اهداف آنارشیست‌ها

Text Size

هدف آزادی به معنای واقعی است و نه سر خم کردن و اطاعت از سرور و فرمانروای دیگر با همان خرافات و آداب و رسوم پوسیده دولتمداری و سرمایه‌داری که مشروعیت وجود خود را از گذشتگان و مردگان میگیرند تا ما زندگان و امروزه مردمان.

هدف ساخت جوامعی است که مردم آزادانه و داوطلبانه با یکدیگر رابطه، مشارکت، و همکاری داشته باشند و نه نظام کنونی که فرمانروایان، هر کدام با زر ورقی متفاوت ولی با ماهیتی یکسان و با بهانه‌ و سفسطه مشروعیت داشتن از خدا، طبقه خاص، و «مردم»، اراده خود را بر دیگران تحمیل میکنند.

هدف رهایی واقعی از دین و مذهب است و نه پیروی کورکورانه از ادیان دولتمداری و سرمایه‌داری که هرکدام همراه با خرافات و آداب و رسوم نامعقول و پوسیده و مرگبار خویش هستند و التماس به دریافت نعمت و برکت و یا کاستن خشم و مجازات در معابد پرشمار به اصطلاح دفاتر اداری و شعبه‌های بانکی و دیگر.

شاید این اهداف را نشدنی و آرمان‌گرایانه بپندارید ولی هم‌‌اکنون ایدئولوژی موجود در خیابانهای ایران آنارشیسم است. این قیام و انقلاب بدون رهبر، غیرمتمرکز، و با عملکرد مستقیم است که از اصول آنارشیسم، خودسازماندهی و مشارکت و همکاری داوطلبانه، ریشه میگیرند. از آغاز قیام، مردم در خیابان چشم به دهان رهبری ندوخته‌اند. آنها در خیابان همدیگر را یافته و داوطلبانه با یکدیگر همکاری و مشارکت و سازماندهی کرده و مستقیم، بدون اجازه‌گیری از بالاسری‌های بی‌بخار و غایب در خیابان، عمل کرده تا به اهداف مشترک سازماندهی خود در پایان برسند.

چرا؟ چونکه رفتار و کردار و زندگی آزادانه امری طبیعی در میان آدمی است. ساختارهای اقتدارگرا مانند دولت‌مداری و سرمایه‌داری و مردسالاری و دین‌سالاری چیز جز نهادهای از ریشه فاسد و کج و وارونه نیستند که در امور مردم اختلال و اختشاش و تجزیه‌گری میکنند تا بتوانند فضایی برای اعمال اقتدار خود، گستره‌ای برای سلطه‌گری و بهره‌کشی و برده‌کشی از دیگران، ایجاد کنند.

آنارشیسم انسانی‌ترین آرمان آدمی است که ما اصول آن را آگاهانه یا ناخودآگاه از کودکی یاد گرفتیم و بیشتر مواقع بر اساس آنها زندگی میکنیم. اهداف آنارشیست‌ها فقط این است که مردم رفتار و کردار آزادانه و با اصول آنارشیستی را میان خود و دیگران تشخیص و تقویت و گسترش دهند تا بتوانیم فردایی عاری از تحمیل و اجبار و اقتدار بسازیم.

غروب استبداد و استعمار و استثمار نزدیک است و وقت طلوع عصر آنارشیسم فرارسیده است.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل