ماکسیم گورکی: در جهان؛ سه گونه دُزد وجود دارد

Maxim Gorky: THERE ARE THREE TYPES OF THIEVES IN THE WORLD

Translated in English from Persian by Hasse-Nima Golkar

It is said that this speech belongs by  MAXIM GORKY 1868 -1936, the Russian Revolutionary Author in the ”Center of Russian Writers” – Moscow 1916

There are three types of thieves in the world

Ordinary thief

Political thief

Religious thief

– Ordinary thieves are those who steal money, bags, pockets, watches, gold and silver, house items and… to feed their stomach

– Political thieves are those who steal and loot your future, wishes, dreams, work, life, rights, pay, education, ability, credit, reputation, your national capital and even your taxes. And they keep you in the dark life and misery

Religious thieves are those who steal your beautiful world, your free thinking, your knowledge, your rational wisdom, your festivity and happiness, your physical and psychic health, your money and wealth

And they selling you some expensive things like God, religion, heaven, superstition, ignorance, sadness, grief, mourning, depression

Religious thieves show you the garden of paradise with his hypocritical words and lie, cheat, riding on you and keep you in humility, poverty, misery and disaster

The interesting difference between these is that the ordinary thieves  will choose you. But you choose the political thieves

You also chose the school of religious thieves. You respect and  highlight them

The interesting difference and greatest of all, when it comes to the

ordinary thieves is that the Police follow, arrest, torture, whip, put in jail, hold hands and feet on left and right and humiliate them

But political and religious thieves; both are supported by Law and protected by Police

They get higher positions, they become violent, they oppress. But after all these, you also is their debtor

 

سخنرانی مُنتسب به ماکسیم گورکی نویسنده ی انقلابی روسیه [ ۱۸۶۸ –۱۹۳۶ میلادی] در کانون نویسندگان روسیه – مُسکو در سال ۱۹۱۶

 

در جهان سه گونه دُزد وجود دارد

دزد معمولی

دزد سیاسی

دزد مذهبی

 

دزدان  معمولی افرادی ‌اند که: پول، کیف، جیب، ساعت، زر و سیم، وسایل خانه‌ ی شما را برای سیر کردن شکم‌شان می‌دزدند

دزدان سیاسی اشخاصی‌اند که: آینده، آرزوها، رؤیاها، کار، زندگی، حق، حقوق، دسترنج، دستمزد، تحصیلات، توانایی، اعتبار، آبرو، سرمایه‌های ملی شما و حتی مالیات شما را می‌دزدند و چپاول می‌کنند و شما را در سیه‌روزی و بدبختی نگه‌ می‌دارند

دزدان مذهبی کسانی‌ اند که: دنیای زیبای تان را، آزادی اندیشید‌ن ‌تان را، علم و دانش‌ تان را، عقل و خِردتان را، جشن و شادمانی‌تان را، سلامتی تن و روان‌ تان را، دارایی‌ و مالیاتتان را و… به سرقت می‌ بَرند

و تازه یک چیزهایی نیز به شما همانند خدا، دین، بهشت، خرافات، جهل، غم، اندوه، سوگواری، افسردگی، به بهایِ گران می‌فروشند

دزدان مذهبی با سخنان فریبنده، باغ بهشت را به شما نشان می دهند و دروغ می‌گویند، می‌فریبند، سواری از شما می‌گیرند، شما را در فرومایگی و فقر، بدبختی و نکبت و… نگه می‌دارند

تفاوت جالب این ها اینجا است که دزدان معمولی، شما را انتخاب می‌کنند اما شما خودتان، دزدان سیاسی را انتخاب می‌کنید

همین طور شما مکتب دزدان مذهبی را انتخاب می کنید و به آنان ارج می‌نهید و بزرگ‌شان می‌دارید

تفاوت دیگر و بزرگ‌تر این است که دزدان معمولی، تحت تعقیب پلیس قرار می‌گیرند، دستگیر و شکنجه می‌شوند، شلاق می‌خورند، زندان می‌روند، دست‌ و پای شان را به چپ و راست می‌بَرند، تحقیر می‌شوند

اما دزدان سیاسی و مذهبی هر دو توسط قانون حمایت و توسط پلیس محافظت می‌شوند. پُست و مقام بالاتری می گیرند، زور می‌گویند و ستم می‌کنند

اما با وجود تمام اینها، از شما طلبکار هم هستند!!

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است