از برده داری تا نژادپرستی

مریم وریج کاظمی

Text Size

مریم وریج کاظمی : همانقدری که صنعتی شدن توانسته فضای بیکران پیشرفت در علم و صنعت در تمدن بشریت را درنوردد، تاثیرات به شدت منفی را نیز برای جوامع مختلف به همراه آورد، بطوریکه باآغاز انقلاب صنعتی خانواده ها فشار تحول را احساس کردند که به شکل تعارض وحمله به اقتدار پدر شاهی و روابط دگرگون یافته والدین- فرزندان ومفاهیم جدید آداب معاشرت ظاهر شد و با انتقال تولید اقتصادی از مزرعه به کارخانه افراد خانواده دیگر به صورت یک واحد با یکدیگر کار نکردند. خانواده ها به صورت کارگران کارخانه اغلب ۶ روز در هفته و در هرروز ۱۴ ساعت کار کردند، صاحبان کارخانه ها زنان و کودکان را استثمار می کردند، زیرا مجبور نبودند به اندازه مردان به آنها دستمزد بدهند. کار خسته کننده و کسالت آور و انضباط شدیدی بر کار حاکم بود و سلسله مراتب طبقاتی خاصی بر نهادهای تولیدی بوجود آمد که در نهایت منجر به پیدایش طبقه فقیر و غنی در جامعه شد.عواقب خطرناک کار با ماشین ها باعث از دست دادن دست و یا انگشتان کارگران می شد و وضعیتی را بوجود آورد که بی شباهت به قربانی شدن انسان ها نبود. همانطور که در گذشته های باستانی، انسان برای خوشایند و گاها برای رسیدن به نعمات مادی نزد خدایان اساطیری قربانی می شد، در عصر صنعتی شدن می بایست در پیشگاه صنعت و ماشین و مالکان کارخانجات و کمپانی های صنعتی خونش بر زمین ریخته شود.

قابل توجه است که از دلایل اصلی قربانی کردن انسان در روزگاران گذشته، شکستن تابو ها یا سنت ها،خاکسپاری رهبران و تقدیس ساختمان یا قایقی نوساز بوده است. توصیفات مطالعات انسان شناسی نشان میدهد که قربانیان اغلب جایگاه اجتماعی پایینی داشته اندبرای مثال از طبقه برده ها بوده اندو تصمیم گیرندگان درباره قربانی جایگاه اجتماعی بالا داشته اند و از مقام های دینی یا رهبر و یا رئیس بوده اند. روشهای قربانی کردن شامل مواردی همچون سوزاندن، غرق کردن، حلق آویز کردن، ضربه به سر، دفن کردن، له کردن زیر قایق نوسازو سپس گردن زدن بوده است. کارشناسان شواهد محکمی در دست دارند که نشان می دهد قربانی کردن انسان با تحول جامعه به سمت طبقه بندی اجتماعی شدید تر ارتباط مستقیم داشت وقربانیکردنانساننقشبزرگیدر ایجاد و حفظ جوامع طبقاتی داشته است و به این ترتیب قربانی کردن تبدیل به مکانیزمی برای حفظ کنترل و ساختار اجتماعی میشد.گمان بر این است که این عمل نوعی پاکسازی اجتماعی بوده باشد و برای مناقشات سیاسی و همچنین در ترکیب با آدمخواری ابزاری برای غلبه بر کمبود پروتئین توجیه می شده است.

با تمام این تفاسیر، ره آورد صنعتی شدن که پیشرفت در علوم مختلف و گسترش فن آوری ارتباطات و توسعه تولیدات صنعتی در این زمینه را برای نوع بشر به ارمغان آورد، توانست با شکستن محدوده و مرزهای بومی – منطقه ای و ملی، ماهیت جهانی به خود گیرد و ظهور سیستم اقتصادی سرمایه داری جهانی همراه با فن آوری و تکنولوژی و ابزارآلات مربوط به آن،که زاییده انقلاب صنعتی بود باعث شکل گیری شیوه نوینی از استثمار مدرن شد و ملل و اقوامی که فاقد چنین فن آوری های بودند را به برده های اجتماعی تبدیل کرد، که بدون چون و چرای تحت استیلای نتایج دست آوردهای کمپانی های بزرگ صنعتی قرار گرفتند.

از طرف دیگر نظام سلسله طبقاتی در نهادهای تولیدی در عصر انقلاب صنعتی واژه نژادپرستی(Racism(را وارد ادبیات جهانی کرد. ظهور نژادپرستی، روابط استثمارگرانه‌ای بود که اروپاییان با اقوام غیر سفید پوست برقرار کردند؛ اما نژادپرستی، محدود به تفاوت رنگ پوست نشد و جنسیت را تحت تاثیر خود قرار داد. علیرغم قوانین و مقرراتی که در عصر انقلاب صنعتی برای رهانیدن زنان از استثمار کاری صورت پذیرفت و به عنوان ضعف جسمانی زنان یا احساساتی بودن آنها توجیه شد و حتی اعطای آزادی های مشروع به زنان در ابعاد مختلف، نه به دلیل رعایت عدالت و مساوات بین زنان و مردان، بلکه اخذ مالیات از نیمی از جمعیت که همانا جامعه زنان بوده، در نظر گرفته می شد.

با این تفاسیر استثمار و برده داری از انسان در عصر انقلاب صنعتی به منظور افزایش تولید و کسب ثروت برای عده ای معدود، مدرنیزه شده سلاخی و قربانی کردن انسان در گذشته برای خوشایند خدایان قلمداد می شود، چراکه در هر دو حالت این صاحبان قدرت هستند که سرنوشت زیستن را برای انسانها رقم می زنند.

مریم وریج کاظمی

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COM

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل