ترجمه چند شعر از «ناظم حکمت»، در راستای همدردی و همبستگی با خانواده های جان باختگان خیزش اخیر مردم ایران و هواپیمای سرنگون شده!

ترجمه: بهرام رحمانی

Text Size

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

 

امید

 

جنازه‌ ام زیر چکمه‌ های شما نمی ‌ماند

برمی ‌خیزد

شما را قدرت آن نیست که زمین گیرم کنید

تابوت من روان نمی‌ شود روی دست‌ ها

و پله ‌ها برای رسیدن به من کوتاهند.

ستاره‌ ای می ‌شوم

خورشید، ماه

با باران می بارم و

جهان از شکوفه ‌های کوچکم سرشار می‌ شود

فریاد شادی می‌ شوم

بر لبان کودکان خیزان در برف

و حبابی بر سینه آسفالت.

و شما در سطل زباله‌ اید

مثل همیشه‌ زمان.

 

در هر آن چه بجنبد و به لرزه درآید

پشت کامیون‌ ها، صورت‌ ها، شادمانی‌ ها، و اخم‌ ها

تکه ‌های وجود من اند که شعر می‌ شوند.

جایی نیست که آن جا نباشم سربلند .

خاکم کنید یا آتشم بزنید

چه در گورستان باشم و چه نباشم

تعمید دهنده بیاید یا نیاید

حلالم کنید یا نکنید

فرقی نمی ‌کند

هر بلایی که بر سرم بیاورید

کودکان به سراغم می‌ آیند

شبانه که همه در خوابند

و از من قصه‌ های تازه می ‌خواهند

گوش می ‌دهند و در شبنم و سپیده به خواب می ‌روند

هر چه قدر هم که بگویند

کودکان از مرده می ‌ترسند!

باز هم مرا می ‌بینند

از پنجره آشپزخانه برایم دست تکان می ‌دهند

روی طناب‌ های رخت

در هیات لباس ‌های رقصان در باد.

 

من به میل خودم انتخاب کردم ایستادن مقابل جوخه جلاد را

من با میل خودم زندگی کردم

و به میل خودم مردم.

ای جلادان من

زیر سایه زبان من است

که شما هنوز

به زندگی ادامه می‌ دهید.

***

 

برای خود و مردمی که دوست شان می ‌دارم

 

درختان گوجه

پر از شکوفه

نخست، هلوی وحشی شکوفه می‌ دهد

سپس گوجه.

عشق من

بنشینیم زانو به زانو

روی چمن

هوا روشن است دل پذیر

– اما هنوز گرم نیست

بادام‌ ها سبزند و کرک ‌دار

نرم نرمک

سرخوشم

چرا که هنوز زنده‌ ایم

شاید پیش تر از این‌ ها می‌ مردیم

اگر

تو در لندن بودی

من در ناو انگلیسی توبورگ

دست بر زانو بگذار عشق من

– مچ تو سفید است و قوی 

دست چپت را بگشای

روشنایی چون هلویی

در دست توست

از کشتگان حمله هوایی دیروز

یک صد نفر زیر پنج ساله بودند

بیست و چهارشان نوزاد.

رنگ دانه‌ های انار را دوست دارم عشق من

– دانه انار – دانه انار –

بوی هندوانه را دوست دارم

گوجه سبز را

روز بارانی را هم.

بسیار دور از تو و میوه‌ ها

این جا
تک درختی هم شکوفه نداده

حتی احتمال برف هست

در زندان «بورسه»

غرق در احساسی غریب

در آستانه انفجار

با سر مجنون

بی هیچ کینه‌ ای

این را می‌ نویسم

برای خود و مردمی که دوست شان می‌ دارم

***

مرگ – زندگی

 

می خواهم پیش از تو بمیرم!

به گمانت

کسی که پشت سر رفته می آید

آیا او را خواهد یافت؟

من گمان نمی کنم!

بعد از مرگم

مرا بسوزان

و در درون ظرفی

روی تاقچه ات بگذار!

ظرفی از شیشه

شیشه ای شفاف و سفید

که مرا درونش ببینی

فداکاری ام را می فهمی:

دست کشیده ام از خاک شدن

از گل شدن دست می کشم

برای ماندن در کنارت

و غبار می شوم

تا کنار تو زندگی کنم

و بعد، تو هم به وقت مرگ

کنارم بیا، به ظرفم!

خاکستری باش میان خاکسترم

تا زندگی کنیم دوباره

تا که عروسی سهل انگار

یا نوه ای بی وفا

ما را پرت کند از آن جا

اما

ما
تا آن وقت

چنان با هم در خواهیم آمیخت

که حتی در خاک روبه ای که انداخته شدیم

ذره هایمان کنار هم خواهند ماند

و به اتفاق در خاک خواهیم رفت

و اگر روزی از این خاک

گلی وحشی سر بر آورد

ساقه اش به یقین دو شکوفه خواهد داشت:

یکی
تو

یکی هم

من

من بیش تر از این ها امیدوارم

من بچه دیگری خواهم آورد

سرشار از زندگی ام

خون در رگهایم می جوشد

خواهم زیست، طولانی، بسیار طولانی

با تو

مرگ نیز مرا نمی ترساند

فقط بسیار دوست نداشتنی است

شکل جنازه هایمان

این هم تا وقت مردنم

درست می شود به هر حال

این روزها

احتمال بیرون آمدنت است از زندان؟

ندایی از درونم می گوید

شاید

***

برف راه را بست

 

برف راه را بست

تو نبودی

روبرویت نشستم به زانو

با چشم های بسته

به صورتت خیره شدم

کشتی ها نمی گذرند

هواپیما ها پرواز نمی کنند

تو نبودی

به دیوار تکیه داده بودم، برابرت

حرف زدم، حرف زدم

حرف بدون باز کردن دهانم

تو نبودی

با دست هام  لمست کردم

دستهام بر صورتم بود

***

 

در ایـن دیرگاه

 

در یک شب پاییزی

از کلمات تو سرشارم

این کلمات

چون زمان

چون ماده بار دارند

چون چشم، عریان

چون دسـت، سنگین

و چون ستارگان

درخشان

 

کلمات تو بـه من رسید

آن ها از دل و اندیشه و تن توست

کلمات تو، تو را به من آورد

آن ها، مادر

آن ها، بانو

آن ها، رفیق اند

آن ها، محروم

تلخ

شاد

امیدوار و قهرمانند

کلمات تو، انسانند

***

 

اسیرمان کردند

 

به زندان ‌مان افکندند

من میان حصارها

تو بیرون‌

بی ‌آن که بتوانم کاری انجام دهم

تنها کار این است که انسان

آگاه یا ناآگاه

زندان را تحمل کند

با انسان‌ های بسیاری چنین کرده ‌اند

انسان ‌هایی خوب، شریف، زحمت کش

و همان قدر که تو را دوست دارم، لایق دوست داشتن اند.

 

دوشنبه سی ام دی ١٣٩٨ – بیستم ژانویه ٢٠٢٠

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

——————————————————–

۴۴ – آنارشیستهای افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045820445658

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل