از قلمت بخواه که یاغی شود ! طغیان کند ! شورش کند ! #هواپیما_اوکراینی

Text Size

حامد اسماعیلیون، نویسنده ای که دخترش «ری را» و‌ همسرش «پریسا» را در فاجعه هواپیمای اکراین از دست داد، رنج نامه هایش را روزانه در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر می‌کند.
متن زیر را تحت تاثیر خواندن رنج نامه های این نویسنده به عنوان یکی از خوانندگان نوشته هایش خطاب به او می نویسم؛

اه که چه سخت می گذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بدون حضورِ دلبندهایت در زندگی. تف به این جهان بی انصاف! چه هنگام بر خواهی خواست و علیه این ستمگران طغیان خواهی کرد؟
با همین قلم توانا و ِدردمندی ‌‌که‌ اینگونه از رنجِ بی‌کران آدمی در فقدان، می نویسی،
از دست دادن« ری را »شیره ی جانت را که چون ستاره ای فروزان با همان چشم های درخشان دمی کوتاه درخشید آخر چگونه تاب می آوری؟
«ری را» یی که به زیبایی سحر و شکوه سپیده دم بود، همان پرنده کوچکی که پر کشید از بام زندگی،
بر تو و «ری را»و «پریسا» یت ستم رفته است.
چطور با این همه رنج عظیمی که به تنهایی بردوش می‌کشی تاب آورده‌ای؟

می دانم که هرگز فراموش نخواهی کرد آن لحظه ی شوم ِپس از شنیدنِ آن بدترین خبر را که در آنی پرتابت کرد میان سهمگین ترین دریایی که بلندترین موج کبود سونامی‌اش را با بی رحمانه ترین قدرت‌ها بر سرت کوبید و زمین هم در زیر پایت خالی شد و غلطیده بودی در آن گرداب سیاه هیچ، که وجودت را از هر چه بود و نبود تهی کرد و آن حرارت سوزانی که تار و پودت را گداخت چون گدازه‌های اتشفشانی که نابهنگام، دهان گشوده و جانت را سوزانده و ضربان قلب و نبضت که دیگر پس از آن هیچ . . .

و تو زنده ماندی،
زنده ماندی و زمان کشنده ای که بر تو می گذرد هر لحظه اش زهر در کامت می‌ریزد و هر ثانیه ای که بر تو می گذرد، هزاران هزار بار می میری و زنده می‌شوی. گویی سرنوشتی سیزیف گونه تو را در خود پیچیده. رنج نامه هایت نه فقط ما را، که مرغان ِاسمان را هم به سر فرود آوردن در مقابل این رنج عظیم و ریختن اشک بر این درد جانکاه وامی‌دارد.
با تمام این اوصاف تو زنده ماندی.

حال که زنده ماندی چاره ای نداری نباید که مهلت دهی به این مصیبت عظیم و این اندوه جانگداز که ویرانت کند و بر زمینت زند!
هنگام ان رسیده است که طغیان کنی!
طغیان علیه حکومتی که به قلب فرزند عزیز و همسر دوست داشتنی‌ات نشانه گرفته و شلیک کرده است.
غم و اندوه و‌رنجت را به گلوله ای از خشم بدل کن!
تو هم نشانه بگیر!
با همین قلمت به سویشان شلیک کن!
شلیک کن به تار و پود حکومت جنایتکاری که عشق های زندگیت فرزند دلبندت «ری را »و ««پریسا »همدم زندگی ات را هدف قرار داده و …
توسط دست سرنوشت تو زنده ماندی تا با قلمت هست و نیست شان را ویران کنی!

می دانی که هیج خطای انسانی در کار نبود و یک کشتار بیرحمانه ی سازمان داده شده حکومتی بود و همین واقعیت، جامعه انسانی را تکان داده است و از نویسنده ای ‌چون تو انتظار می رود که از دیگر ستم دیدگانی که با یکدیگر همدرد مشترک هستید هم حمایت کنی و زبان و صدای خشم آن بازماندگان قربانیان دگر هم باشی.
ستم دیدگانی که قادر نیستند حس خشم و درد خود را به گوش فلک برسانند، از این روست که‌ از تو انتظار می رود به حرمت ان قلمی که در دست داری تو اغاز کنی !
از قلمت بخواهی که طغیان کند !
قلمی که اینگونه توانایی انتقال حس درد را در نوشته دارد، همین قلم می تواند از خشم و نفرت و انزجار بر علیه مسببین این فاجعه نیز بنویسد.
می دانی که این ستمگران در طول حکومتشان به کسی رحم نکردند. روی زمین و‌ هوا زندگی و جان‌های عزیز بسیاری را پرپر کردند. یک نمونه اش بیش از ۱۵۰۰ انسانی هستند که در همین آبان ماه برروی زمین در خون خود غلطیدند و پس از آن ۱۸۶ نفر را هم روی هوا نشانه گرفته و نیست و نابود کردند.

می دانی که یاغی شدن آسان نیست و دلی می‌خواهد به وسعت آسمان تا که رنج ‌ستم دیده گان را به جان حس کند و آنوقت جرات و شهامتی که توانِ رویارویی با ستمگران را داشته باشد.
اما قلم نویسنده ای چون تو هم می تواند به مانند همان سلاح شورشیان عمل کند !
از قلمت بخواه که شورش کند !
بسیاری از همان داغ دیدگان دردمند، ارزومندند که با سرود خشم یک نویسنده هم‌نوا شوند. از قلمت بخواه که
یاغی شود !
طغیان کند !
شورش کند !

انگاه که یاغی باشی و صدای ستم دیدگان و بی صدایان شدی بدان که هرگز هرگز هرگز تنها نخواهی ماند.
بی صبرانه منتظر خواندن داستان هفتم کتاب «آویشن قشنگ نیست» که همین جانیان جاهل قرون وسطایی سانسورش کرده اند و هرگز اجازه انتشار نیافت هستیم
همدردی مرا بپذیر !
امضا محفوظ : یکی از خوانندگان نوشته ها و کتاب هایت

 

لینک فیسبوک نویسنده حامد اسماعیلیون

https://www.facebook.com/hamed.esmaeilion

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

——————————————————–

۴۴ – آنارشیستهای افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045820445658

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل