ما به انجام یک اعتصاب همگانی نیازمندیم

نیما گُلکار

Text Size


آنچه که مورد توافق نظر تمامی شرکت کنندگان در سمینار همگانی که از جانب “سازمان مرکزی کارگران سوئد – سندیکالیست ها” و اُرگان رسمی آن ، روزنامه ی “کارگران” در تاریخ شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۷در”انجمن تبادل افکار سوسیالیستی – استکهلم” برگزار گردید، این بود که:

داشتن حق اعتصاب از چندین جانب مورد حمله قرار گرفته است. در این پانل گسترده؛ رهبران و نمایندگان اتحادیه های کارگری کومونال و سِکو از زیر مجموعه های بزرگترین اتحادیه کارگری سوئد “سازمان سراسری حقوق بگیران – اِل . او” با حدود یک و نیم میلیون عضو که این تشکیلات کشوری نیز عمومن زیر رهبری سیاسی حزب سوسیال دمکرات ها فعالیت می کند؛ شرکت داشتند.


موضوع اصلی این است که دولت سوئد اخیرن پیشنهادهائی برای بازبینی در رابطه با محدود کردن حق اعتصاب به مراجع گوناگون ذیصلاح اداری برای نظر دهی و سپس ارجاع آن به عنوان لایحه به مجلس سوئد، تنظیم نموده است. از جمله ی این پیشنهاد ها ممنوع و غیر قانونی کردن هر گونه آکسیون اعتراضی سندیکاهای کارگری بر علیه خریداران نیروی کارمی باشد، مگر آنکه این اعتراض در خصوص اختلاف بر سربستن قراداد دسته جمعی ما بین کارگر و کارفرما بوده و آن تشکیلات کارگری نیز از پیش، دارای موافقت نامه ی امضاء شده ی دسته جمعی بوده باشد.


موضوع باز بینی حق اعتصاب نخستین باردر سال ۲۰۱۷میلادی از طریق تشکیل یک کار گروه برای بررسی چگونگی حل اختلاف و اعتراض میان کارگر با کارفرما؛ توسط دولت مطرح گردید. سرچشمه ی اصلی آن نیز ایجاد اختلاف ما بین اتحادیه ی کارگران بندر کشتیرانی و شرکت پیمانکار خصوصی در شهر یوتوبوری واقع در ساحل غربی سوئد بود. در تیرماه ۱۳۹۷چند اتحادیه ی کارگری مرکزی وا بسته به سازمان سراسری حقوق بگیران همراه با اتحادیه ی مرکزی خریداران نیروی کار، توافق نامه ای را امضاء نمودند که این را دولتِ زیر رهبری حزب سوسیال دمکرات ها به عنوان لایحه ی پیشنهادی ، برای نظرخواهی و عواقب سنجی به ادارات مربوطه ارجاع داده تا پس از جمعبندی از نظرات، آن را به مجلس قانونگذاری کشور؛ برای هرگونه تصمیم گیری ارائه نماید .


اگر این قانون ضد کارگری در مجلس سوئد درماه ژانویه ۲۰۲۰از تصویب اکثریت نمایندگان گذرانده شود؛ اتحادیه های کارگری چپ رادیکال و آزاد سوئد از جمله سندیکالیست ها در دراز مدت دچار عواقب سخت و نا گواری از لحاظ هر گونه اعتراض سندیکائی حتی پخش تراکت و تبلیغ علیه کارفرما خواهند شد.


تا کنون دستکم پنج بخش از اتحادیه های کارگری وابسته به سازمان سراسری حقوق بگیران [اِل . او] که شامل بیش از دویست هزار عضو می باشند؛ مخالفت شدید خود را بر علیه تصمیم یکجانبه ی رهبران اشان بدون مشورت با آن ها، ابراز داشته و به کارزار سراسری دفاع از حق اعتصاب پیوسته اند.


از جمله خانم لینا اَلیافی یکی از رهبران چپ گرای “اتحادیه ی کارمندان خدمات و ارتباطات” با داشتن حدود یکصد و سی هزار عضو در این سمینار گفت: این که رهبری؛ بدون مشورت با اعضاء خود به گونه ای یکجانبه با “اتحادیه ی خریداران نیروی کار” به توافق رسیده است، اقدامی مسئله ساز از زاویه ی دمکراسی خواهی می باشد.


یکی دیگر از نمایندگان اتحادیه ی کارگری کومونال بخش ترافیک در مناطق شمالی سوئد خانم کامیلّا ئینگمَن تاکید داشت که: سازماندهیِ همگانیِ توده ی کارگر برای آماده سازی یک اعتصاب سیاسی سراسری تنها راهِ مُتوقف کردن این پیشنهاد است.


در همین رابطه نخستین تظاهرات اعتراضی کارگری و ضد سرمایه داری در روز شنبه سوم شهریور ماه ۱۳۹۷ در شهر استکهلم برگزار شد که در آن بیش از دو هزار نفر شرکت داشتند و این دوّمین و ادامه ی همان اعتراضات می باشد که قرار است در چندین شهر بزرگ سوئد از جمله استکهلم در روز شنبه دهم آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار شود.

نیما گُلکار کارگر اتوبوسرانی و عضو هیئت مدیره ی بخش سندیکالیست های اتوبوسرانی در استکهلم – سوئد

www.arbetaren.se/2018/11/28/vi-behover-en-generalstrejk/?fbclid=IwAR1SISX4Ge0LUp0Bj7bxFwT0ky54daSQbeToITF7GO8pqSpU6ck3bUVPObU

www.sac.se

www.arbetaren.se

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل