Global May Day (farsi)

#۱world1struggle فراخوان برای روز جهانی کارگران در سال ۱۳۹۹ شمسی و ۲۰۲۰ میلادی

 

 

 

 

 

فراخوان برای روز جهانی کارگران در سال ۱۳۹۹ شمسی و ۲۰۲۰ میلادی

در سراسر جهان، ما کارگران دستمزد گیر را با رقابت به جان هم افتاده ایم که یک ذره ارزش اقتصادی بیشتری برای سود دیگران تولید کنیم. هرچه تفاوت جنسیت و ملیت و دینی و محل سکونت میان خود داشته باشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم در این مبارزه باهم گره خورده ایم. کاهش بودجه خدمات اجتماعی، دستمزدهای ناچیز، خصوصی سازی منابع و خدمات عمومی، افزایش بی پایان هزینه های زندگی، و نابودی منابع طبیعی فقط برخی ازعلائم سیستم اقتصادی سرمایه داری جهانی هستند. سیستمی که ویژگی آن استثمار و رقابت باشد به سرمایه سازی همه جوانب زندگیمان میکشد که تمام وجود و هستی ما برای فروش است. ما زیر فشار روزافزون افزایش کارایی خود، جدایی از دستاورد تلاش و همت خود و خودبیگانگی رنج میکشیم. این فشار در همه جا میتوان احساس کرد. چه در محل کار باشد، چه در دانشگاه و حتی به طور فزایند در میان جوانان و نوجوانانمان. منطق سیستم سرمایه گذاری و بازار و ساختارهای حکومت مرتبط مستلزم این است که رقابت درندگی و افزایش به ارزش اقتصادی بر رهایی و آزادی مردم از درد و رنج و شکنجه اولیت دارد.

قصد ما نه تنها به ایجاد اختلال بلکه غلبه بر این سیستم است.

با توجه به ماهیت فرامرزی سیستم سرمایه داری، لازم است که کارگران در سطح جهانی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با ارتباط سازی فرامرزی کارگران، ریسمانهای فعالیتهای جهانی که شرایط محلی ما را شکل میدهند اشکار میشوند. علاوه بر این، شبکه سازی تلاش ها و مبارزه هایمان پتانسیلها و زمینه های تازه ای برای فعالیت و مبارزه با استثمار و شرایط نامناسب کار و زندگی باز میکند. اگر در یک اهداف متحد بشیم، قدرت بسیار زیادی برای مذاکره و رسیدن به آن اهدافمان خواهیم داشت.

بخصوص در این زمان ناسیونالیسم و نژادپرستی, ما خواهان ساختن زمینه مشترک برای مبارزه و مقابله با دشمن مشترکمان هستیم.

برای زندگی بهتر همگان در هر بوم و مرزی

یک جهان – یک مبارزه
#۱world1struggle

نکته هایی درباره اپیدمی ویروس کرونا

جهان با بیماری اپیدمیک ویروس کرونا روبرو است. با توصیه سازمان بین المللی بهداشت، بهترین راهکرد برای پایین آوردن تأثیرات این اپیدمی فاصله گیری اجتماعی و قرنطینه است. مانند همه بحرانها، به فقیرترین قشر کارگران بیشترین آسیب وارد میشود. بسیاری از شرکت ها کارگران را وادار به ادامه کار میکنند بجایی که در خانه خود به قرنطینه سپری کنند. بسیاری از کارگران از کار بیکار شده ند. کارگران خوداشتغالی، فروشندگان خیابانی و سایر کارگران بدون درآمد مانده اند. مردم در اردوگاههای پناهندگان و خانه بدوشان به پایین ترین معیارهای شرایط بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس دسترسی ندارند.
روبرویی با این موقعیت حمله به طبقه کارگران از چندین جبهه، سندیکاها و اتحادیه های ذکر شده در زیر و مرتبط به موقعیت شبکه ارتباطات بین المللی روز جهانی کارگر، از سندیکاها خواهان هستیم که بر اساس موارد زیر اقدام کرده و کارزار جهانی را به پیش ببرند:

۱) همه کارگرانی که خدمات ضروری جامعه را ندارند باید حق خود-قرنطینه شدن را داشته باشند.
۲) شرایط بهداشتی مناسب کار برای همه کارگران باید فراهم شود.
۳) نیازهای ضروری اولیه همگان باید برطرف شود.
۴) تعلیق فوری گرفتن اجاره

ثروتمندان را باید مجبور کنیم که در کیسه پول خود را باز کرده و خرج های این بحران را پرداخت کنند.

یک جهان – یک مبارزه
#۱world1struggle

 

Supporters:

 

Global May Day (farsi)

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است