مردم در جنگ با حاکمیت محرم را بایکوت می‌کنند : حاکمیت تنها جان مردم را می‌خواهد

Text Size

مردم در جنگ با حاکمیت محرم را بایکوت می‌کنند: دستور کشتار جمعی بیولوژیک، به رگبار بستن مردم تشنه، شلیک دو موشک به هواپيما و… حاکمیت تنها جان مردم را می‌خواهد.

 

همبستگی تنها به معنای ستیزه‌جویی و یورش به دستگاه‌های مختلفِ سرکوب نیست؛ گاهی همبستگی به معنای مقاومت و خودسازماندهیِ نیروهای مردمی است.

ما مردم همواره صندوق‌های رای را نمادِ تداومِ استبداد، تحمیق و استثمار دانسته و این سیرک را سالیانِ سال بایکوت کردیم؛ اما امروز نوبتِ بایکوتِ سیرکِ دیگری ست.

پنهان‌کاری دربارهٔ کرونا از بهمن ۹۸ و شیوع این ویروس از قم به جغرافیای ایران به علت اهمالِ عمدی در قرنطینهٔ سراسری، دستگیریِ مردم به علت اطلاع‌رسانیِ این شیوع و اظهاراتِ علیِ خامنه‌ای درموردِ اهمیتِ اجنه و شیاطین در همه‌گیری‌ها و منعِ وارداتِ واکسن توسط ایشان و در نهایت مخفی‌کردنِ حجمِ کشتار، نمادِ بارزِ جنایت علیه بشریت است.
شایانِ ذکر است که این همان سیستمی است که از مشاهدهٔ قارچ سیاه در نواحیِ مرزِ مشترکِ جغرافیای ایران و افغانستان حرف نمی‌زند.

شیوعِ کرونا در اوضاعِ نابسامانِ اقتصادیِ این‌منطقه، باعث از بین رفتنِ مردمِ بسیاری، از طبقهٔ فرودست شد؛ زیرا همواره خدماتِ سلامت‌وبهداشت و تغذیه‌وداروی مناسب در خدمتِ دولت‌مرد و سرمایه‌دار است…

علیِ خامنه‌ای، نمادِ مسَلم دیکتاتوری ست که حتی یک بار، حتی به صورتِ ساختگی و با افرادِ خودی مصاحبه نکرده، هیچ‌سوالی را پاسخ نداده و هیچ‌گاه مسئولیتِ هیچ‌جنایتش را، حتی این جنایت که با دستورِ مستقیم و علنی بوده را نپذیرفته؛ البته ما پاسخ‌گویی نمی‌خواهیم ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم و تا از بین بردنِ ابزارِ سرکوب در دستِ نهادهای مختلفِ دولتی، این جنگِ تاریخی ادامه خواهد داشت.

سیستمِ خبرسازی و سرکوب و جنایت، در بیست‌وسومِ بهمن‌ماهِ سال ۹۹ خبر از این داد که حکومتِ جغرافیای ایران در سه‌ماهِ پیشِ رو قطبِ تولیدِ واکسن در منطقه می‌شود و هم‌اکنون ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ نفر (طبق اعتراف نهایی معاونت بهداشت) هرروز در این منطقه کشته می‌شوند.

صادرات بماند…
واکسن‌هایتان را که بی هیچ مستنداتِ علمی بر روی رفتگران آزمایش کردید یادمان نرفته، عملی که نمادِ چهل‌سال ظلم، توهم، رعایاپنداری مردم و جنایت علیه بشریت است.
محرم را بایکوت می‌کنیم و حکومت را ساقط.

نه بد می‌خوام نه بدتر
نه پارلمان نه رهبر
شورا به جای قدرت
نه ملیت نه دولت

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل