حمایت فدراسیون عصرآنارشیسم از جنبش زنان مبارز جغرافیای افغانستان

Text Size

فدراسیون عصرآنارشیسم (FAE) و به‌طور مشخص اتحادیۀ آنارشیست‌های جغرافیای موسوم به افغانستان و ایران (AUAI) به‌عنوان بخشی از خودسازماندهی‌های این فدراسیون، ضمن اعلام همیشگی همبستگی و همیاری خود با زنان مبارز جغرافیای افغانستان، خواستار کمک هم‌قطاران بین‌الملل در ایجاد فشاری حداکثری در رسانه‌های مختلف برعلیه طالبان و دولت‌های مختلف برسرکارآورندۀ این نیروی جانی است.

خواست‌های زنان مبارز جغرافیای افغانستان خواست‌های ما و دردهای زنان افغانستان دردهای ما است.

پاینده باد آنارشیسم

 

The Federation of Anarchism Era (FAE) and specifically the Anarchists Union of Afghanistan and Iran (AUAI), as part of the self-organizations of this federation, while declaring its ever-present solidarity and cooperation with the women fighters of the geography of Afghanistan, calls for the help of international comrades to create maximum pressure on various media networks against the Taliban and the governments which helped this murderous group back in power.

The demands of women fighters in the geography of Afghanistan are our demands, and the pains of Afghan women are our pains.

Long live Anarchism

 

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل