فراخوان شماره دو مردم مبارز سنندج!

مطلب دریافتی

Text Size

مطلب دریافتی

 

خلق های آزادیخواه ایران! این صدای انقلاب ایران است، صدای انقلاب ایران را از کردستان می شنوید. مبارزه، فداکاری و جسارت تاریخ ساز زنان و جوانان در این زمانه ی سرنوشت ساز، نظام فاشیستی را به پرتگاه سقوط کشانده است. 28 روز مقاومت مردم سنندج در این روزها یادآور 24 روز مقاومت تاریخی مردم این شهر در سال 58 علیه رژیم جنایتکار تازه تاسیس بود.

آن روزها مسلح به گلوله بودیم و نهال می کاشتیم. امروزه به مشت هایمان مسلحیم و ثمرە آن مقاومت را می چینیم و میان دیگر خلق های ایران قسمت میکنیم. اعتصاب بزرگ سنندج و دیگر شهرهای کردستان در 20م مهرماه و اعتراضات خیابانی در شامگاهش خیز دیگری برای فتح دوباره شهر به دست مردم بود.

پیام اعتصاب و قیام روشن است : آنچه امروزه چرخ زندگی را می گرداند، قیام است. همچنین حمایت دیگر شهرهای کردستان و ایران از مبارزه بی وقفه مردم سنندج در این روز تاریخی دلگرمی بزرگ دیگری است که موجب فروزان شدن کوره انقلاب در خیز روزهای آینده میشود و تمرکز سرکوب را از میان می برد.

بدین ترتیب جوانان و زنان سنندج را فرا میخوانیم که شنبه 23م مهرماه خیابان ها، محلات و دیگر مکان های عمومی را به تسخیر خود درآورند تا این خبر بد که “انقلاب ادامه دارد” را به گوش نیروهای زنجیری حاکمیت و دیگر دشمنان برسانیم.

نیروهای انقلابی می توانند با تشکیل گروه های معتمد محلی جهت سازماندهی قیام، سد سرکوب را بشکنند و به شدید ترین شیوه، با نیروهای مزدور مقابله کنند. استفاده از حق دفاع مشروع همواره برای ما محفوظ است و ازین پس جز لاینفک مبارزه ماست.

 

ژن، ژیان، آزادی!
مقاومت زندگی است!

 

کمیته زنان و جوانان محلات سنندج

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل