بیوگرافی ۱۲۱۲ آنارشیست از ۵۷ کشور جهان تنها اسامی بخش کوچکی از جنبش آنارشیستی در طول تاریخ است

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

توضیحی مختصر : همانطور که می دانید هیچ لیست کاملی حداقل از آنارشیستهای شناخته شده در طول تاریخ تا کنون در یک جا ثبت و گردآوری نشده است و اینکار فقط در ویکی پدیا صورت گرفته است که آن هم بسیار ناقص و در مواردی نادقیق است. به عنوان مثال در لیست ویکی پدیا تنها اسامی ۲ آنارشیست از قاره آفریقا در آن موجود است و از طرفی دیگر تنها اسامی تعدادی از آنارشیستها در ۵۷ کشور موجود است و تقریبا فقط حدود یک چهارم کشورها را شامل می شود و بسیاری از کشورها هم فقط نام یک آنارشیست را دارند.

نکته دیگر آنکه در لیست آمریکا اسامی ۴۳ آنارکو کاپیتالیست نیز آورده شده است که ما در بین اسامی این ۱۲۱۲ نفر قرار نداده ایم و آنها را حساب نکرده ایم چراکه اساسا آنارکو کاپیتالیسم گرایشی از کاپیتالیسم است و نه گرایشی از آنارشیسم و در بین اسامی این ۱۲۱۲ نفر اسامی آنارشیست های مذهبی نیز آورده شده است ولی چون به صورت لیست جدا وجود نداشت بنابراین اسامی آنها جدا نشده است چراکه مانند آنارکو کاپیتالیست های آمریکا لیست جدا نداشتند.

پای نوشت : برای خواندن بیوگرافی هر یک از این ۱۲۱۲ آنارشیست می توانید روی اسامی زیر کلیک کنید و با مراجعه به ویکی پدیا با انتخاب یکی از زبان های موجود تا بتوانید در باره آنها مطالعه کنید.

Category:Anarchists by nationality

 

 

European anarchits

 

A

Alexander Atabekian

Austrian anarchists‎ (۷ P)

B

G

I

K

P

 

B

 

B

D

G

M

S

V

 

E

S

C

D

F

I

L

P

R

V

W

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

 

W

B

C

J

K

L

M

P

S

T

Welsh anarchists‎ (۶ P)

·  E

I

J

M

P

B

C

D

F

G

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Bulgarian anarchists‎ (۷ P)

C

A

B

G

P

S

·  B

S

Czech anarchists‎ (۸ P)

D

G

H

K

P

S

E

A

B

C

D

F

L

 

 

 

·  L

T

Georgian anarchists‎ (۲ P)

F

C

T

·  B

J

P

S

U

W

French anarchists‎ (۱ C, 142 P)

G

M

B

F

J

L

S

V

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

M

N

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

 

·  M

B

C

E

F

G

H

K

L

M

N

R

S

T

W

Z

S

B

K

R

V

D

E

F

P

R

U

 

Greek anarchists‎ (۱۲ P)

H

A

C

D

P

R

S

T

I

B

 

J

S

 

·  B

C

D

F

M

R

W

Italian anarchists‎ (۸۱ P)

L

A

B

C

D

F

G

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

·  B

Lithuanian anarchists‎ (۱ P)

M

B

·  C

Monegasque anarchists‎ (۱ P)

N

F

P

B

D

H

J

M

R

·  A

B

G

M

R

W

Portuguese anarchists‎ (۱ P)

R

S

·  A

B

C

G

L

M

R

S

T

Russian anarchists‎ (۲ C, 36 P)

S

*

K

A

W

Works by Peter Kropotkin‎ (۳ P)

C

F

M

A

F

A

B

C

F

G

I

K

L

M

N

P

R

S

T

V

Y

Z

 

 

 

C

G

 

C

Catalan anarchists‎ (۱۷ P)

C

F

G

I

L

M

P

S

A

B

C

D

F

G

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

 

·  A

B

D

E

G

H

J

L

M

N

O

P

R

S

Swiss anarchists‎ (۸ P)

T

C

E

F

G

S

T

W

U

E

W

A

B

F

H

I

K

M

N

R

S

T

W

Z

Welsh anarchists‎ (۶ P)

 

Category:Asian anarchists

 

A

C

G

B

C

H

L

T

W

Z

I

·  A

H

L

P

S

W

Israeli anarchists‎ (۵ P)

J

B

G

H

K

P

·  A

H

I

K

O

T

U

Jewish anarchists‎ (۱ C, 64 P)

K

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

P

H

K

L

P

S

R

E

K

T

Turkish anarchists‎ (۱ P)

 

Category:American anarchists

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

S

T

V

W

Y

Z

A

C

 

Category:African anarchists

 

A

N

M

Nigerian anarchists‎ (۱ P)

M

Category:North American anarchists

 

A

C

·  B

C

D

G

H

J

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Cuban anarchists‎ (۴ P)

M

C

F

G

T

N

A

F

G

M

O

R

S

T

V

P

Augusto César Sandino

Puerto Rican anarchists‎ (۱ P)

 

Category:Oceanian anarchists

 

A

N

A

B

D

E

F

G

H

K

L

M

P

R

S

T

Z

New Zealand anarchists‎ (۷ P)

 

B

D

H

J

O

R

Category:South American anarchists

 

A

B

A

B

C

D

F

G

M

P

R

S

W

·  C

Brazilian anarchists‎ (۱۰ P)

C

C

F

L

O

P

S

T

·  A

B

D

G

J

L

R

W

Colombian anarchists‎ (۳ P)

P

M

P

V

·  B

R

Peruvian anarchists‎ (۲ P)

U

G

L

Uruguayan anarchists‎ (۴ P)

C

F

H

S

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی