مصاحبه عصر آنارشیسم با تمنا « یکی از رفقای آنارشیست افغانستان»

Text Size

رفیق تمنا در ابتدا با تشکر از اینکه دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید. البته به قول معروف ، شما خود صاحب خانه (عصر آنارشیسم ) هستید و یکی از رفقای همین مجموعه آنارشیستی هستید که در آن رفقایی متعلق به ۳ منطقه جغرافیایی ایران ،افغانستان و مراکش فعال هستند که در چند کشور و چند قاره زندگی می کنند.

 

سئوال : به باور شما  “بیشترین”  پتانسیل گرایش آنارشیستی در افغانستان در بین چه کسانی وجود دارد و چرا ؟

در شرایط مشخص امروز، فعلا ما گرایش به سمت آنارشیسم را “عمدتا ” در بین زنان جوان و همچنین از جمله به عنوان مثال در بین هزاره های افغانستان و……….می بینیم و امیدواریم که هر چه بیشتر در تمام جغرافیای افغانستان و در بین همه مردم گسترش پیدا کند.

به عنوان مثال در بین هزاره ها شاید به این دلیل باشد که فعالیت های روشنفکران ، جنبش های دموکراتیک ، مطالبات مردمی و ضد قدرت در بین آنها ریشه ای عمیق دارد چراکه تلاش می کنند به حقوق برابر خود در افغانستان یالاخره روزی دست یابند.

زنان افغانستان هم به دلیل جامعه مردسالار افغانستان و نقش مذهب و عقاید مذهبی در سرکوب زنان و کلا سلب آزادی و امنیت از زنان در جامعه سنتی اففانستان ، آنارشیسم که علیه اتوریته و سلطه است و آزادی فردی در آن جایگاه ویژه ای دارد در نتیجه باعث توجه تعدادی از زنان جوان به آن شده است که ارزیابی ما آن است که آنارشیسم در افغانستان بیشتر زنان را شامل خواهد شد و در بطن مبارزات جامعه و مبارزات آنارشیستی قرار خواهند گرفت.

 

سئوال : افغانستان دارای چه مشکلاتی است ؟

خشونت علیه کودکان و زنان ،فقر ، بچه بازی و آزار کودکان ، آمار بالای تجاوز و نقض عضو زنان توسط عمدتا مردان خانواده ، به حاشیه راندن زنان ،مرد سالاری، ازدواج کودکان، نقش مخرب مذهب ،بیکاری ، آوارگی و مهاجرت، نبود امنیت و وجود تروریسم طالب و داعش، فساد اداری و…..

 

سئوال : به باور شما آیا آنارشیسم می تواند در افغانستان به یک جریان اجتماعی و سیاسی قدرتمند تبدیل شود ؟

 

اگر ما به  عنوان نمونه به ایران نگاه کنیم ، هنرمندان آنارشیست و فعالیت آنارشیستها در اینترنت و فضای مجازی نقش به سزائی در اجتماعی شدن آنارشیسم داشته است که بنابراین باعث شد که در ایران آنارشیسم دارای بدنه اجتماعی شود و البته اتفاقات روژاوا را هم نباید در گسترش اندیشه آنارشیستی در ایران نادیده گرفت و در افغانستان اگر هنرمندان آنارشیست مشخصا دست به تبلیغ اندیشه آنارشیستی خود بزنند یا اگر زنان افغانستان با آنارشیسم آشنا شوند یا اگر فمینیستها و آتئیست ها به سمت آنارشیسم تمایل پیدا کنند و اگر هزاره ها و…………مطالبات دموکراتیک خود را در پیوند با آنارشیسم ببیند آنگاه امکان رشد آنارشیسم در افغانستان نیز فراهم خواهد شد.

 

سئوال : در حال حاضر وضعیت آنارشیسم در افغانستان چگونه است ؟ آیا ما الان یک جنبش آنارشیستی در افغانستان داریم ؟  اگر نداریم دلایل آن چیست ؟ آیا امیدی هست که در افغانستان هم دارای بدنه اجتماعی شویم ؟

در حال ظاهر آنارشیسم در افغانستان فاقد پایگاه اجتماعی  است و در وضعیت مطلوبی بسر نمی برد و آنارشیسم در قالب یک جنبش هنوز وجود ندارد  اما با توجه به تجربه ایران که ظرف فقط چند سال دارای بدنه اجتماعی شده است و با توجه به در حاشیه بودن ۵۰ درصد جمعیت افغانستان یعنی زنان و برای مقابله با مرد سالاری ، کودک آزاری ، جنگ ،خشونت و  جهل مذهبی و افراط گرایی دینی مردم به سوی آنارشیسم رو خواهند آورد و چند سالی هنوز وقت نیاز است.

اما اینکه چرا هنوز فاقد جنبش آنارشیستی در افغانستان هستیم یکی از دلایلش ناآشنایی مردم افغانستان با این اندیشه سیاسی و اجتماعی ضد قدرت و سلطه است.

از آنجاکه در افغانستان یک خلا آلترناتیو وجود دارد بنابراین امکان دارد که آنارشیسم بتواند در آینده ای نزدیک آن را پر کند.

 

سئوال : در افغانستان از چه راه هایی مردم با آنارشیسم آشنا می شوند ؟

 

از طریق اینترنت ،  آشنایی با آنارشیسم در خارج از افغانستان  و از طریق کتب دانشگاهی که به عنوان مثال شما در باره باکونین می خوانید ولی در کتابها ننوشته که آنارشیست بود و آنارشیسم چیست.

 

سئوال : به نظر شما آیا هنرمندان آنارشیست در افغانستان می توانند اندیشه آنارشیستی را در جامعه افغانستان گسترش دهند؟

 

بله می توانند ولی لازمه اینکار در ابتدا گرایش خود آنها به آنارشیسم هست.

 

سئوال : اندیشه آنارشیستی از چه راه هایی می تواند توده ای و همه گیر شود و دارای بدنه اجتماعی گردد ؟

 

یا از طریق حضور در کنار مبارزات آنارشیستها در خاورمیانه و از طریق اینترنت و تلویزیون و پیوند با جنبش فمینیستی و جنبش های دموکراتیک در افغانستان

 

سئوال: از آنجائیکه جریانات سیاسی در افغانستان تا کنون نتوانستند مورد اقبال جامعه زنان و جوانان افغانستان گردند ، به نظر شما علتش چیست و آیا آنارشیسم بیشتر از هر جریان دیگری خواهد توانست مورد توجه جوانان و زنان قرار گیرد ؟

 

نه چون مطالبات زنان را مطرح نمی کنند و جایگاه مبارزاتی محدودی دارند و بیشتر جریانات مردانه هستند و در آنها تفکر مرد سالارانه و مذهبی حاکم هست و بسیاری از نابرابری ها و ظلم ها توسط مردان و سیاستمداران مرد صورت می گیرد.

در واقع ما مانند جنبش فمینیستی به یک حرکت زنانه احتیاج داریم با این تفاوت که در قالب یک جنبش سیاسی و اجتماعی باشد ، به این معنی که اکثریت با رنان باشد و زنان نقش اصلی را در جنبش داشته باشند. البته مطالبات رفرمیستی توسط جنبش زنان و یا گرفتن سهمی از قدرت کافی نیست و قدرت خودش معضل است و ما نباید مطالبه ای کمتر از یک مشارکت صد در صدی برای تمام  زنان قائل باشیم که آنهم در یک جامعه آنارشیستی قابل تحقق است.

ببینید همین الان ما آنارشیستهای مرد از افغانستان هم داریم ولی واقعا تا امروز چه کرده اند و تاثیرشان چه بوده است ؟ آنارشیسم در افغانستان باید از دل جنبش زنان بیرون بیاید تا بتوانند خود مطالبات و مبارزات خودشان را به پیش ببرند.

 

سئوال : در جنگ سنت و مدرنیته که در افغانستان در جریان است ، نقش مذهب و مردسالاری چه بوده است ؟

 

کاملا مخرب و دقیقا بر ضرر زنان و کودکان بوده است. تمامی جنایاتی که در حق زنان و جامعه صورت می گیرد و رو به عقب رفتن جامعه ، کارکرد مذهب و مردسالاری در افغانستان بوده است.

 

 

سئوال : آیا آنارشیسم در افغانستان در چند سال آینده احتمال و امکان دارد که به عنوان یک آلترناتیو جدی مطرح گردد ؟

بستگی به وضعیت عمومی آنارشیسم در افغانستان و اوضاع سیاسی افغانستان ، منطقه و جهان دارد. مخصوصا رشد آنارشیسم در بین افغانستانی ها ، ایرانی ها به طور کلی و به طور مشخص در بین کردها و هزاره ها و…. می تواند موجبات رشد آنارشیسم در افغانستان و به مرور نبدیل شدن به یک آلترناتیو را شاهد باشیم.

 

سئوال : با توجه به اینکه چند سال است که شما رفقا در مجموعه عصر آنارشیسم حضور دارید و الان ایجاد صقحات مشخص مانند پیچ ” دختران آنارشیست افغان ” به چه خاطر است ؟ در ضمن چرا این نام را انتخاب کردید ؟

 

صفحه فیسبوک به نام « دختران آنارشیست افغان» لازم بود که ایجاد گردد تا بتوانیم هر چه بیشتر با رفقای آنارشیست در هر کشوری و مردم افغانستان ارتباط برقرار کنیم و صدای خود را به مردم افغانستان برسانیم و اعلام کنیم که آنارشیستهای افغانستان نیز کم کم وارد عرصه سیاسی افغانستان خواهند شد و در آینده ای نه چندان دور حضور خود را به شکل جدی اعلام خواهیم کرد.

پیچ “دختران آنارشیست افغان” در ابتدا عمدتا به مسائل و معضلات زنان و کودکان خانواده های افغان می پردازذ و علاوه بر آن به موضوع آنارشیسم نیز خواهد پرداخت.

ما که به دولت – ملت  اعتقاد نداریم و انسان ها را دسته بندی نمی کنیم و بین انسانها نباید با مذهب ،ملیت ،دولت و کشور اختلاف ایجاد کرد و ما فقط چون همه بدانند که آناریستهادر همه مناطق جغرافیایی زمین وجود دارند از جمله در افغانستان و ضمنا باید بتوانیم در افغانستان هم در آینده ، این اندیشه به غایت انسانی آنارشیسم را رشد دهیم.

اما اینکه چرا این نام را انتخاب کردیم چون هم دختران جوانی هستیم و هم آنارشیست  و هم می خواهیم رو به بیرون اعلام کرده باشیم که در افغانستان نیز آنارشیست وجود دارد و ضمنا ما در حال حاضر در مجموعه عصر آنارشیسم فقط از هزاره های افغانستان هستیم و امیدواریم که  همه مردم افغانستان با آنارشیسم آشنا شوند و خود را آنارشیست بدانند تا بتوانند لااقل زندگی خود را متحول کنند.

عصر آنارشیسم : در پایان امیدواریم که هر چه بیشتر رفقایی از کشورهای مختلف بتوانند با این مجموعه همکاری کنند تا هر چه بیشتر دیدگاه های مختلف آنارشیستها و زبان های مختلف در سایت عصر آنارشیسم منعکس شود.

———————————————————–

آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل