مصاحبه عصر آنارشیسم با همقطار پرشان « یکی از آنارشیست های ساکن افغانستان»

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

مصاحبه عصر آنارشیسم با همقطار پرشان « یکی از آنارشیست های ساکن افغانستان»

 

در ابتدا با تشکر از اینکه دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید. با توجه به اینکه شما در افغانستان ساکن هستید خواستیم با این مصاحبه اطلاعات بیشتری از وضعیت مردم در جغرافیای افغانستان کسب کنیم.

 

۱- وضعیت کتاب فروشی ها و کلا مطالعه در افغانستان چگونه است و آیا هر گونه کتابی قابل دسترسی و خرید است حتی کتاب آنارشیستی یا کمونیستی؟

 

نخست درود به همه آنارشیست های جهان و بعد درود پر از شور و عشق تقدیم طبقه محکوم جهان…! 

اگر ما روی مطالعه در افغانستان صحبت کنیم خیلی موضوع طولانی میشود چون از ریشه باید توضیح داد که چه باعث است مطالعه در افغانستان کمرنگ شده، خوب کشور مستعمره است و امپریالیزم امریکا هم بخاطر در قبضه گرفتن یک کشور راه های مختلف را برای بسته کردن دست و پای آن،هم بلدست تا آن کشور نتواند خودش را نجات دهد.علاوه بر اینکه بر یک کشور ضربه اقتصادی واردمی کند میتوان از سست کردن پایه های علم و دانش در کشور نیز یاد کرد. در افغانستان هم، از یکسو وضعیت بد که حاکم است، نمیگذارد همه دانش بیاآموزند چون در مناطق دور دست مکاتب سوزانده میشود، استادان شان تهدید به مرگ یا هم کشته میشوند، و ماند چند شهر بزرگ و مشهور افغانستان … خوب قسمیکه در بالا یادآور شدم که امروز امپریالیزم از یکسو اقتصاد و از سوی دیگر سیاست مان را مستقیما تحت کنترول دارد و ضربات شدید بر آنها وارد کرده است. به همین ترتیب در بخش فرهنگی هم ما ضربه محکم دیده ایم. جوانان که قشر آینده ساز کشور می باشند یا آواره¬ی خارج اند، تعدادی در بخش نظامی در خدمت دولت جان های شان را از دست می دهند، و عده دیگر هم مشغول خوشگذرانی، دنبال دالر و وسایل تکنالوژی جدید همچو( موبایل های جدید، موتر ها و…) استند و هوش و فکر شان را فقط همین مسایل تشکیل میدهد. بنا مطالعه دیگر در افغانستان پاهایش میلنگد. ـ خوب، من فقط شاهد مرکز کشور ( کابل ) استم، که کتابخانه های مجهز با کتاب های سیاسی معتبر خیلی کم دارد. البته کتاب های آنارشیستی خیلی کم یافت می شود ولی کمونیستی به مراتب بیشتر از آن است. در کل اگر کتابخانه هاست یا مطبوعات… حتما از طرف یک خودفروخته یا تسلیم طلب سپورت می شود، بنا ازش توقع داشتن کتاب های بشری به منافع خلق، نمی رود.

 

۲- وضعیت اقتصادی مردم و خط فقر در افغانستان چگونه است؟

 

وضع اقتصادی در افغانستان بیداد میزند، بیشتر از ۹۹ در صد مردم افغانستان در وضع بدی اقتصادی قرار دارند، و زیر خط فقر بسر میبرند. دولت هم بخاطر کاهش فقر هیچ اقدامی نکرده و نمیکند. مردم از فقر و گرسنگی و بیکاری بستوه آمدن. کارگران صبح ها را در چهارراهی ها بخاطر فروش نیروی جسمی خود شب میکنند و مادران از ناچاری دست به گدایی زدند و کودکان که باید در دنیایی کودکانه¬ی شان مشغول باشند، مصروف کارهای شاقه اند و به جسم کوچک شان کار می کنند تا برای فامیل شان لقمه نانِ بیابند. مردم فقط تغییر می خواهند.

 

۳- در کل مشکلات مردم افغانستان در چه زمینه هایی است ؟

 

گرچه در مورد مشکلات مردم افغانستان در جواب هر دو سوال بالا اشاره کرده ام، ولی دوباره تکرار می کنم که مردم افغانستان هیچی ندارند خلص… هیچی برای زندگی کردن…، زنده اند ولی زندگی نمی کنند. از مشکلات اقتصادی گرفته تا امنیت، تعلیم، بیکاری، خشونت، ظلم و ستم….

 

۴- البته می دانیم که در افغانستان هنوز فاقد یک جنیش آنارشیستی هستیم و فعلا شاهد حضور فعالین آنارشیست در افغانستان و در خارج از کشور هستیم اما برای گسترش آن در افغانستان و جریان سازی چه می توان کرد؟

 

دقیقا، قبل از اینکه من با اتحادیه و همقطاران آنارشی ام آشنا شوم حس می کردم که در کل آنارشیست ها در تمام جهان اندک اند چه برسد به افغانستان… ولی وقتی با صفحه شما ( عصر آنارشیسم ) آشنا شدم و بعد با همقطاران ما به تعقیب اش با یکی دو تا آنارشیست های افغانستان.. برم خیلی تعجب کننده و هیجان انگیز بود که اوه!! ما که نیروی بزرگِ هستیم در سطح جهان. وقتی فهمیدم که بجز از من هم آنارشیست¬ در افغانستان وجود دارد، خرسند شدم، ولی نه به آن اندازه¬ی که بتوان یک جنبش ساخت… اما هر چه به تلاش و اراده قوی نیاز دارد. بنا، برماست تا نیروی خود را وسعت بخشیم. البته با اگاهی دهی و عمل خود. اینکه چه باید کرد، میتوان گفت: که امروز انقدر که در دنیای مجازی میشه با مردم اشنا شد در جامعه نمی¬شود. چون پر بیننده ترین شبکه ها همین شبکه های مجازی است. پس تا که میتوان فعالیت مان را در صفحات مجازی بیشتر کنیم و به همین ترتیب در خود جامعه بین مردم در بخش های کاری مان تبادل افکار کرده و برای افکار خود جای پا پیدا کنیم. خوب من بعضی تصمیم های دارم که آن در صورتی میشه که حداقل بیش از ده نفر در یک شهر داشته باشیم. مثلا اعتراض های خیابانی، تیاترهای خیابانی و شعار نویسی روی دیوار های شهر…

 

۵- در افغانستان و خارج از کشور مردم از چه راه هایی با آنارشیسم آشنا می شوند ؟ خود شما در افغانستان چگونه با آنارشیسم آشنا شدید؟

 

خوب، راستش از خارج که مطلع نیستم و همچنان نمیتانم در کل جواب آنارشیست های افغانستان را بدهم ولی از خودم را میتوان گفت که: من نه در مکتب، نه در دانشگاه، نه در رسانه ها حتا نه از یک فرد شنیده ام، فقط برای بار نخست تازه صنف یازده مکتب بودم که یک مقاله در موردش خوانده بودم، کاملا مخالف اش نوشته بودند و یک گروه وحشی و بی نظم معرفی و بدتر از همه می¬گفتند: که آنارشیست¬ها به مردم عوام اسیب میرسانند و باعث ویرانی شهر اند. منم با همین یک مقاله قانع شده اصلا دنبالش نگشتم چون من یک کمونیست بودم، بنا، بر من مهم هم نبود ولی بی خبر ازاینکه خود یک آنارشیست ام… گذشته چهار سال بعد متوجه شدم که من دارم با بعضی مسایل کمونیستی مخالف ام، و کرکترم با یک کمونیست مطلق اصلا همخوانی نداره بنا این وضعیت خیلی متآثرم ساخته و مرا وادار ساخت تا خودم را دریابم و جستجو کنم که وقتی میخواهم مبارزه کنم و خواهان نابودی حاکمان ام پس کی ام من ؟ که در هیچ قالب جور نمیایم. همین بود که بعد از یک کمی تلاش شخصی ام از طریق دنیایی انترنت ( سایت ها و گوگل ) توانستم با واژه آنارشیسم دوباره ولی عمیق و ریشه یی آشنا شوم. درست صنف سه دانشگاه بودم و ۲۲ سال داشتم و در مرکز تروریست¬ها ( داعش و طالب ) با آنارشیسم روبرو شدم… عجیب بود و خیلی دلچسپ وقتی هر یک از جمله¬های را که رد میکردم خودم را در آن کاملا عیار حس میکردم. برایم عجیب بود، بار اول وقتی فهمیدم من یک آنارشیستم و واقعا خودم را یک انسان حس کردم و بعد در تلاش خود آنارشیست ها شدم که بلاخره بعد از دو سال با شما همقطاران عزیزم آشنا شدم، خیلی ها خوشحالم از اینکه امروز منم در صف آنارشیست ها ام…

 

۶- به نظر شما چرا تعداد قابل توجهی از آنارشیست های افغانستان و خارج از کشور هنرمندان هستند و این هنرمندان در همه گیر کردن آنارشیسم در افغانستان و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی چگونه می توانند نقش بازی کنند ؟

 

چون انسان های که هنرمند اند، چه آوازخوان باشد،چه نقاش، چه شاعر و چه موسیقی دان… با انسان های معمولی از لحاظ جامعه شناسی و طبعیت شناسی یک درجه بالا اند. یک منظره یا یک ماجرا را که یک فرد عادی مشاهده کند تا دید و مشاهده هنرمند خیلی تفاوت دارد، یک هنرمند قادر است، تا آن ماجرا را با تمام جوانبش کاملا برعکس آن بیان کرد، که این تحول و تغییر در ماجرا یا منظره را فقط میتوان به وسیله همان هنرش به میان آورد. بنا این هنرمندان است که جلوتر از افراد عادی متوجه کاستی ها و محرومیات جامعه می شوند. و باورمند به دگرگونی اش استند. ولی افراد عادی از دگرگونی حراس دارند یا آنرا یک افسانه و دور از خیال می دانند. و مهمتر از آن که هنرمندان افراد یک قدم پیش نسبت به دیگر افراد جامعه استند. بنا بیشتر از همه، خواهان پیشرفت جوامع می باشند. ـ خوب در بالا هم یادآور شدم که فقط با اگاهی دهی میشود دیگران را گرد خود جمع، و تبدیل به یک جنبش کرد.. و شیوه اگاهی دهی مربوط خود هنرمند است اگر آنارشیستی آواز می خواند میتواند با اشعار اعتراضی و آزادیخواهی همه را جلب کرد، نقاش با تابلوی های نقاشی شده اش… و …

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی