مقاومت زندگیست

Text Size

آنها دشمن اند! آنها هر چه زیبایی ست را نشانه می گیرند و نابود می کنند . یکی از زیباترین مناطق دنیا توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران به آتش کشیده شده است یکی از کهن ترین زیستگاه را به آتش کشیده اند .همان هایی که دشمن زیبایی، دشمن انسان، دشمن محیط زیست پرنده‌گان، گیاهان و حیوانات هستند. از #کوسالان بگوییم.

کوسالان ⁩
‏⁧ #هورامان⁩ یک منطقه‌ی حفاظت‌شده ای که با ۱۱۷ گونه پرنده،۲۳ گونه پستاندار، ۱۷ گونه خزنده و ۲۴۲ گونه گیاهی توسط سپاه پاسداران از روز دوشنبه۲۲خرداد تحت حملات سنگین توپ‌خانه‌ای قرار گرفته است و آسیب‌های بسیار جدی به ⁧ #محیط_زیست ⁩ و کسب‌و‌کار ساکنان این روستاها زده است که به شغل دامداری، زنبورداری و باغداری مشغولند .در این ده روز گذشته ارتفاعات کُردستان #کوسالان ⁩ تحت توپ باران سپاه جمهوری اسلامی بوده است که می توان از یک زیست بوم کُشی بومیان منطقه جانوری و گیاهی که بزرگترین قربانیان آن هستد نام برد . گرچه گریلاهای کرد چون همیشه همواره مقاومت و مبارزه می کنند تا دشمن را از آنجا برانند ولی وظیفه انسانی هر یک از ما هم این است که حملات سپاه تروریستی را به کردستان را ، بدون اما و اگر محکوم کنیم!
قرن هاست که گفته شده است که کردها به جز کوهستان هیچ دوستی ندارند ما می گوییم ما انارشیست ها را چون دوست خود دارند . با محکومیت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مبارزات کردها ی منطقه نشان دهیم که ما هم دوست کردها و کوهها و #کوسالان هستیم.

بژی کردستان ! بژی گریلا ! #سرنگون_باد_رژیم_فاشیستی_اسلامی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل