اقتصاد مُشارکتی، یک آلترناتیو انقلابی است!

Participatory Economics Is A Revolutionary Alternative

Text Size

اقتصاد مُشارکتی، یک آلترناتیو انقلابی است!

اقتصاد، همان پایه قطور وگردآورنده ی نظام‌های سیاسی در واقع همان نشیمنگاه دیرینه حاکمیت های جهانی براستی در خور سرزنش و تمسخر است. همانطور که مالاتستا به یادماندنی می گوید: «کشیش شما را مطیع و سربه زیر نگه می دارد و به شما می گوید همه چیز خواست خداست و اقتصاددان می گوید این قانون طبیعت است.»  به این ترتیب “هیچ کس مسئول فقر نیست، بنابراین عصیان علیه آن بی فایده است.”  پرودون به درستی استدلال کرد که «اقتصاد سیاسی… صرفاً اقتصاد سرمایه داری است که به کارگیری آن در جامعه به طور اجتناب ناپذیر و ارگانیک باعث بدبختی می شود».  مردمی که در سرتاسر جهان از ریاضت اقتصادی رنج می برند با او موافق خواهند بود؛

« دشمنان جامعه، اقتصاددانان هستند »

چیزی تغییر نکرده است، راه حل هایشان اکثرا نتایج بدتر به بار آورده‌ است و این به وضوح نشان می‌دهد که چرا هر بار در هر کشوری جمعیتی بیشتر به جمع معترضان می پیوندند و چرا دولتها همچنان در حال سرکوب هستند. آیا دولتی وجود دارد که صلاحیت سازماندهی اقتصادی جامعه را دارا باشد؟ از ديدگاه آنارشیستی جواب قطعا خیراست. فقط یک شخص بیکار می توانست چشم انداز دیدگاه لنین را تصور کند، «همه شهروندان به حقوق بگیران دولت تبدیل می‌شوند… کل جامعه به یک دفتر واحد و یک کارخانه تبدیل خواهد شد.»  کروپوتکین مدت‌ها پیشتر در نقد مارکسیست‌ها گفته بود «اصلاً خود را به دردسر نمی‌اندازند تا توضیح دهند که ایده آنها از یک دولت سوسیالیستی، با سیستم سرمایه‌داری دولتی که  همه در آن کارگزار دولت هستند، متفاوت است». ما به چشم اندازی بهتر ازجایگزینی سرمایه داران با بروکراتها نیازمندیم. اقتصاد مشارکتی یک آلترناتیو انقلابی است که آنارشیست ها در مقابل اقتصاد رقابتی و نوع سرمایه داری پیش کشیده اند و در مطلبی جداگانه بصورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.

برگرفته از مقاله اقتصاد آنارشیستی نوشته ی « ایان مک کی »

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل