صدور حکم ۱۹ نَفَر از فعالان عرب اهوازى به اتهام اقدام علیه امنیت ملى

Text Size
۱۹ فعال عرب اهل شوش به اتهام اقدام علیه امنیت ملى توسط شعبه ۱۰۱ شهرستان شوش به ریاست قاضى محمود صرخه محاکمه و هرکدام به دو سال حبس محکوم شدند. این ۱۹ نفر در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط اداره اطلاعات شوش دستگیر شده بودند که بعد از بازداشت چند ماه در اطلاعات شوش به زندان فجر دزفول منتقل شدند.
 
بنا به گزارش منابع محلى، طبق حکم صادره از شعبه ۱۰۱ این افراد به مشارکت در تخریب اموال دولتى از طریق سوزاندن ماشین نیروهاى امنیتى و برهم زدن امنیت عمومى و اقدام علیه امنیت ملى متهم شدند که با توجه به اتهامات فوق قاضى شعبه مزبور براى ۱۵ تن از آنان حکم ۲ سال حبس براى هرکدام از آنان صادر کرد.
 
اسامى محکوم شدگان بشرح زیر است:
١-محمد دبات ۲۲ ساله فرزند سمیر از اهالى شهر شوش
٢- سعید آلِ بوعینى ۲۷ ساله فرزند عاشور از اهالى شهر شوش
٣-یابر(جابر) کنانى ۲۷ ساله فرزند محسن اهل شوش
۴-أحمد دبات ۲۴ ساله فرزند بدیر اهل شوش
۵-أحمد دبات ۲۱ ساله فرزند سمیر اهل شوش 
۶-عبدالإمام کنانى ۳۰ ساله فرزند محسن اهل شوش 
٧-کاظم چنانیان ۲۵ ساله فرزند صغیر اهل شوش 
٨-قاسم سعدى آلِ کثیر ۲۰ ساله فرزند کریم اهل شوش
٩-محمد کنانى ۲۲ساله فرزند جمعه اهل شوش
١٠-مصطفى اسماعیلى ۲۴ ساله فرزند سبیتى اهل شوش 
١١-عبد الإله موسوى ۲۲ ساله فرزند جاسم اهل شوش
١٢-کریم کنانى ۲۰ ساله فرزند عبدالنبى روستاى دوسلق شهر شوش
١٣-محمد آلِ کثیر ۲۰ ساله فرزند مطیر اهل شوش
١۴-محمد صگورى ۲۵ ساله فرزند سویف اهل شوش
١۵- على بیت علیوى ۲۵ ساله فرزند عجم اهل شوش
 
 بنا به گزارش فعالان حقوق بشر،شعبه ۱۰۱ براى بقیه افراد این پرونده جریمه نقدى به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال براى هر کدام از آنان صادر نمود، اسامى این افراد بشرح زیر است:
 
١-هادی دوله آل بوعینی ۱۸ ساله شهروند اهل شوش 
٢_ حامد کنانی ۱۷ ساله فرزند قاسم از اهالى روستاى بیت صخى شهر شوش ٣-قاسم مهریه ۱۵ ساله از اهالى شوش ۴-عباس کنانی ۱۸ ساله فرزند محمد از اهالى شهر شوش 
 
با توجه به مدت کوتاه محاکمه در دادگاه و نبود وکیل انتخابى، بستگان آنان شیوه محاکمه آنها را “ناعادلانه” توصیف کردند علاوه بر این بعد از انتقال به زندان فجر دزفول بدون مراعات أصل تفکیک جرائم این تعداد را بین بندهاى مانند زندانیان قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و متهمین قاچاق مواد مخدر تقسیم نمودند.
 
کریم دحیمى

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


poql8j0h

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

آدرس تماس با ما contact us

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل