جمع بندی کوتاه کارنامه رفرمیست ها و انقلابیون در این سالها

Text Size

 

بر این باوریم آنچه که امروز در ایران بنام جنبش، خیزش و یا قیام نامیده می‌شود، تا با خود یک انقلاب سیاسی اجتماعی را در تمام سطوح جامعه به ارمغان نیاورد سر خاموش شدن ندارد.

کوه آتشفشانی دیده می‌شود که باز فوران خواهد کرد و چرک و خونابهای این سالها را باز بیرون خواهد ریخت و تا تمام سیستم را نسوزاند فروکش نخواهد کرد.
بر این باوریم که موج خروشان و عظیمی ست که چون مواد مذاب سوزان می اید که حکومت اسلامی ایران را نه تنها از جای بر کند بلکه در تاریخ ایران آنرا لوحه عبرتی کند برای آیندگان که دولت مذهبی چه می‌تواند بکند با مردم.

همان گونه که اعتراضات مردم ایران در سال‌های اخیر همواره متصل پیوسته و زنجیره ای صورت گرفته است، اینک و در تداوم ان بی تردید بزودی انقلاب رخ خواهد داد.

اگر نگاه کوتاهی به این سالهای اخیر بیندازیم پس از آنکه جنبش رفرمیستی سال ۸۸ از سوی حاکمیت اقتدارگرا سرکوب و با شکست روبرو گشت، پیام روشنی را با خود به نیرو های اصلاح طلب دولتی و همچنین به فعالین سیاسی اصلاح طلب در داخل و خارج کشور نیز داشت و به انان ثابت نمود که حکومت اسلامی، هیج رفرمی را در خود راه نداده و پذیرا نیست و از این رو تفکر رفرمیستی یکباره با ریزش شدیدی روبرو گردید و بتدریج به حاشیه رانده شد.

از سویی دیگر عدم آزادی‌های اجتماعی از طرفی و وضعیت فاجعه بار اقتصادی که بیشترین فشار آن همیشه بردوش طبقات محروم جامعه بوده است، خیزش فرودستان را با پشتیبانی نیروی آزادیخواهان و عدالتجویان و برابری طلبان، قیامی در دی ماه سال۹۶ آفرید که با آوایی خوش، پیش درآمد انقلاب را چنین خواند: «اصول گرا اصلاح طلب دیگر تمامه ماجرا». در حقیقت با این شعار مردم به باقیمانده ی آن تفکر ارتجاعی رفرمیسم تیر خلاص زدند.

و در این سالها با بی اعتبار شدن پروژه رفرم، اصلاح طلبان غیر دولتی در داخل کشور نیروی خود را صرف فعالیت های مدنی «حقوق بشری» و یا در خارج از کشور با پیوستن در تشکل های لیبرالی چون محافل جمهوریخواهان که همیشه پشتیبان و همنظران سیاسی همدیگر بوده‌اند به فعالیت های خود این بار تحت عنوان «اعتراضات مسالمت امیز » ادامه داده اند و یا حتی برخی از انان خود را نیز در جمع طرفداران سلطنت پادشاهی سازمان دهی کرده و در صف بر اندازان حکومت اسلامی در آمدند.

ولی از سوی دیگر، با اینکه در قیام دی ماه ۹۶، فرودستان بهمراه نیروی انقلابی جامعه از سوی قدرت حاکمه سرکوب شدند اما اعتراضات متصل و زنجیره ای شان همچنان ادامه پیدا کرد.
اعتراضات سندیکالیستی معلمان، دانشجویان، فعالین محیط زیست، فعالین حقوق کودکان، بازنشستگان، اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری و ظهور «دختران انقلاب » در خیابان‌های کشور و سپس اعتراضات وسیع کارگران در اعتصابات نیشکر هفت تپه و هپکو، فولاد اهواز و دیگر مراکز کارگری، حضور علنی کارگران در میدان مبارزه و سر زدن «سپیده» ای در افق آسمان جنبش کارگری، جنبش جوانان شورشی را نیز به جنبش کارگری وصل نمود.

این اعتراضات زنجیر ه ای که هر ازگاهی حلقه ای به حلقه ی دیگر آن اضافه شده و در این قیام کنونی بخصوص با حضور پر قدرت مردم کردستان، حلقه محکم تری به این جنبش اعتراضی زده شد و از وصل شدن این حلقه های همبسته بهمدیگر جنبش را به یک قیام سرتاسری در تمام کشور تبدیل نمود.

این بار تهیدستان، زنان، کارگران، آزادیخواهان، برابری طلبان، عدالتجویان انقلابی و گروه های قومی اتنیکی انقلابی تحت ستم مضاعف هر کدام چون زنجیری با حلقه های محکم بهمدیگر متصل شده اند
و از اینروست که بر این باوریم این بار مردم با چنین همبستگی انقلابی،
با این نیروی عظیم گسست ناپذیر ِپولادین، جمهوری اسلامی ایران را که در حال فروپاشی ست، دیر یا زود به زیر خواهند کشید .

انقلاب در راه است !

انقلاب یک ضرورت است !

زنده باد انقلاب!

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل