مولوی شیشه به پنجره ی شعر می گیرد!

شعر : قباد جلیزاده / ترجمه : باسط مرادی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

شعر
#قباد_جلیزاده

ترجمه
#باسط_مرادی

 

مولوی
شیشه به پنجره ی شعر می گیرد!

۱
بیایم آنجایی«حلبچه»
آنجایی بیایم
آنجایی؟
یا به انتظار خشک شدن باران
خیس به خیس در سفری؟

۲
بیایم آنجایی «حلبچه»
بیایم آنجایی
بیایم؟!
باد در کاروانسرای مرگ،
به کاروانیان نقابدار می گوید:
“لطفا این بارهای سیب را تخلیه نکنید”.

۳
بیایم آنجایی «حلبچه»
آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم؟
کنون نیز تابوت ها همچنان بر روی شانه ها هستند؟
از دفن پیکر گل ها خلاص نشده ای؟
سنگ مزارها را با خون نوشتن،
هنوز پایان نگرفته؟
کنون هم باز ،
“قازان قه تاران، قولینگان هه وایی”؟
۴
حلبچه بیایم آنجایی
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا سرگرم جداکردن
اسب شهید و
گربه ی شهید و
سنجاب شهید هستی؟
یا مشغول بازقاطی کردن
چشمه ی مسدود و…رود
برگ ریزان و…درخت
شهپر پرواز و…آسمان هستی؟

۵
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی
آنجایی بیایم؟
یا که باز، نوک گنجشککان را،
لبریز از فوی امید می دمی.
حلبچه آنجایی؟
یا که، در بیمارستان های بیمار،
جان در تن سنجابی بازمی چکانی
که از روزِ زهر،
گردن گردویی را
بوس افشان نکرده ست؟

۶
آنجایی بیایم حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
پس کجایی عزیزکم؟
عینک تقسیم می کنی
یا چوب الف؟
یا پنج هزار نشای تنهایی می کاری؟

۷
حلبچه آنجایی
آنجایی حلبچه
بیایم آنجایی؟
یا که مشغولِ
آرام کردن گریه در آغوشِ دود هستی
یا که مشغولِ
جمع کردن خاکسترِ مردمک،
در چشمِ کوره هستی؟
یا که مشغولِ
قطعِ گردنِ انار،
از طناب سیب هستی؟

۸
به چه مشغولی حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا که آب گل آلودشده ی چشمه ها را، پاک می کنی؟
یا که گَرد یال اسب های خسته را،
می تکانی؟
یا که با نفسِ
بادِ صبایِ «عنبر خاتوون»،
برگ
برگِ
درختان را، از زهر می زدایی؟

۹
حلبچه به چه مشغول است…
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا که با مولوی،
شیشه به پنجره ی شعر می گیری؟
صندلی های مدرسه را مرتب می کنی؟
تخته سیاه بر دیوار می زنی؟
گچ به دست معلم می دهی؟

۱۰
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا کنار رودی، کز کز نشسته ای و
ترس از دل ماهیان زهرترک شده می زدایی؟
نور به خرچنگ های کور می بخشی؟
قورباغه های لال را، باز ترانه خواندن یاد می دهی.
۱۱
بیایم آنجایی
آنجایی بیایم حلبچه
بیایم آنجایی؟
نه، خودت را خسته مکن،
با دعای اشک و
با گریه ی سخت نیز،
عمر خاور و نوزادش
از آغوش هم جدا نخواهند شد،
به من گوش ده:
در یک قبر دفن شان کن
حلبچه.

۱۲
ببین حلبچه
حلبچه ببین…
اکنون در تیپ تشکیلات یک حزب،
دو شهید آب شان از یک جوی نمی رود.
اکنون در رود یک حزب،
جلاد و شهید،
با هم آب می نوشند.

،
۱۳
چه جمع می کنی حلبچه
چه جمع می کنی
چه؟
برای انسانیت کر، پنج هزار فریاد؟
برای اسلامیت کور، پنج هزار اوراق سوخته؟
برای حاکمیت نابویا، پنج هزار گل زخم؟
چه جمع می کنی
چه؟
،
۱۴
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
می دانم گهواره ای پیدا کرده ای که، نوزادش نیست.
می دانم عصایی یافته ای که، دست اش نیست.
می دانم سینه ریزی جسته ای که، گردن اش نیست.
،

۱۵
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم
حلبچه آنجایی؟
یا که می خواهی،
از سجاده ی زخم به دیدار خدا بروی؟
گریبان پیامبران را بتکانی؟
به فرشتگان جنگ بدر بگویی:
چرا در «۱۶/۳» به فریادِ
کودکانِ مسلمانِ من نرسیدید؟
،

۱۶
بیایم آنجایی نازنینم
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا به انتظار شهید شدن نرگسِ زندگی
دست در گردن تنهایی آمیخته ای و
درد می کشی؟
بیایم آنجایی عزیزم
بیایم آنجایی
بیایم؟

 

Qubady Jalyzada
https://www.facebook.com/baset.moradi.5/videos/2583083552013274

https://www.facebook.com/baset.moradi.5/videos/2583083552013274/

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی