همجنس گرایان قربانیان افکار افراط گرایی دینی و نژاد پرستی

Text Size

قتل هایی که بر امده از تفکرات دینی و نژاد پرستانه اند هر دو روی یک سکه اند .
هر تفکری که افراط گرایی extremism /و متعصب باشد قربانی می گیرد . و قربانی خود را از میان ان گروهی که مغایرت با تیوری که خود به ان معتقد است و باور دارد که در قوانین و یا چارچوب فکری اش نمی گنجد انتخاب می کند .
همانطوری کهً می دانیم هموسکسوال ها “همجنس گرایان ” یکی از قربانیان فاشیست ها و نازیست ها بوده اند و حتی امروز هم ترورهایی از سوی طرفداران تفکر نژاد پرستانه به این قشر اجتمایی صورت می گیرد .
وقتی به تاریخ رجوع می کنیم در دوران انتیک در جوامعی چون یونان باستان و حتی در جوامع دیگر یعنی قبل از ظهور ادیان إبراهیمی هموسکسویل ها از ازادی کم و بیش بهتری برخوردار بوده اند مثلا در کشورهای اروپای شمالی در دوران وایکینک ها یعنی قبل از انکه مسیحیت به این سرزمین برسد فرهنک روابط جنسی با همجنس خود اشکار وجود داشته است و جامعه بطور کل فرهنک هتروسکسویل نداشته است . اما با قدرت گرفتن مسیحیت در اروپا بخصوص قدرت تام کلیسا در قرون وسطی سخت گیری به همجنس گرایان و نداشتن تولرانس به اوج خود می رسد . همان مجازاتی که برای کأفران اجرا می شده برای هموسکسویل ها هم همان مجازات در نظر گرفته می شده و پس از شکنجه دادن اعدام شان می کرده اند در دورانی که بنام تعقیب جادوگران بخصوص زنان اگاه تحت نام جادوگر مورد تعقیب و ازار و کشتار قرار می گرفته اند همزمان دقیقا همان مجازات ها هم شامل هموسکسیول ها در کشورهای أروبایی از جمله المان و سوید اعمال می شده است یعنی می شود گفت که هر وقت که ادیان در قدرت بوده باشند تحت نآم “ناپاکی ” نجس بودن ، انها را یا کشته و یا شدیدا مجازات شان کرده اند تا بدینگونه جامعه را از انچه که دین منع کرده و زشت و حرام می داند پاک نمایند .
پس از رنسانس به مرور با تغیبر بنیادینی که در اروپا بوجود می اید هموسکسوال ها از مرک نجات یاقته و فقط در حد پذیرفته نشدن از سوی جامعه که البته با تحقیر و ازار توام بوده است زندکی خود را تحت نام “بیماری ” می گذرانده اند که خوشبختانه با سکولار شدن جوامع و کوتاه شدن مذهب از زندکی انسان ها و به یاری نیروی انسانی برابری طلبان و تلاش و مبارزات خود به حق و حقوق قانونی دست یافته اند کشور سوید در سال ١٩۴۴ قانون لغو غیر قانونی بودن هموسکسوالیته را تصویب می کند و در سال ١٩٧٩ برچسب نام بیماری را از هموسکسوال ها بر می دارد و همچنین کمپین هایی در مقابله با همو فوبیا به راه می افتد .پروسه ای که اسان صورت نگرفته است .که امروز ازدواج انها با هم قانونی هم صورت می گیرد .
بی تردید امروزه افرادی که تحت تاثیر و تابع نظریات و تفکر ات افراطی و عقب افتاده ای که ذهن و روح شا ن را افکار بیمار فاشیستی و یا مذهبی تسخیر کرده باشد براحتی دست به چنین خشونت هایی می زنند .و ناگفته نماند که برخی از انسان هایی که بیمار روحی و روانی می باشند انچه را که خود غیر طبیعی می بینند و نرم جامعه نمی دانند نمی پذیرند و یا برای از بین بردن ان تلاش می کنند و اتفاقا چه نژادپرستان و چه مذهبیون افراطی “اسلامی ” غالبا از میان همین دسته از بیماران روانی ناهنجار ، قاتلین را جذب خود می کنند.
مهم این نیست که فرد از کدام ملیت و یا کشور می اید . افراط گرایی ست که قتل می افریند . متاسفانه این روزها از فردی که این کشتار وحشتناک را در اورلاندو انجام داده که منجر به قتل ۴٩ انسان شده است در رسانه ها به تاکید با عنوان “یک افغان ” نام برده می شود .متین جوانی است که تحت تاثیر تفکرِ دینی اسلامی که در مورد دگرباشان حکم قتل صادر می کند و انها را نمی پذیرد به این کشتار دست می زند ، این تفکر داعشی است که از متین یک قاتل می افریند نه افغان بودن متین . همانگونه که تفکر فاشیسم موجب می شود که جوانان اروپایی هم دست به قتل های مشابه می زنند برای نمونه در این سال های اخیر هموسکسویل هایی که در کشورهای غربی و از جمله در کشور سوید به قتل رسیده اند قاتلین انها یا ناسیونالیست های افراطی بوده اند و یا اینکه به نازیست ها سمپاتی داشته و یا متعلق به ان گروه ها بوده اند چنانچه وقتی که رسانه ها خبر را پخش می کنند گفته نمی شود یک سویدی یا یک دانمارکی یا ألمانی بلکه بنام یک فاشیست و یا نازیست که از هموسکسوال ها نفرت داشته از قاتل نام می برند اما وقتیکه که به متین می رسد بخاطر سیاستی که دارند و تحت نآم اینکه “اسلام فوبیا ” را دامن نزنیم به مسلمان بودن او زیاد تاکید نمی کنند و به جای ان افغان بودن او مطرح می شود .
اگر باز هم به تاریخ رجوع کنیم در میان کشور های اروپایی کشور فرانسه از بیشترین تولرانس و درک نسبت به همجنس گرایان همیشه برخوردار بوده است و این فرهنک را تا حدودی درونی کرده است . زیرا قدمت نگرش و تغیبر قوانین ان به انقلاب فرانسه به چند صد سال قبل بر می گردد . از انجایی که امریکا نسبت به کشور ها و فرهنک أروبایی از فرهنک بسته و محافظه کارانه ای برخورد دار است أنجه که فرانسه در سال ١٧٨٩ نصویب کرده امریکا در سال ٢٠٠٣ به ان رسیده است . پرسش اینجاست که چگونه است که جامعه امریکا در معرفی و جایگزینی ارزش ها ی درست انسانی و برابری ، ارزش هایی که پایه ان در ادیان و سنت ها نباشد نسبتا ناموفق بوده است . ؟
لیست کشورها به ترتیب لغو غیر قانونی بودن همجنسگرایی در جهان
Frankrike 1791
Brasilien 1830
Italien 1889
Ryssland 1914
Polen 1932/ 1991 (slutades det ses som en sjukdom.)
Danmark 1933
Island 1940
Sverige 1944/1979 (slutades det ses som en sjukdom) پایان دادن و بکار بردن نآم بیمار به همجنسگرایان

Tyskland 1957 (öst)/1969 (väst)/1994 (hela).
Storbritannien 1967
Kanada 1969
USA “2003”
نام کشورهایی که هموسکسوال بودن مجازات اعدام و یا محکومیت زندان دارد در نقشه ای که در عکس ضمیمه کرده ام مشخص شده است / متن از معلم تاریخ و علوم اجتمایی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل