یک مُبادله ی ننگین زندانیان مابین دولت های حاکم بر سوئد و ایران!

!A SHAMEFUL PRISONER EXCHANGE BETWEEN THE RULING STATES IN SWEDEN AND IRAN

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

حمید نوری در آبان ماه ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹ میلادی) در فرودگاه بین المللی استکهلم (آرلاندا) دستگیر و سپس با حضور حدود هفتاد شاهد عینی و ارائه صدها سَند مُعتبر و غیر قابل اِنکار در «دادگاه منطقه ای استکهلم» محاکمه گردید. او به دلیل مشارکت فعال در قتل عام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی در زندان گوهردشت واقع در غرب تهران، به اتهام «جنایت علیه بشریّت» با تأیید «دادگاه تجدیدنظر» به حبس اَبد محکوم شد.

امروز ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳( ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ ) حمید نوری، این جلاّد بی رَحم در اِزای مُبادله با یک دیپلمات سوئدی (یوهان  فلودِروس) و یک سوئدی-ایرانی (سعید عزیزی) از زندانی در استکهلم آزاد گردید.

البته هیچگونه انتظار دیگری از سوی دولت سوئد یا هر دولت دیگری نمی توان داشت، زیرا تمامی دولت های سرمایه داری جهان برای حفظ منافع إستثماری خود (اقتصادی – سیاسی،…) همواره مرتکب چنین اقدامات ننگینی شده و به دولت اسلامی فاشیستی حاکم بر ایران، پاداش خواهند داد.

در هر حالت، دستگیری و محاکمه ی حمید نوری در سوئد بدون تردید اِقدامی دُرست و یک پیروزی قابل توجّهی برای دادخواهان مُنصف در داخل و خارج ایران بوده است. این محاکمه، ماهیّت واقعی آخوندها را نشان داد و به نوبه ی خود ماهیت ریاکارانه ی دولت سوئد را نیز به افکار همگانی جهان ثابت کرد.

Klicka på denna länk för mer information:

https://asranarshism.com/fa/1402/09/28/hamid-noury-pers

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل