امروز بیش از همیشه، داعش و هر گروه تروریستی دیگر به نفع طالبان است + ویدئو کلیپ

Text Size

امروز بیش از همیشه، داعش و هر گروه تروریستی دیگر به نفع طالبان است!

طالبان با همان شیوه دوره غنی، دست به ایجاد وحشت می‌زند. دولت‌ها، گروه‌های تروریستی حاکم بر مردم، همه‌شان از وجود یکدیگر علیه مردم استفاده می‌کنند.

امروز، بیش از همیشه داعش و هر گروه تروریستی دیگر به نفع طالبان است.

 امروز زنان توسط قطعه بدری طالبان محاصره شده‌اند و بهشان گفته شده است که خطر حمله مسلحانه به شما وجود دارد.

این دقیقا، همان سخنانی است که در دوران غنی به معترضان جنبش‌های بزرگی چون روشنایی و رستاخیز گفته می‌شد‌.

طالبان با پیروی از تاکتیک‌های تروریستی دولت غنی، سعی دارد از تجمعات بزرگ مردمی جلوگیری کنند. پس مفهوم تروریسم، کاملا با آنچه تعریف می‌کنند متفاوت است. تروریسم نه تنها خطری برای حاکمان ندارد بلکه نیروی بازدارنده اعتراضات علیه آنان است.

تروریسم، تنها نیرویی بود که توانست دست مردم را از گریبان اشرف غنی کوتاه کند؛ وگرنه پیش از این‌ها افغانستان به دست مردم میافتاد.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل