آنارشیسم و آنارشیستها به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تئوریزه کردن تجاوز جنسی و شکنجه را نمی پذیرند

Text Size


مبنا بر این بود که عصر آنارشیسم دیگر با فرقه ایرانارشیسم کاری نداشته باشد بعد از اینکه نظرات خودمان را در این مورد طی یک مقاله علنی کردیم و در پی آن جواب علی عبدالرضایی (لیدر فرقه) را هم منتشر کردیم تا مخاطب در جریان کامل قرار گیرد.

در این هفته اما مخاطبان برای ما ایمیلی فرستادند که در آن فایل صوتی هم از جناب لیدر عبدالرضایی ضمیمه بود و از ما خواسته شده بود که موضعگیری کنیم در این مورد و با توجه به اینکه مورد حساسی است مجبور شدیم قول خود را مبنی بر اینکه دیگر با این فرقه کاری نداریم را بشکنیم و موضعگیری کنیم. کماکان مثل همیشه صداقت ملاک است و متن ایمیل دریافتی و فایل صوتی ضمیمه خواهد شد تا مخاطب در جریان کامل قرار گیرد. موضع انارشیسم در قبال بحث تجاوز کاملا صریح و واضح است. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تجاوز و شکنجه مورد قبول انارشیسم و انارشیستها نیست و با توجه به اینکه انارشیسم در پی رد قدرت است این مورد را در قبال دشمنان هم مجاز و انسانی نمیداند. تجاوز تحت هر نام و توجیه ای حرکتی از سر قدرت طلبی، مردسالاری و ضد انسانی است. قابل درک است که برخی از جناح های اپوزیسیون که متعلق به تفکرات قدرت طلب هستند ازین تز در مبارزات خود استقبال کنند چرا که نهایتا هدفشان قبضه قدرت و ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفین خود است، ولی در انارشیسم هدف نابودی قدرت به هر نام و نوع و برقراری جامعه ای کاملا برابر ( که شامل برابری جنسیتی هم می‌شود که به شدت مخالف و مغایر با مردسالاری و فرهنگ تجاوز جنسی است) و بدون قدرت و سلسله مراتب است. ازینرو تجاوز نه تنها بعنوان نوعی شکنجه و عملی ضد انسانی بلکه از لحاظ فلسفی کاملا مغایر با اهداف و خواسته های انارشیسم است. با توجه به موارد مطرح شده این جمع انارشیستی، هم بنام انسان و هم بعنوان انارشیست به شدت تجاوز را غیر قابل قبول و بحث دانسته و افرادی را که این تز را مطرح و یا از آن حمایت می‌کنند به شدت محکوم کرده و در انسانیت آنها شک می‌کند. به نظر ما این افراد به شدت دچار بیماری‌های خطرناک روانی هستند. در ذیل ایمیل دریافتی و فایل صوتی تجاوز به زنان و کودکان آزاد با صدای جناب لیدر عبدالرضایی.

” بار دیگر با پروژه ای امنیتی از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر علیه اپوزیسیون مواجه شده ایم. اینبار یک روانی بنام علی عبدالرضایی خود را اپوزیسیون واقعی رژیم و چپ معرفی کرده و قیام نان دیماه نود و شش را بنام خود زده و با حمایت‌های مالی و فکری رژیم دارد جولان می‌دهد و در پس تمام ظاهرسازی ها و فریبکاری ها و دروغ ها و فحاشی ها، خط فکری رژیم را به پیش میبرد. با توجه به اهمیت برخی موارد ما بر آن شدیم که افشاگری کنیم و دست این مزدور را باز کنیم. یکی از کلیدی ترین مسایل جمهوری اسلامی از ابتدا زنان بودند و در این راستا برای شکستن و خرد کردن زنان از همان ابتدا تجاوز جنسی در دستور کار این رژیم سفاک قرار گرفت. نمونه های فراوانی از تجاوز به دختران در زندان قبل از اعدام و یا تجاوزات گسترده در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین خلق و و و نمونه های اخیر مثل مورد کهریزک. در همین راستا رژیم از طریق عوامل خود سعی در این دارد که این خط فکری را به اپوزیسیون هم انتقال دهد. افرادی مانند داریوش ولی زاده این بحث را بین ایرانیان خارج از ایران و در داخل کشورهادی شریفی در سایت تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در پنج سال پیش آغاز کردند. اکنون اما با علی عبدالرضایی این تز را به نهایت خود رسانده و از سویی در پی توجیه کردن منطق تجاوز به زنان و کودکان است و از سویی همین را دستمایه کوبیدن و حملات بیشتر به مبارزین داخل و خارج از ایران، قرار دهد. با توجه به اینکه در کمال ناباوری تعدادی سبک مغز، که خود را سیاسی هم میدانند، مشخصا و صراحتا از تز تجاوز به زنان و کودکان حمایت کرده اند (اگر نیاز باشد آنها را هم افشا خواهیم کرد) بدین نتیجه رسیدیم که تنها راه موجود در ناکام گذاشتن رژیم کثیف اسلامی در رسیدن به نیات ضد انسانی خود، موضعگیری صریح و آشکار اپوزیسیون است. ازینرو از شما تقاضا داریم موضع خود را مقابل تجاوز جنسی به زنان و کودکان صراحتا اعلام دارید.

در پیوست فایل صوتی ارسال خواهد شد که طی آن علی عبدالرضایی صراحتا به نوچه هایش فتوا می‌دهد به زنان و کودکان دشمنان تجاوز کنند.

هشدار، فایل حاوی کلمات و مفاهیم به شدت رکیک و مهوع می‌باشد.”

https://drive.google.com/file/d/0B02SmSAasIkyM19Eci1kN0VCOWtRandsRmNDWFhaVXJubkVv/view

پاینوشت: لینک مرتبطآ

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COM

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل