آزادگان جهان، آنارشیست‌ها، اکتیویست‌ها و ژورنالیست‌ها ما نیازمند همبستگی شما هستیم!

اتحادیه انارشیست‌های افغانستان و ایران

Text Size

ماشین کشتار حکومت فاشیست اسلامی حاکم بر جغرافیای ایران به راه افتاده است که با فراهم‌کردن فضای سنگین اعدام‌های سیاسی، خیزش انقلابی مردمی را به عقب براند. ما به عنوان بخشی از مردم ایران با قاطعیت خشم و نفرت خود را نسبت به حاکمان، قضات بیدادگاه‌ها و اجراکنندگان چوبه‌های دار (که همگی جلادند) اعلام و محکوم می‌کنیم. اعدام‌های زنجیره‌ای جوانان مبارزی که در زندان‌های ایران اسیر هستند، همچنان در جریان است. ما از نهادهای دولتی هیچ‌گونه درخواستی برای کمک نداریم و تأکید می‌کنیم که نیاز به همبستگی از سوی جامعۀ بین‌المللی داریم. در حال حاضر، زندانیان سیاسی بسیاری در اعتراض به موج اعدام‌ها دست به اعتصاب غذا زده‌اند. از آنارشیست‌های بین‌الملل تقاضا داریم که در مسیر مبارزه، همراه با ما و مردم ایران صدای قوی‌تری باشند. از ژورنالیست‌ها تا اکتیویست‌هایی که در راستای آزادی، برابری و عدالت مبارزه می‌کنند، یاری می خواهیم که هر چه بیشتر صدای اعتراض‌شان را دربارۀ محکومین به اعدام به گوش افکار همگانی جهان برسانند. حکومت فاشیست اسلامی حاکم بر جغرافیای ایران باید بداند که مردم ایران در داخل و خارج از کشور و آزادی‌خواهان بین‌المللی، دست‌دردست‌یک‌دیگر از هر طریق ممکن و به شکل‌های گوناگون مبارزاتی، جنایات این حکومت را بی ‌پاسخ نخواهند گذاشت.

اتحادیه انارشیست‌های افغانستان و ایران

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل