ویدئو مالباختگان خشمگین با شعار مرگ بر روحانی مقابل دادستانی و ویدئو سرکوب مالباختگان

Text Size

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=SEZmzFfB55A

https://www.facebook.com/kimya.bahrami/posts/1629161067151195

 

به خشونت کشیده شدن تجمع مالباختگان مقابل دادستانی همراه با شعار نیروی انتظامی چرا برادر کشی.

راهپیمایی مالباختگان موسسات مالی در مقابل دادستانی تهران توسط نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد. از ابتدای صبح امروز یکشبنه ۲۶ آذر ماه ۹۶ شمار زیادی از مالباختگان و غارت شدگان موسسات مالی کاسپین و افضل توس و البرز ایرانیان در مقابل دادستانی در تهران دست به راهپیمایی زدند.

این راهپیمایی با بدرفتای و سرکوب مردم از سوی نیروی انتظامی مواجه شد.
مردم خشمگین با شعار مرگ بر روحانی با نیروی انتظامی درگیر شدند. آنها همچنین شعار می دادند :
نیروی انتظامی چرا برادر کشی؟
نیروی انتظامی خجالت خجالت

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل