برگردان از زبان سوئدی: نیما گُلکار

تنها فقط یک نژاد وجود دارد: انسان

10 آوریل یادداشت ها

تنها فقط یک نژاد وجود دارد: انسان

به مناسبت هشتم آوریل؛ روز بین المللی رُم ها

برگردان از زبان سوئدی: نیما گُلکار

رُم ها در زمان هولوکاست

رُم ها قبل از جنگ – یک اقلیت تحت تعقیب

رُم ها یکی از بزرگترین اقلیت ها در اروپا می باشند [ امروزه حدود پانزده تا  بیست ملیون نفر] که دارای هیچ سرزمینی نیستند. رُم ها بیش از هزار سال است  که در اروپا زندگی می کنند. ریشه ی اصلی آنها از کشور هندوستان است و زبان گفتگوی اشان با دیگر زبان های هندوستان خویشاوندی دارد که در سوئد به آن رُمانی و رُمی می گویند. از جنبه ی تاریخی، اکثریت جمعیت مردمی که به زبان رُمی سخن می گویند را ” کولی ها ” خطاب می کنند. در کشورهای آلمانی زبان، اصطلاح “سین تی یا رُم” به همان شیوه ای استفاده می کنند که ما امروزه در کشور سوئد از واژه “رُم” برای پوشش دادن به تمامی کسانی که دارای فرهنگ مشترک بوده و پیوسته در حال جابجائی از یک محل به مکانی دیگر هستند مورد کاربُرد قرار می دهیم. کلیشه سازی و پیشداوری ها بر علیه رُم ها بسیار زیاد است تا آنجا که در درازای تاریخ؛ پیوسته در معرض تبعیض، تعقیب و کُشتارقرار گرفته اند

تبعیض و تعقیب

در بیشتر کشورهای اروپایی، ما بین جنگ جهانی اول و دوم، با بحران اقتصادی و افزایش تَنش های رو به رشد مشخص شده است، که اینها نیز باعث افزایش تبعیض علیه رُم ها – که پیش از این زمان نیز یک گروه آسیب پذیربوده اند- شده است. رُمی ها در لیست های ویژه ای  ثبت می شدند و مجبور به حمل برگه ی هوّیت بودند. در برخی از کشورها، قوانین و مقررات ویژه ی “کولی ها” اجرا می شد که این  منجر به محدود شدن زندگی روزمّره ی و تامین معاش سنتی آنها می گردید

وضعیت رُم ها پس از قدرت گیری نازیست ها

هنگامی که نازی ها در سال ۱۹۳۳میلادی در آلمان به قدرت رسیدند، وضعیت رُم ها رو به وخامت گرائید.  آن ها به عنوان “عُنصری از نژادی بیگانه” طبقه بندی شدند و بر این پایه به عنوان یک عامل  تهدید کننده برعلیه دیدگاه رویائی نازی ها که خواهان یکسان شدن مردم آلمان از نژاد “آریائی”، “خالص” و “سالم” بودند، تعریف می گردیدند. بدین ترتیب قوانین نژادی جدید از سال ۱۹۳۵میلادی به نام قوانین نورِنبرگ نیز شامل آسیب پذیری رُم ها گردید. در دورانی که از جمله قوانین نورنبرگ بر اساس ایده های نژاد بیولوژیکی حاکم بود، نخست اجرای مقررات ضد یهودی برقرار شد که باعث تغییرات بزرگی در جامعه و زندگی یهودیان و دیگرانی که ادعا می شد از “نژاد”های دیگر نسبت به اکثریت جامعه ی آلمان بودند، آغاز شد. اجرای اینگونه قوانین نژادپرستانه به زودی شامل رُمی ها نیزگردید. علاوه براعمال قوانین ویژه ی دیگر بر علیه رُم ها، از جمله ازدواج آنان با به اصطلاح آلمانی های آریائی نژاد ممنوع اعلام شد و حق شهروندی نیز از آنها سلب گردید. پژوهشگران نژاد در آلمان به این خروجی رسیده بودند که رُم ها  به لحاظ ماهیت اجتماعی در سطح پایین تری نسبت به دیگران قرار دارند

بازداشت های  دستجمعی و اخراج از کشور

تعداد بسیاری از رُم ها قربانی دستگیری و اخراج های دستجمعی نازی ها شدند. در ماه مه ۱۹۴۰میلادی حدود دو هزار و هشتصد نفر از سراسرکشور آلمان به منطقه ای زیر عنوان حکومت عمومی واقع در لهستان اشغال شده منتقل گردیدند.

اردوگاه مرگ و بازداشتگاه ها

در هر جائی که  زیر سُلطه ی نازی ها بود، بسیاری از رُمی ها در آلونک های یهودی نشین [گتوها] و اردوگاه های کار و بَردگی اجباری متمرگز و جایگزین گردیدند. از جمله در پائیز ۱۹۴۱ میلادی تعداد پنج هزاراز رُمی های اُتریشی به اجبار در گتوی یهودی ها در شهر لودژ [یکصد و بیست کیلومتری جنوب غربی شهر وَرشو] که در آنجا هیچگونه آمادگی از لحاظ امکانات بهداشتی و تختخواب وجود نداشت منتقل گردیدند. در ناحیه ی حصارشده رُمی ها که بخشی از محله ی یهودی نشین را تشکیل می داد، تراکم جمعیت و تنگی جا آنقدر زیاد بود که باعث همه گیر شدن بیماری تیفوس [حصبه] گردید و آنهائی که از این بیماری جان سالم بدَربُرده بودند، به اردوگاه چِلمنو، درچند ده کیلومتری شهر لودژ به کام مرگ روانه گردیدند.

اردوگاه های کار و مرگ اجباری

از سال ۱۹۳۳میلادی، اسکان دادن رُم ها در اردوگاه های کار و مرگ اجباری آغاز گردید. از سال ۱۹۳۸میلادی، نازی ها، رُمی ها را به عنوان گروه “غیر اجتماعی” طبقه بندی نموده و پس از دستگیر شدن  به این اردوگاه ها منتقل کردند. از اواخر سال ۱۹۴۲میلادی، “اِس اس” ها به صورت سیستماتیک به انتقال رُمی های باقیمانده درکشور آلمان، به اردوگاه های مرگ؛ درهرآن منطقه ای که دراروپای غربی تحت اشغال خود داشت، همّت گماشتند. آنهائی که مطابق تعریف نازیست ها به عنوان رُم ها خوانده می شدند مجبور به نصب  یک پلاک مثلث قهوه ای رنگ بر روی لباس خود می شدند.

تیرباران های دستجمعی

تعداد بسیاری از رُم ها در گتوها و اردوگاه ها جان سپردند، و آن تعداد قربانی هائی که جان بِدربُردند، بدون آنکه اخراج شوند در برابر جوخه ها ی مرگ تیرباران گردیدند. در زمان حمله ی ارتش آلمان به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۱میلادی آن ها به تشکیل گروه های گشت زنی کماندوهای ویژه به نام “آینشاتز” دست زدند و این پاترول های مرگ در مسیر حرکت ارتش، فعالین حزب کمونیست به ویژه دارای هویت یهودی و همچنین مقاومت گرایان مبارز را تعقیب کرده و آنان را هدف گلوله های خود قرار می دادند

قتل عام

مابین سالهای ۱۹۴۱تا ۱۹۴۵میلادی، بخش بزرگی از رُم ها که ساکن اروپای مرکزی بودند توسط نازیست ها و یا گروه های جنبش فاشیستی متحد با آلمان نازی قتل عام گردیدند

آویشویتز- بیرکنائو

در دسامبر ۱۹۴۲، آغاز اخراج رُم ها از آلمان به اردوگاه های مرگ آویشویتز- بیرکنائو واقع در لهستان اشغال شده بود. این حمل و نقل ها توسط واگن های قطار دامداری انجام  می پذیرفت که در آن پیش از رسیدن به مقصد جان خود را از دست می دادند. در این اردوگاه؛  به رُم ها شماره ای همراه با حرف زِد نخستین کلمه ی “زییه ناره – کولی”  زیر بازوی چپ  بزرگسالان و روی رانِ کودکان، خالکوبی می کردند و فرمان این بود که از آنها تا اطلاع ثانوی نگهداری بشود. تمامی  رُم ها حدود بیست و سه هزارنفر در “اردوگاه خانواده های کولی” اسکان داده شده بودند. بزرگسالان و کودکان یا در کوره های آدم سوزی توسط گاز کشته شدند و یا بخاطر بیماری؛ سوء تغذیه به عنوان آزمایش های پزشکی و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن تا سر حّد مرگ؛ توسط نگهبانان اردوگاه جان خود را از دست داده اند. در مجموع تعداد بیست و یکهزار از رُم ها  در این اردوگاه به قتل رسیده اند

قربانیان ناشناخته

در آلمان، همانند دیگر کشورهای اروپایی، تعقیب رُم ها به مدت طولانی  پیش از تصرف قدرت توسط نازی ها در سال ۱۹۳۳میلادی اتفاق افتاده است. در زمان جنگ جهانی دوم هیچ آمار دقیقی از تعداد رُم ها در اروپا وجود نداشت، به همین دلیل تعداد کشتارشده از رُم ها دشوار است. ولی بیشتر پژوهشگران در این امر توافق نظر دارند که حدود یک چهارم از جمعیت رُم ها که بالغ برحدود دویست تا پانصد هزار نفر می شوند به قتل رسیده اند

بازماندگان

تعداد بیشتر بازمانگان؛ جوانان بین ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده که در اردوگاه های کار و مرگ اجباری جان سالم به دَر بُرده اند. کودکان خردسال و سالمندان معمولن تحت شرایط بی رحمانه در آنجا شانسی برای زنده ماندن نداشتند. اکثر بازماندگان تجربه هایی را با خود حمل می کنند که تا آخر عمرشان تاثیر پذیر از آن هستند؛ اما حتا پس از گذشت سال ها پس از جنگ، هنوز هم مردم رُم به عنوان قربانیان تعقیب و شکنجه ی نژادپرستانه، شناخته نشده اند. بیشتر بازماندگاه رُمی پس ازگذشت دهها سال انتظار، غرامت مالی برای زندانی شدن و مشکلات جسمی – روانیِ ماندگار؛ ناشی از رفتار های گذشته و همچنین از دست دادن اموال مصادره شده ی خود، دریافت کرده اند

برگردان از زبان سوئدی: نیما گُلکار

منبع

www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/romer-under-forintelsen?fbclid=IwAR1Mai8-5j70qt99zsVM0J-ze-Jputn93Fa2KUQT9pim7mxf3dMEBqMAiDg

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است