کتاب «روژاوا سرزمین زرد، سرخ، سبز»

بابک مهاباد

Text Size

روژاوا سرزمین زرد . سرخ . سبز
نویسنده: بابک مهاباد
موضوع: خودمدیریتی دموکراتیک، کنفدرالیسم دمکراتیک
چاپ سوم
تعداد صفحه: ۲۰۷ صفحه

برای کسانی که با جنبش آزادیخواهیِ کُرد و سیر تکامل آن آشنا نیستند، روژاوا تعابیر مختلفی دارد و به احتمال قوی هیچ یک از این تعابیر مفهوم واقعیِ روژاوا نیست.
عمومِ کتاب ها، مقاالت، گزارش ها، فیلم ها و… تهیه شده تا به امروز، هرکدام از دریچه ای محدود به روژاوا می نگرند و این نگرشِ محدود برای شناخت ماهیت روژاوا کفایت نمی کند.
به همین دلیل کتاب حاضر سعی دارد تا با زبانی ساده و کوتاه، تصویر جامعی از روژاوا را به خواننده ارائه دهد.

 

کتاب روژاوا سرزمین زرد، سرخ، سبز را می‌توانید در این لینک دانلود کنید.

 

ROJAVA_Yellow-Red-Green

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل