همه ی. عالم یکسان وبا مهربانی متابد ونور وانرژی های خود را از با نگاهی از پایین به بالا به اوهمگان (تمام موجودات زنده) بدون  کوچکترین توقعی هدیه می کند وجالب اینکه همه در پیشگاه او هیچند.

 ولی بر جهان کسانی حکمرانی می کنند که نگاهشان از بالا به پایین است.

خیلی خوشحالم که جوانانی ظهور کردند که علارغم فَشارهای فراوان همانند کوه استوار مثل دریا پهناور ومانند رودخانه های بزرگ خروَشان این مبارزه را سالهاست شروع کردند.

امیدوارم راهشان پر رهرو و هدفشان به پیروزی بزرگ همچون درخشندگی وعظمت.

این جوانان پر َشور هر چه زودتر برسند.

 

افشین بایمانی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل