اوجی به بلندی کاج‌‌ها: نگاهی به یک هفته اعتراضات زنان – جامعه،زنان،آلترناتیو سیاسی

اوجی به بلندی کاج‌‌ها: نگاهی به یک هفته اعتراضات زنان – جامعه،زنان،آلترناتیو سیاسی
Text Size

https://www.clubhouse.com/event/M8XoNwva?utm_medium=ch_event&utm_campaign=rov2aqkohHNdyzCCDidtwQ-399103

 

اعتراضاتی که پس از حمله انتحاری بر دانش‌آموزان در غرب کابل صورت گرفت، هنوز هم در حرکت است و نایستاده است. اعتراضاتی که از آن یادآور می‌شویم، نتیجه‌ی یک سال مبارزه پیگرانه زنان در خیابان‌های شهرهای افغانستان است.

تداوم اعتراضات زنان افغانستان، هرچند با مخالفت‌های بسیاری و سد راه‌سازی‌های زیادی از سوی اقشار مختلف جامعه رو‌به‌رو بود و همچنان سرکوب سختی را از سوی طالبان تجربه کرد و هنوز هم با هر دوی این مشکلات همراه است؛ توانست، تاثیر بسیار غیر منتظره‌ بر افکار عمومی بگذارد.

همانطور که مشاهده کردیم، این زنان بودند که نیروی اصلی اعتراضات را تشکیل می‌دادند و این زنان هستند که می‌توانند این مبارزات را ادامه بدهند.
بنابر این، در کلاب هاوس این هفته، می‌خواهیم روی یک هفته مبارزات زنان صحبت کنیم.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل