ارتباطات اینترنتی همچنان در ایران قطع است

THE INTERNET COMMUNICATIONS IS STILL INTERRUPTED IN IRAN

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

 

ارتباطات اینترنتی همچنان در ایران قطع است!

 

 تاکتیک و استراتژی دولت اسلامی – شیعی در ایران و تمامی رژیم های فاشیستی در سراسر جهان به منظور سرکوب قیام ها، اعتراضات و جلوگیری از انتشار اخبار واقعی در مورد روند حوادث در جامعه، همواره قطع ارتباط اینترنتی بین مردم درون کشور و دنیای خارج  وجود داشته و خواهد داشت. در عمل، این به معنای امکان فیلتر کردن و کنترل فضای مجازی خط جهانی اینترنت است و در برخی موارد نیز باعث می شود در موقعیت های حساس کاملاً غیرقابل دسترسی باشد.

به دنبال شدت گرفتن و افزایش یافتن نارضایتی های به حق همگانی و  گرفتاری مردم زحمتکش در چنگال این هیولای هزار سَر سرمایه داری حاکم  در درازای بیش از چهل و دوسال، پارلمان اسلامی را مجبور به تصویب “طرح صیانت” برای کاربران شبکه های اجتماعی کرده است، 

 البته مسئولین اداری فریبکار رژیم از یک سو ادعا می کنند که این یک طرح آزمایشی است، و از جانب دیگر می گویند که دسترسی به اینترنت جهانی تنها با مجوز مقامات مسئول قابل استفاده خواهد بود. ولی اینگونه سیاستهای سرکوبگرایانه  برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، چیزی جز یک دروغ بزرگ نمی باشد.

خطوط ارتباطی اینترنت بین المللی همچنان در برخی از مناطق ایران به طور کامل قطع می باشد. بر همین پایه، رسیدن اخبار اعتراضات مردم نیز از چند ین روز پیش تا کنون، همچنان بسیار کمیاب و ضعیف است.

   

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی