همبستگی و پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه و مطالبات زنان افغانستان

Text Size

مبارزات زنان افغانستان مراحل و موقعیت‌های مختلفی را طی کرد. از رویارویی مستقیم با سربازان آدمکش طالبان در خیابان‌ها به گردهمایی‌های خانگی و در نهایت تا زندان‌های طالبان، شکنجه و تهدید رسیدند.
اکنون اعتراضات زنان در داخل افغانستان به شکل چشم‌گیری سرکوب شده است و دیگر هیچ نیروی امیدبخشی در هیچ جای افغانستان نیست که بتواند مثل آنان به میدان بیایند. اکنون که اعتراضات زنان در حالت سرکوب‌شده خودش قرار دارد، نیرویی نیست که همراه با آنان از جای جای دیگر جهان همصدایی کند.

ما آنارشیست‌ها که از شروع مبارزات زنان، به آنان امید بسته بودیم و آنچه را در توان داشتیم برای همصدایی‌ بکار بستیم، اکنون از همه نیروهای آزادی‌خواه و مستقل جهان که برای برابری مبارزه می‌کنند، نیز می‌خواهیم تا با زنان و مطالبات آنان در افغانستان همراه شوند.
نیروی سرکوب در افغانستان ممکن است در سال‌های نخست حاکمیت خود به توانی برسد که سرکوبگرانی چون جمهوری اسلامی در ایران به آن رسیده است. زیرا این دو نیروی ضد انسانی در این دو جغرافیا در جنایت‌های هم، همکاری دارند.

اتحاد و همکاری جنایت‌کاران، دولت‌ها، از کسی پوشیده نیست. همه می‌دانند که طالبان چگونه بر مردم افغانستان حاکم شدند؛ پس باید این هم برای کسی پوشیده نباشد که تنها اشتراک نیروهای مبارز و برابری‌طلب در برابر این اتحاد شوم است که می‌تواند نتیجه بدهد.
ما آنارشیست‌ها، از هر اقدامی در برابر دولت‌ها بخصوص دو دولت همکار و هم‌یار جمهوری اسلامی در ایران و امارت اسلامی در افغانستان، حمایت می‌کنیم. هر نیرویی با توان خودش باید علیه این دو بایستد. ما نیز با توان خودمان در کنار افراد و گروه‌هایی که چنین نیرویی را علیه دولت‌ها بکار انداخته‌اند خواهیم ایستاد.

با این‌همه، با این که هیچ دسته‌بندی خاصی از نوع مبارزه نمی‌خواهیم بیرون بدهیم و در واقع، هر توانی را علیه دولت‌ها در جای خودش ضروری و موثر می‌دانیم؛ گزینه‌ی محکم در جواب همه سرکوب‌ها و شکنجه‌ها و کشتارها، گزینه‌ای که می‌تواند نیروهای آدمکش جمهوری اسلامی و امارت اسلامی را از پا درآورد، برای ما آنارشیست‌ها، مبارزه مسلحانه است. مبارزه مسلحانه‌ی نیروهای مختلف در برابر اتحاد دولت‌ها، اتحادی که روز به روز نیروی سرکوب بیشتری را ایجاد می‌کند (آنطور که طالبان را در افغانستان دوباره حاکم ساخت).

 

 

اتحادیه آنارشیست‌های افغانستان و ایران

فدراسیون عصرآنارشیسم

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل