فراخوان شانزدهمین نمایشگاه مجازی کتاب آنارشیستی نیویورک در آمریکا

16th Annual NYC Anarchist Bookfair

Text Size

Translated Infor Persian by Hasse-Nima Golkar

«فدراسیون عصر آنارشیسم» با برگزاری «نمایشگاه کتاب آنارشیستی نیویورک» ابراز همبستگی می نماید.  

 فراخوان شانزدهمین سال نمایشگاه مجازی کتاب آنارشیستی نیویورک در آمریکا

 یازدهم سپتامبر ۲۰۲۲ / بیستم شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت: ۱- تمامی توضیحات داخل پرانتز از جانب مترجم می باشد ۲-«تایم بانک» واژه ای که در این نوشته با آن مواجه خواهید شد، یک سیستم داد وستد مُبتنی بر تبادل متقابل نیروی کار است که در آن هر ساعت، یک واحد “اَرز” به حساب می آید. به طور نمونه، هر فردی با داشتن یک و یا مجموعه ای از مَهارت ها می تواند به جای پرداخت و یا دریافت دَستمُزد برای خدمات ارائه شده، هر ساعتِ کاری را با ساعت کارِ مُتساوی در یک و یا مجموعه ای از مهارت های دیگران مُبادله نماید…/ نیما گُلکار.

*****

امپریالیسم خشن، فاشیسم راهبُردی، انواع مرگبار نژادپرستی، تبعیض جنسیتی (سکسیسم)، دگرباش هراسی (هوموفوبیا)، نسل کُشی، طبیعت کُشی، خشونت وحشیانه ی دولت ها در تمامی طیف های سیاسی آن، و رنج و آزار دادن همگان اعم از انسان ها و غیرانسان ها تنها برخی از نیروهای مُشخصه ی امروزه در جامعه ای که درآن  زندگی می کنیم و آنها را تحّمل می نمائیم، می باشند. همزمان که همه ی ما حضور این نیروها را به گونه های متفاوت تجربه می کنیم و نیز از اهمیت تشخیص نحوه ی تلاقی سیستم های سرکوبگر آگاه هستیم، می بایستی در مبارزه بر علیه تمامی آنها مُتحد شویم.

ما به عنوان آنارشیست، بر این باور هستیم که انقلاب از مُدتها پیش آغاز شده است؛ نَه به عنوان گذارِ ما از یک لحظه ی معیّن دیستوپیا (ویران شهر) به اوتوپیا (مدینه ی فاضله)، بلکه به عنوان مجموعه ای از اقدامات پیگیرانه با اِراده ای متحد برای ایجاد سنگِ بَنای جهانی نوین و زندگی عاری از هرگونه استثمار انسان از انسان وغیر انسان به وسیله ی انقلابیون در هر گوشه ای از جهان انجام می پذیرد. چیزی که از بَذر درون شکافِ دولت ها رُشد نموده و از خاکستر سرمایه داری و امپریالیسم باروَر شده و تبدیل به اَعمالی رؤیائی در شورش انقلابیون می گردد.

 بسیاری در نااُمیدی آشکار، به دولت ها به‌عنوان رَستگار کُننده ی الهی، پایگاهی از نور در دُنیایِ در حال فروپاشیده شدن و یا به سیاهی لشگر ها، با هدف تصّرف و کنترل  از راهِ انقلابی خشونت‌آمیز روی می‌آورند، اما ما شاهد بوده ایم که آنها چگونه پیش زمینه های خشونت باری به همان اندازه ی سیستم های سرکوبگری که مُدعی سرنگونی آن هستند را بوجود آورده اند. بَدیل (آلترناتیو) دیگر آن می تواند از راه مُطیع بودن در انتخابات، به دنبال إستیناف (تجدید نظر) باشند که این خود بخود، نتایجی مُشابه و غیر مُأثر و شاید هم آسیب زننده در پی خواهد داشت.

ما بر این امر آگاه هستیم که به نقطه ی عطفی (هم از لحاظ زیست محیطی و هم از نظر اجتماعی) رسیده ایم که هیچ فضائی برای اصلاحات (ریفورم) مقطعی و ابهامات وجود ندارد. بنابراین این به ما – رؤیاپردازان دُنیاهای نوین – بستگی دارد که رو به جلو پیش رَوی نمائیم! بسیاری انسان ها از زمان های گذشته تا کنون، مسیر گام برداشتن در راهِ «اقدامِ مُستقیم» (دایرکت آکسیون) همرا ه با انجام آزمون و خطا در رَوش نوین زندگی را برای ما هموار ساخته اند. و ما از این فرصت استفاده کرده تا از آنان سپاسگزاری نمائیم.

ما با تمامی انسان های رنگین کمانی اعم از ترنس جِندر، کوئیر(هویّت جنسیتی غیر همسو و غیردگرجنس گرا)، غیر بیناری (هویت جنسیتی غیر دوگانه) و جُنبش «زندگی سیاهان أهمیت دارد» (بلک لایوز مَتر)، مقاومت های بومیان علیه فاشیسم، علیه گرمایش گلوبالی، علیه خشونت فرهنگی و با همه ی شاعران، موسیقیدانان، روزنامه نگاران رقصنده ها، هنرمندان، دوچرخه سواران، وِگان ها (گیاهخوارها)، تمامی انسان هائی که برای ایجاد جوامع خود-مُدیریتی (آتونوم) و فراهم آوردن راه حل هائی برای انقلاب زیست محیطی (اکولوژیک) تلاش می نمایند و همچنین با تمامی هَکر ها، آنتی فاشیست ها، زندانیان سیاسی، آنارشیست های ناشناس و آنارکوفمینیست های خطِ مُقدّم انقلاب های پیگیر و مُداوم در هر کجای جهان که هستند و دست به مبارزه می زنند، با همه ی شما که این نوشته را می خوانید و برای ایجاد زبان و کلمات جدید، حواّس، مکان، ریتم ها و دیگر ابعادی که با هیچ پولی قابل خرید نیستند و به روحیه و اشتیاق ما به کسب آزادی تعلق دارند، احساس همبستگی می نمائیم.

مفهوم محتوائی نمایشگاه مجازی کتاب آنارشیستی نیویورک در روز یازدهم سپتامبر ۲۰۲۲؛ « إقدام (آکسیون) مستقیم» می باشد! هدف اساسی ما در یک کلام، برای ترویج و تبلیغ صداهای گوناگون طیف آنارشیسم – به إستثاء انحراف خطرناک و دروغین، زیر نام “آنارکوکاپیتالسیم” – اختصاص دارد. ما در برابر هر گونه سیاستمدار یا دولت می ایستیم و بدون شّک و شُبهه ای می گوئیم: نابود باد سرمایه داری و کمونیست ها. ما آنارشیست هستیم!

در سال جاری، ما از انواع گوناگون فعالانی که آنارشیسم را در هر گویشی نمایندگی می کنند، دعوت به عمل آورده ایم.

 نخستین سخنران، «آدریئنّه ماری برانز» در مورد ” دورنمای جهان هائی که انسان امکان ساختن آنها را دارد” می باشد.

سپس، «تایم بانک» یک کارگاه پراکتیکی در مورد چگونگی ایجاد یک  تایم بانک برای جمع اشتراکی (کُلکتیو) و یا جوامع خودتان، به ما آموزش می دهد. ما معتقدیم که سیستم تایم بانکی که توسط آنارشیست ها و ضد سرمایه داران در سراسر جهان در بوته ی عمل (پراتیک) به وجود آمده است، رَوش گُریز از سیستم اَرزی کنونی را ارائه می نماید.

پس از این ها، شاعر دوست داشتنی «تونگو آیزن-مارتین» همانند مُسلسَل، کلمات شاعرانه خود را به سوی همگی ما شلیک خواهد کرد. ما در سال گذشته با شنیدن سخنان او گریه کردیم، خندیدیم و همدیگر را در آغوش گرفتیم و همچنان مُشتاق شنیدن گفتارهای شاعرانه ی او هستیم.

پس از استراحتی کوتاه، «هُنر در زمان های هَرج و مَرج» (کائوس) توسط فیلسوف و متفّکر آنارشیست «ان.او.بونزو» و همچنین «نیآلا شلئونینگ» با همراهی هنرمندان آنارشیست از کشورهای إستونی، یونان و برزیل، پُرسش هائی در زمینه ی زیبائی شناسی، تغییرات آب و هوائی (إقلیمی) و بَدیل (آلترناتیو) های ممکن در این عصری که زیر سُلطه ی ویرانی و پراکندگی می باشد را پاسخ خواهند داد.

یکی دیگراز شرکت کنندگان «سونیا گوآجاجارا، یک رهبر و فعال حقوق مردم بومی می باشد که با «نوآم چامسکی» در مورد آنارشیسم و ​​مبارزات بومی ها گفتگو می کند.

  امسال، سونیا گوآجاجارا برای مُعاونت ایالت فدرال سائوپائولو در برزیل نامزد می شود. کشوری که در آن – مانند بسیاری از سرزمین های دیگر- کُنترل سِپهر سیاسی آن به شکلی فزاینده زیر سُلطه ی اسلحه ی فاشیست های سفید پوست قرار دارد. ما از سونیا و «آی.پی.آی.بی» (بیانیه ی مردم بومی برزیل) و مبارزات مشترکشان برای توسعه بیشتر بخشیدن به خود-شناسائی مردم بومی، پُشتیبانی می نمائیم.

ما می دانیم که انتقاد کردن و کنارگذاشتن دیگران چقدر آسان است، اما باید به یاد آورد که این مردم بومی برزیل هستند که در خط مُقدم مبارزه برعلیه شرکت کشاورزی که باعث ویرانگری آمازون و زیست بوم های این قاره شده اند، نَبرد می کنند.

 با این حال، هیچ چیز نمی بایستی نقد نشده باقی بماند و هیچ آنارشیستی، برخورد مُنفعلانه نسبت به گفتمان دیگران ندارد. ما از دیگر بومیان نیز دعوت می کنیم تا نظرات خود را در مورد مشارکت انتخاباتی جوامع به حاشیه رانده شده، به ویژه در زمانه ای که به وضعیت هم اکنون برزیل مربوط می شود، ارائه دهند. این یک موقعیت واقعن پیچیده ای است که ما خواهان دَرک آن هستیم و مایلیم مستقیماً با افرادِ درگیر، به گفتگو بنشینیم.

در کارگاه بعدی، «جان پی. کلارک» و «اسکات کرو» در مورد کتاب تازه ی کلارک با عنوان «جامعه ی (کومونیتی) غیرممکن» گفت و شنید خواهند داشت. در اینجا آنها موقعیت کنونی سازماندهی چپ را در مواجهه با «فاجعه ی إکولوژیکی اجتماعی» و چگونگی راه حلهای ممکن در کومونیتی آنارشیستی را به ما معرفی می‌کنند. کلارک و اسکات با نشان دادن نمونه های واقعی به ما نشان می دهند که چگونه اصول آنارشیستی برای تقویت و افزایش آزادی کمونالی در سرتاسر جهان، قابل بسیج و سازماندهی می باشند.

در ساعت پنج و نیم بعدازظهر،« ویلیام سی. آندرسون» و «لورنزو کومبوآ اِروین» فیلم «فراتر از سیاست ها مطابق معمول»: رادیکالیسم نوین و خود-مُختاری را به نمایش خواهند گذاشت. هم نویسندگان مهم، هم فعالین و هم مُفسّرین در زمینه ی تَله های چَسبیدن به تاکتیک‌های منسوخ شده و دست برنداشتن از اندیشه های جَزمی (دُگماتیک) به گفتگو می پردازند. دوران جدید، نیازمند به رویکردهای جدید و تحوّل سیاسی می باشد تا بتواند در زمینه ی کشفیات تازه به ما یاری برساند. این گفتمان در باره ی امکانات جسورانه ی تئوری نوین، سازماندهی و پراتیک عملی (پراکسیس) برای بحران هائی است که در جهان کنونی با آن روبرو هستیم.

در آخرین کارگاه، «ریموند کرائیب» و «سیلویا فِدریچی» با دیالوگ در مفهوم اشتراک همگانی ، خروجی آزادی مَنش (لیبرتارین) و رَهائی، که مضامین کتاب جدید کرائیب زیر عنوان « ماجراجوئی سرمایه‌داری»، همانند کتاب فِدریچی درباره «افسون‌ شدن مَجدد جهان» را بررسی می نمایند. ما با انتقاداتی از جنبش‌های سرمایه‌ داری مدرن – مانند «خروجی آزادی‌ منش / لیبرتارین»، و پیشنهاداتی در مورد چگونگی “مُشترکات” و رفتارِ ” اشتراک همگانی” از منظر دور نمای ضد سرمایه‌داری و فمینیستی، مواجه خواهیم شد.

در پایان این روز، «ماتیلدا برنشتاین سیکاموره» برخی از شعرهای ادبی خودش را  برای ما قرائت خواهد کرد.

مسئولیت پذیر باشیم

سازندگی – تخریب – تبادُل – إتصال تماس – سازماندهی – برابری

مقاومت کنیم

کُنِش گری های بیان شده ی آنارشیستی بر پایه ی اِقدامات (آکسیون) مُستقیم

همبستگیِ محلی و بین المللی

با خَشم و عشق آنارشیستی

کُلکتیو نمایشگاه کتاب آنارشیستی نیویورک

https://anarchistbookfair.net/2022-nyc-anarchist-bookfair

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل